Boka tid
Boka tid Login För företag

Högt blodtryck (hypertoni)

Högt blodtryck även kallat hypertoni är det tryck som finns i blodkärlen när blodet flödar från hjärtat ut i kroppen och tillbaka till hjärtat igen. Det höga trycket hindrar hjärtats pumparbete. Högt blodtryck kan bli allvarligt om man inte behandlar det. Du löper högre risk att få hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem om du har högt blodtryck. Det går att arbeta förebyggande mot högt blodtryck och det finns behandling att få.

Krånglande hjärta?

Misstänker du att du har ett krånglande hjärta? Låt oss ta hand om ditt hjärta. Hos oss får du med hjärt- och kärlsjukdomar vård av våra kardiologer. Utan remiss.

Läs mer om våra kardiologer

Våra specialister inom hjärt- och kärlsjukdomar

Hos oss kan du få rätt hjälp av kardiologer med lång erfarenhet inom högt blodtryck. Vi har ett specifikt vårdprogram för dig med högt blodtryck. Det anpassas individuellt för dig och bokas in efter just dina behov vid första mötet. Du behöver ingen remiss för att boka mötet.

Kardiolog
Biserka Alagic är specialist i kardiologi

Biserka är trippelspecialist med huvudfokus på specialistområdet kardiologi hos Medicheck. Tidigare har Biserika bland annat arbetat på kardiologiska kliniken på Ryhov i Jönköping. Hon brinner för att varje patient ska känna sig trygg och är mån om att erbjuda individuella behandlingsalternativ.

Se vad Biserka kan hjälpa dig med.

Boka tid med kardiolog

Tamas Janos Stolcz är specialist i kardiologi

Tamas arbetar som hjärtspecialist på på Regionsjukhuset Ryhov i Jönköping. Tamas brukar träffa patienter med bland annat hjärtsvikt, högt blodtryck och kranskärlssjukdom.

Se vad Tamas kan hjälpa dig med.

Boka tid med kardiolog

Samir Saha är specialist i kardiologi, fysiologi och allmänmedicin

Samir arbetar för närvarande i Stockholm som konsultläkare inom hjärt-ultraljud och lungfunktionsutredning. Samir hjälper dagligen personer med olika typer hjärtproblem som högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtflimmer, förmaksflimmer och hjärtklappning.

Se vad Samir kan hjälpa dig med.

Boka tid med kardiolog

Alexandros Georgiadis, kardiolog och specialist inom internmedicin
Alexandros är specialist sedan 2013. Han hjälper till med strukturerad hjärtutredning, utreder och behandlar högt blodtryck, hjärtrubbningar som förmaksflimmer, hjärtsvikt, kärlkramp, förhöjda blodfetter. Rådgivning och information om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar med mera.

Se vad Alexandros kan hjälpa dig med.

Boka tid med kardiolog

Yousef Alezzi är kardiolog, specialistläkare inom hjärt-kärlsjukdomar
Yousef arbetar som överläkare och hjärtspecialist. Yousef hjälper dagligen personer med olika typer av hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, högt blodtryck, hjärtflimmer (arytmier), hjärtklaffssjukdom och blodfettsrubbningar.

Se vad Yousef kan hjälpa dig med.

Boka tid med kardiolog

Symtom | Orsaker | Behandling | Söka vård

Vad är högt blodtryck?

Det är cirka en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige som är drabbad av högt blodtryck. Det är en kronisk sjukdom där blodtrycket i artärerna är förhöjt. Detta leder till en ökad arbetsbelastning för hjärtat och ökar risken för många följdsjukdomar. Det är framför allt stroke, hjärtsvikt och njursvikt.

Symtom på högt blodtryck

De typiska symtomen vid högt blodtryck är:

 • Du blir trött
 • Du får ångest
 • Du svettas
 • Du får svimningskänslor
 • Du får ont i bröstet
 • Du får domningskänslor i kroppen

En del personer med rapporterar huvudvärk (särskilt mot baksidan av huvudet och på morgonen) samt yrsel, svindel, tinnitus (surrande eller väsande i öronen), förändrad syn eller svimningsepisoder.

De flesta som har högt blodtryck känner inget alls. En del personer kan känna av lätt huvudvärk och trötthet. Men dessa symtom kan ha flera andra orsaker. Om du får mycket högt blodtryck kan symtomen bli mer märkbara svår huvudvärk och andnöd. Det är ett livshotande tillstånd som är ovanligt. Sättet att ta reda på om blodtrycket är för högt är att göra en mätning av det.

Orsaker högt blodtryck

För de allra flesta med högt blodtryck går det inte att hitta en enskild orsak. Det är ofta flera orsaker som medverkar, till exempel:

 • Ärftliga anlag för högt blodtryck
 • Fetma eller övervikt
 • Stress
 • Överkonsumtion av mat som innehåller mycket fett och socker
 • Dricker mycket alkohol

Högt blodtryck kallas inom vården hypertoni. Primär hypertoni är den mest vanligt förekommande. Där ökar blodtrycket, framförallt övertrycket ökar med åldern. Denna variant kopplas inte till någon särskild orsak utan är ett läge som utvecklats under flera år.

Det finns även sekundär hypertoni till följd av identifierbara orsaker. Den kan orsakas av njursjukdom, endokrina och hormonella tillstånd. Även fetma, sömnapné, graviditet, örtkurer och narkotika kan vara orsak till sekundär hypertoni.

Då ska du söka vård

På Medicheck kan vi hjälpa dig om:

 • Du är orolig för dina besvär
 • Du tycker att besvären stör dig dagligen
 • Om du vill ha råd vid behandlingar

Du bör omgående kontakta en vårdcentral om ett eller flera av symtomen nedan stämmer in på dig.

 • Om du tror att du har högt blodtryck och får svår andnöd och har stark huvudvärk
 • Är gravid och har ett blodtryck som mäter 160/110 eller högre

Vad du kan göra själv för att må bättre om du har högt blodtryck

Flera livsstilsfaktorer som du kan tänka på när det gäller högt blodtryck:

 • Kontrollera ditt blodtryck med jämna mellanrum
 • Minska din konsumtion av fett
 • Öka din konsumtion av frukt
 • Minska ditt intag av salt
 • Träna mer och rör på dig regelbundet
 • Gå ner i vikt
 • Minska din alkoholkonsumtion
 • Sluta röka om du är rökare

Andra faktorer som påverkar hypertoni är stressnivå, koffeinintag och brist på vitamin D, men de är inte lika tydliga.

Behandling av högt blodtryck

Genom att sänka det förhöjda blodtrycket minskar också risken för att för att få andra problem så som hjärtsvikt, hjärtinfarkt, stroke eller njursjukdom. Om du har ett blodtryck på 160/100 mmHg eller högre brukar du oftast få tablettbehandling. Är trycket på 140/90 och 160/100 beror valet på andra riskfaktorer som ålder, hjärt- och kärlsjukdom i släkten, diabetes, blodfetter och rökning. Om du skulle ha diabetes och får du oftast läkemedel vid ännu lägre blodtryck än gränsområdet. Diskutera och rådgör med din läkare när du ska börja använda läkemedel.

Via Medicheck kan du få hjälp direkt av specialistläkare

Hos Medicheck kan du får råd och hjälp med högt blodtryck. Våra specialister ger dig råd om lämplig behandling som passar dig med regelbundna möten och som kan minska dina besvär. Du behöver inte remiss och frikort gäller. Om det behövs kan våra specialister skriva ut läkemedel.

Granskare: Kenneth Ilvall, specialistläkare i allmänmedicin
Senast uppdaterad: 2021-09-08