Boka tid
Boka tid Login För företag

TBE – fästingburen hjärninflammation

TBE är en virussjukdom som sprids till människor via fästingar. Det är 200–300 fall av TBE i Sverige varje år. De flesta får inga eller lindriga symtom med huvudvärk. Därför är sjukdomen lurig. TBE kan visa sig genom hjärninflammation och då kan svår huvudvärk och hög feber, förvirring och ibland kramper samt förlamning vara allvarliga symtom. Det finns inget botemedel mot TBE, men det finns bra vaccin som kan skydda dig. Smittan förekommer mest i södra och mellersta Sverige, men sprids sakta norrut. Om du bor i dessa riskområden behöver du vaccinera dig.

Symtom | Orsaker | Behandling | Söka vård

Vad är TBE?

TBE är en förkortning för Tick-borne encephalitis. Fästingburen encefalit eller hjärninflammation är den svenska benämningen för detta tillstånd. Det är en virussjukdom som smittas genom ett fästingbett, där viruset från fästingen sätter sig på det centrala nervsystemet. Vissa blir väldigt sjuka där den fysiska och kognitiva förmågan kan drabbas allvarligt.

Symtom på TBE

De flesta som får TBE får inga eller milda symtom. Några vanliga tidiga symtom vid TBE kan vara:

 • Huvudvärk
 • Feber
 • Trötthet
 • Muskelvärk
 • Yrsel

Majoriteten av de som drabbas av TBE blir ofta friska efter detta och har inte kvar några symtom efter en vecka. Men för vissa kan sjukdomen gå över till en andra fas efter en vecka. Hos en tredjedel av dem som blir smittade av TBE sprids viruset till hjärnan eller hjärnhinnorna. Där orsakar viruset en inflammation och symtomen kan då vara:

 • Stark huvudvärk
 • Hög feber
 • Illamående och kräkningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Ljud- och ljuskänslighet
 • Förvirring
 • Ibland kramper
 • Ibland förlamningar

Orsak till TBE?

TBE orsakas av ett virus som förs över via fästingar. Man smittas genom att man blir biten av fästingen som bär på viruset. Viruset hittas i fästingens saliv (spottkörtlar) och via blodet når sedan viruset till hjärnan. De flesta som blir smittade blir det under sommaren och hösten. Sjukdomen smittar inte mellan människor och är vanligast i södra Sverige, där den blivit mer och mer utbredd. Den förkommer även i mellersta Sverige och vanligast är kring Mälaren, Upplands och Södermanlands skärgårdar. Kustlandskapen norrut har fått se fler och fler fästingar som bär på TBE-virus. Det totala antalet fästingar som bär på TBE i Sverige har ökat de senaste åren, vilket också ökat risken att bli sjuk. Det är vanligt att husdjuren får fästingar och drar med sig dem hem. Fästingarna kan då sedan lätt spridas till människor.

Hur kan jag skydda mig mot TBE?

Du kan skydda dig mot TBE genom vaccin. Bor du i riskområden och vistas mycket ute i skog och mark eller i skärgården, löper du hög risk att bli fästingbiten och bör vaccinera dig.

TBE vaccin -fästingvaccin

Du kan vaccinera dig mot TBE hos oss. Vi vaccinerar mot TBE på våra mottagningar hos Kronans Apotek. Både barn och vuxna kan vaccinera sig mot TBE hos oss. För den som inte är vaccinerad mot TBE gäller det att ta tre sprutor inom ett år för att skapa ett grundskydd. Detta behöver sedan fyllas på regelbundet. För att få ett skydd på 75 procent gäller två sprutor med en månads mellanrum. Vaccinet ger ett gott skydd och biverkningarna är små.

Hur kan jag undvika fästingbett?

Vaccinet är det bästa sättet att minska risken att få TBE.
Här kommer några råd för att undvika fästingbett: 

 • Fästingar trivs i högt gräs och buskage, så undvik dessa områden. De är som mest aktiva under vår, sommar och höst
 • Gör noga kontroll av hud och kläder regelbundet för att hitta och ta bort fästingar som både kryper och satt sig fast. Det kan vara bra att ha för vana att inspektera hela sin kropp, speciellt om man rör sig i område där det finns fästingrisk. Fästingar tar ofta lång tid på sig att sätta sig
 • Ha långärmade tröjor, byxor och stövlar i högt gräs och områden där fästingar finns. De trivs också där det är fuktigt
 • Fästingar drar sig till ljusa kläder så bär gärna mörka kläder. Dock kan fästingar vara lättare att upptäcka på ljusa kläder
 • Ta bort fästing så snart du upptäckt den, det görs med en fästingborttagare eller pincett

Så här tar du bort fästingen:
Använd pincett och ta bort fästingen så nära huden som möjligt och dra rakt ut för att få med hela kroppen av fästingen. Om du fått ett fästingbett så håll koll på huden på stället du blivit biten på. Se efter om du fått någon rodnad runt bettet efter några veckor eller om du får huvudvärk eller feber, eller känner dig sjuk, så kan det vara bra att söka läkare.

Behandling mot TBE

Det finns ingen behandling mot sjukdomen TBE. Men det finns behandling som lindrar symtomen vid TBE. De flesta får oftast bara de lindriga symtomen av TBE och blir helt friska, men det kan ta några månader. Cirka en tredjedel får bestående besvär så som trötthet eller minnesstörningar.

Om du får hjärninflammation behöver du uppsöka vård snabbt, ofta krävs inläggning på sjukhus. Risken för dödsfall i TBE är liten.

När ska jag söka vård vid TBE?

Sök vård om du får huvudvärk, feber eller muskelvärk efter ett fästingbett.
Om du fått ett fästingbett och får symtom på hjärninflammation; som hög feber, stark huvudvärk, ont muskler, stel i nacken eller kräkningar så bör du söka vård akut.

Via Medicheck kan du få hjälp direkt av specialistläkare som hjälper dig gällande rådgivning vid TBE. Du behöver ingen remiss för att boka ett möte och de sker via videosamtal. Om det behövs kan våra specialister skriva en remiss eller symtomlindrande.

Vanliga frågor och svar

Hur vet man om man har TBE?
De flesta får inga eller milda symtom av TBE som feber, huvudvärk som går över efter någon vecka. Vid allvarligare TBE uppträder sjukdomen som en hjärninflammation och du får hög feber, stark huvudvärk, förvirring och ibland kramper och förlamning. Detta kommer ofta efter att man haft en feberperiod. Det är vanligt med ett ”friskt intervall” mellan de tidiga symtomen och de mer allvarliga.

Hur länge är man sjuk i TBE?
TBE är en virussjukdom och sprids till människor via ett fästingbett. De allra flesta får inga eller lindriga symtom och blir friska efter några dagar till en vecka. Får man den allvarligare varianten av TBE – hjärninflammation – behöver man uppsöka vård.

När är det fästingsäsong?
Fästingsäsongen i Sverige brukar vara mellan mars och november. Under våren fram till högsommaren brukar det vara som värst, mycket på grund av att vi rör oss mycket i skog och grönområde där fästingarna finns och trivs i. De trivs där det är fuktigt.

Hur många dör av TBE?
Dödsfall i TBE är mycket ovanligt och väldigt få dör, dock kan vissa få långvariga eller till och med bestående besvär.

Hur känns hjärninflammation?
Hjärninflammation kan du få av ett fästingbett. Hjärninflammation är ovanligt, det är en virussjukdom och symtomen är hög feber, svår huvudvärk och stel nacke.

När har man fullgott skydd vid TBE?
Vaccin mot TBE: För att få ett skydd på 75 procent gäller det att få två vaccinationer med en månads mellanrum och detta skydd varar ungefär ett år. Det är viktigt att en tredje boostervaccination ges inom ett år från den första vaccinationen, för att efter tre sprutor erhålla ett fullgott skydd i minst tre år.

Granskare: Kenneth Ilvall, specialistläkare i allmänmedicin
Senast uppdaterad: 2022-02-23