Boka tid
Boka tid Login För företag

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt beror på att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet som kroppen behöver. Detta kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är nedsatt eller att hjärtmuskeln inte kan slappna av som den ska. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd och det finns olika behandlingar för att för att förbättra hjärtats arbetsförmåga.

Våra specialister inom hjärt- och kärlsjukdomar

Hos oss kan du få rätt hjälp av kardiologer med lång erfarenhet inom hjärtflimmer. Vi har ett specifikt vårdprogram för dig med hjärtflimmer. Det anpassas individuellt för dig och bokas in efter just dina behov vid första mötet. Du behöver ingen remiss för att boka mötet.

Kardiolog
Biserka Alagic är specialist i kardiologi

Biserka är trippelspecialist med huvudfokus på specialistområdet kardiologi hos Medicheck. Tidigare har Biserika bland annat arbetat på kardiologiska kliniken på Ryhov i Jönköping. Hon brinner för att varje patient ska känna sig trygg och är mån om att erbjuda individuella behandlingsalternativ.

Se vad Biserka kan hjälpa dig med.

Boka tid med kardiolog

Tamas Janos Stolcz är specialist i kardiologi

Tamas arbetar som hjärtspecialist på på Regionsjukhuset Ryhov i Jönköping. Tamas brukar träffa patienter med bland annat hjärtsvikt, högt blodtryck och kranskärlssjukdom.

Se vad Tamas kan hjälpa dig med.

Boka tid med kardiolog

Samir Saha är specialist i kardiologi, fysiologi och allmänmedicin

Samir arbetar för närvarande i Stockholm som konsultläkare inom hjärt-ultraljud och lungfunktionsutredning. Samir hjälper dagligen personer med olika typer hjärtproblem som högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtflimmer, förmaksflimmer och hjärtklappning.

Se vad Samir kan hjälpa dig med.

Boka tid med kardiolog

Alexandros Georgiadis, kardiolog och specialist inom internmedicin
Alexandros är specialist sedan 2013. Han hjälper till med strukturerad hjärtutredning, utreder och behandlar högt blodtryck, hjärtrubbningar som förmaksflimmer, hjärtsvikt, kärlkramp, förhöjda blodfetter. Rådgivning och information om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar med mera.

Se vad Alexandros kan hjälpa dig med.

Boka tid med kardiolog

Yousef Alezzi är kardiolog, specialistläkare inom hjärt-kärlsjukdomar
Yousef arbetar som överläkare och hjärtspecialist. Yousef hjälper dagligen personer med olika typer av hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, högt blodtryck, hjärtflimmer (arytmier), hjärtklaffssjukdom och blodfettsrubbningar.

Se vad Yousef kan hjälpa dig med.

Boka tid med kardiolog

Symtom | Orsaker | Behandling | Söka vård

Vad är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är en sjukdom som cirka 250 000 personer lider av. Hjärtsvikt beror på att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet som kroppen behöver. Detta kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är nedsatt eller att hjärtmuskeln inte kan slappna av som den ska. Vanliga symtom vid hjärtsvikt är andfåddhet vid fysisk aktivitet. Det är ett allvarligt tillstånd och det finns olika behandlingar för att för att förbättra hjärtats arbetsförmåga.

Symtom på hjärtsvikt

De typiska symtomen är:

 • Du blir trött och orkar inte lika mycket
 • Du blir lätt andfådd
 • Du får svullna ben och anklar
 • Du får svårt att sova liggande
 • Ont i magen och har svårt att sova
 • Behov att kissa på natten
 • Feber

Symptom vid svår hjärtsvikt, som kan vara livshotande:

 • Du får kraftig och ibland rosslande andnöd
 • Du får ont i bröstet och det är trångt att andas
 • Du känner dig mycket trött
 • Hjärtklappning
 • Du blir kallsvettig

Ambulans behöver genast tillkallas.

Akut hjärtsvikt

Vid akut hjärtsvikt är symtomen dramatiska och livshotande. Symtom är kraftig andnöd, rosslande andning, svår hjärtklappning, kallsvettningar och blekhet. Ibland kan rosaskummig vätska komma ur munnen från lungorna (lungödem). Ambulans bör genast tillkallas.

Kronisk hjärtsvikt

Vid kronisk hjärtsvikt är de vanliga symtomen andfåddhet och trötthet. Den kroniska hjärtsvikten är svår att diagnostisera då dessa symtom är vanliga och kan bero på orsaker som inte är relaterade till hjärtsjukdom.

Orsaker hjärtsvikt

Orsaken till hjärtsvikt är många. Man kan ha en hjärtmuskelsjukdom i botten som orsakar hjärtsvikt. Sjukdomar som försvagar hjärtmuskeln leder till hjärtsvikt. Ett långvarigt, obehandlat förmaksflimmer och för högt blodtryck kan orsaka sjukdomen. Kärlkramp, hjärtinfarkt, diabetes och fel på hjärtklaffar är orsaker till hjärtsvikt. Andra orsaker som kan leda till hjärtsvikt är alkohol eller narkotika. Biverkningar av läkemedel så som psykofarmaka eller cytostatika kan vara orsak.

Då ska du söka vård

På Medicheck kan vi hjälpa dig om:

 • Du är orolig för dina besvär
 • Du tycker att besvären stör dig dagligen
 • Om du vill ha råd vid behandlingar

Du bör omgående kontakta en vårdcentral om ett eller flera av symtomen nedan stämmer in på dig.

 • Om du får symtom som kan vara hjärtsvikt eller om den blir värre trots behandling
  Ring 112 om du får ont i bröstet eller svår andnöd

Vad du kan göra själv för att må bättre

Vanliga orsaker till hjärtsvikt kan vara sjukdomar som högt blodtryck, kärlkramp, diabetes och hjärtinfarkt. Har du fått rekommendationer kring dessa sjukdomar gäller det att följa dem om du har dessa sjukdomar. Om du har fått en diagnos kan du må bättre om du gör följande:

 • Äter de läkemedel som du har blivit rekommenderad av läkare och i rätt dos
 • Gå på dina regelbundna besök hos läkare som är specialiserade på hjärtsvikt
 • Vara fysiskt aktiv regelbundet
 • Undvik alkohol
 • Sluta röka
 • Minska på salt och ät grönsaker och frukt dagligen
 • Ät lagom stora portioner då stora portioner belastar hjärtat mer
 • Vaccinera dig på influensa och lunginflammation årligen då du har större risk att bli allvarligt sjuk i dessa sjukdomar

Undersökning och utredning av hjärtsvikt i vården

Hos läkaren får du berätta dina symtom och sjukdomshistoria för att utreda orsak till hjärtsvikten. Läkaren lyssnar på ditt hjärta och gör en kroppsundersökning. Utifrån detta gör sedan läkaren en helhetsbedömning för att ta reda på vad som orsakar hjärtsvikten.
EKG-mätning, ultraljud av hjärtat, blodprover, röntgen av hjärta och lungor, mätning av syremättnad i blodet är undersökningar som kan göras för att utreda hjärtsvikt.

Hjärtsvikt upptäcks bland annat genom ultraljudsundersökning. Med hjälp av vilken man ser exempelvis skador efter hjärtinfarkt eller en hjärtmuskelsjukdom. I övrigt är det symtom som andfåddhet och viktförändringar som indikerar på sjukdomen. Vissa känner inte av sin hjärtsvikt alls, men man kan upptäcka tillståndet genom ultraljudsundersökning. Vissa får besvär när man anstränger sig fysiskt, medan andra får besvär i det dagliga livet. Det kan vara att man exempelvis behöver stanna i backar för att man blir andfådd.

Behandling av hjärtsvikt

Hjärtsvikt behandlas med läkemedel för att minska symtomen och för att stärka hjärtats arbete. Ibland kan du behöva få en behandling även för andra hjärtproblem som kan vara orsak till sjukdomen. En hjärtklaffsoperation kan förbättra hjärtats pumpfunktion. Ett annat sätt att förbättra hjärtats pumpförmåga är att operera in en pacemaker. En defibrillator kan opereras in om du haft störningar i hjärtrytmen eller har risk att få dessa störningar. Med hjälp av denna så bryts rubbningarna och hjärtat slår som vanligt igen.

Via Medicheck kan du få hjälp direkt av specialistläkare

Hos Medicheck kan du får råd och hjälp med hjärtsvikt. Våra specialister ger dig råd om lämplig behandling som passar dig med regelbundna möten och som kan minska dina besvär. Du behöver inte remiss och frikort gäller. Om det behövs kan våra specialister skriva ut läkemedel.

Granskare: Kenneth Ilvall, specialistläkare i allmänmedicin
Senast uppdaterad: 2021-08-05