Boka tid
Boka tid Login För företag

Ankyloserande spondylit (AS)

Ankyloserande spondylit (AS), tidigare kallad Bechterews sjukdom, är en reumatisk inflammationssjukdom som framför allt sätter sig i leder och muskelfästen. Sjukdomen går även under namnet pelvospondylit. Det vanligaste är att få sjukdomen i ryggraden, i ledbanden eller mellan kotorna.

Våra specialister inom reumatiska sjukdomar

Hos oss kan du få rätt hjälp av specialister med lång erfarenhet. Du behöver ingen remiss för att boka ett möte.

Reumatolog
Eleni Thomaidi reumautolog och specialist i reumatologi
Eleni är specialist inom reumatologi. Hon har arbetat som specialistläkare inom reumatologi både i Örebro och under senaste åren på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Via Medicheck kan hon hantera alla frågeställningar inom reumatologi samt smärtrelaterade problem, så som kronisk ryggsmärta, artrosproblem. Men även led- och seninflammationer och fibromyalgi.

Se vad Eleni kan hjälpa dig med

Boka tid med Eleni

Symtom | Orsaker | Behandling | Söka vård

Vad är Ankyloserande spondylit?

Ankyloserande spondylit (AS), tidigare kallad Bechterews sjukdom, är en reumatisk inflammationssjukdom som framför allt sätter sig i leder och muskelfästen. Sjukdomen går även under namnet pelvospondylit. Det vanligaste är att få sjukdomen i ryggraden, i ledbanden eller mellan kotorna. De inflammerade vävnaderna kan också brytas ned och förkalkas vilket leder till att man blir stel. Sjukdomen är kronisk och smärtan kommer periodvis men med rätt behandling kan man hejda och lindra förloppet.

AS tillhör en grupp med reumatiska sjukdomar som kallas spondartriterna och som drabbar muskler och leder. Psoriasisartrit, artrit associerad till inflammatoriska tarmsjukdomar, samt reaktiv artrit är andra sjukdomar som hör till gruppen.

Symtom på Ankyloserande spondylit

Sjukdomen kan ta sig olika uttryck. Vanliga symtom kan vara:

  • Värk i kroppen
    De första och vanligaste symtomen på AS är en dov värk i skinkorna eller nedre delen av ryggen. Detta kan kännas särskilt på morgonen. Värken blir mer och mer ihållande efter en tid och bäcken, axlar och höfter blir inflammerade.
  • Syn och ögon påverkas
    Även synen kan påverkas och bli dimmig, och ögonen kan göra ont.
  • Sjukdomskänslor
    Andra symtom är olika allmänna sjukdomskänslor som att tappa aptiten, illamående och feber. På grund av att man har en inflammation i kroppen så påverkas också sömnbehovet, och att det kan vara svårt att sova på nätterna om man har ont.

De som har AS har vanligtvis ett lindrigt sjukdomsförlopp och hindras inte från att fortsätta med arbete eller hobby. Sjukdomen kan vara besvärligare i ovanliga fall och påverka vanliga rörelser under dagen, till exempel om inflammationen sätter sig i höften i ett tidigt stadie eller om läkemedel som ska arbeta mot inflammationen inte ger effekt.

Orsaker

Orsaken till AS är okänd, men det finns ett samspel av faktorer som kan avgöra och skapa det kroniskt inflammatoriska tillståndet. Ärftligheten kan spela roll. Om en förälder har sjukdomen så är det större risk att själv få den. Av okända anledningar har 9 av 10 personer med AS anlag för vävnadstypen HLA-B27 som påverkar kroppens försvar mot virus. Det är dock inte känt på vilket sätt detta har med sjukdomen att göra, eller varför sjukdomen bryter ut hos vissa med anlag men inte hos andra. Även miljö kan påverka risken för insjuknande, till exempel om du upprepat utsätts för kiseldamm i en byggmiljö. Rökning ska också öka risken för att få AS.

Cirka 40 000 personer i Sverige har sjukdomen. Det är framförallt unga män som får AS och tillståndet är mer än dubbelt så vanligt bland män än bland kvinnor. Det är vanligast att man blir sjuk innan man fyller 40 år. Även barn kan få sjukdomen men det är då en speciell och högst ovanlig form.

Behandling 

AS är kronisk och går inte att bota. Däremot kan stelheten och smärtan förhindras och lindras av att du rör på dig genom fysisk träning och får rätt smärtlindrande läkemedel. Det är särskilt viktigt att röra på sig i början av sjukdomsförloppet. Därför är det viktigt att få en tidig diagnos. Det kan vara bra att komma överens med en fysioterapeut om vilken träning som passar dig och ditt tillstånd bäst, då det kan vara svårt att hålla igång kroppen om man har ont.

Då ska du söka vård

Om du har haft en dov värk i nedre delen av ryggen eller i skinkorna utan orsak under en längre tid kan det vara bra att uppsöka läkare för att få diagnos och rätt behandling. Det är viktigt att snabbt komma igång med behandling om du skulle få diagnosen för att motverka att brosket påverkas. Med rätt hjälp snabbt kan mycket av stelheten och smärtan förhindras. Är sjukdomen för svår kan operation behövas för att byta ut skadade leder.

Om du skulle misstänka att du har AS är det viktigt att du har en bra kontakt med vården. Då är möjligheterna till rätt hjälp mycket goda och du kan undvika onödigt lidande. Effekterna av läkemedel kan variera från person till person så det är viktigt att få rätt hjälp för individuell behandling. Därför kan det vara bra att träffa en läkare i allmänmedicin samt en reumatolog som specialiserar sig inom invärtesmedicin, smärta och rörelsesjukdomar.

En reumatolog kan hjälpa dig med rätt och effektiv behandling av AS

Hos Medicheck kan du få hjälp av en reumatolog för att hitta rätt behandling av Ankyloserande spondylit. Du behöver ingen remiss för att boka ett möte. Du får rådgivning kring behandling, eventuell medicinering och svar på dina frågor via videosamtal. Du kan träffa samma läkare flera gånger, hur ofta du vill.

Innan ditt läkarmöte

Det är bra om du känner efter hur det gör ont och var smärtan sitter, och om smärtan påverkas av rörelser. Läkaren kan även ställa frågor om du känner symtom i till exempel ögonen och ryggen. Inför ditt läkarmöte på Medicheck får du svara på förberedande frågor i samband med din bokning. Klicka på den gröna knappen nedan för att logga och och boka en tid.