Boka tid
Boka tid Login För företag
Specialistvård online

Rätt vård direkt

Bara specialister

Ingen remiss krävs

Frikort gäller

Boka tid
Träffa rätt läkare direkt

Hos oss kan du träffa rätt läkare direkt utan omvägar och krångliga regler. Här nedan kan du läsa om några av våra anslutna specialister.

När du loggar in kan du se samtliga specialister och deras bokningsbara tider. Hos oss kan du även få hjälp av legitimerade psykologer, dietister, sjukgymnaster och kostrådgivare.

Specialistområden

Allergolog
Emad Al-Azzawi är specialist inom allergologi, lungmedicin och internmedicin
Emad har en specialistkompetens inom allmän internmedicin, lungmedicin och allergologi. Han är även verksam vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Emad har en bred kunskap och lång erfarenhet inom samtliga av hans specialistområden. Några av de besvär Emad kan hjälpa till med är KOL, födoämnesallergi och eksem.

Se vad Emad kan hjälpa dig med.

Boka tid med allergolog

Antonios Patelis är specialist inom allergologi och internmedicin
Antonios är erfaren allergolog. 2015 disputerade han med en forskningsavhandling om kopplingen mellan astma och födoämnesallergi. Födoämnesallergier och födoämnesöverkänslighet ser han som väldigt intressant att arbeta med eftersom maten är en så stor del av vardagen och påverkar vår livskvalitet.

Se vad Antonios kan hjälpa dig med.

Boka tid med allergolog

Allmänmedicin
Elise Indekeu är specialist inom allmänmedicin
Elise tog läkarexamen i Belgien 2010. Med specialisering inom allmänmedicin, och särskilt sköldkörtel- och kvinnohormoner, strävar Elise efter att erbjuda skräddarsydd vård och stöd för att hjälpa sina patienter att uppnå optimal hälsa.
Elise brinner lite extra för personer som lider av autoimmuna sjukdommar och kvinnohälsa.

Se vad Elise kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ioakeim Zoumpouloglou är kirurg och specialist inom allmänmedicin
Ioakeim är specialist sedan 2021 och kommer ursprungligen från Grekland. Under sin karriär har han arbetat som underläkare inom olika medicinska områden och genomfört ST-tjänstgöring på en vårdcentral i Västerås.

Ioakeim har bred erfarenhet inom kirurgi, medicin och psykiatri för att nämna några.

Se vad Ioakeim kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ramin Dianat Nejad är specialistläkare inom allmänmedicin
Ramin har 20 års erfarenhet som familjeläkare och är sedan 2016 specialist i allmänmedicin.
Med sin passion för att hjälpa patienter och sin breda medicinska kunskap hjälper han ofta patienter med bland annat högt blodtryck, diabetes, sköldkörtelbesvär och psykisk ohälsa.

Se vad Ramin kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Nuria Alcubilla Mejias är specialistläkare inom allmänmedicin
Nuria har främst arbetat inom primärvården men även inom akutsjukvård och SÄBO. Specialist sedan 2019.
Nuria är en engagerad läkare som ofta hjälper patienter med bland annat hudproblem, högt blodtryck, underlivsbesvär och psykisk ohälsa.

Se vad Nuria kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Julia Hansson är specialistläkare inom allmänmedicin
Julia är specialist i allmänmedicin sedan 2013. Hon har tidigare arbetat som akutläkare och har en bred medicinsk erfarenhet och kunskap. Julia hjälper ofta personer som behöver medicinsk rådgivning, luftvägsbesvär, psykisk ohälsa och hudproblem med mera. 

Se vad Julia kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Athanasios Kontaris är specialistläkare inom allmänmedicin
Athanasios har en bred medicinsk erfarenhet och kunskap från primärvård, lättakut, husläkarjouren samt digital vård. Specialist i allmänmedicin sedan 2015. Athanasios hjälper ofta personer som behöver medicinsk rådgivning, hormonella sjukdomar, kroniska sjukdomar och hudproblem med mera.

Se vad Athanasios kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Kenneth Ilvall är specialist i allmänmedicin

Kenneths fokus är främst att ta hand om patienter där själen inte mår bra, där trötthet och håglöshet ger en ohållbar livssituation. Där till exempel sköldkörtelbehandlingen inte räcker till finns Kenneth som ett stöd och kan hjälpa till med individuella behandlingsalternativ.

Se vad Kenneth kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Maja Lundqvist är specialistläkare inom allmänmedicin
Maja har en bred medicinsk erfarenhet och kunskap från akutmottagningar, närakuter och vårdcentraler. Hon har träffat och hjälpt många patienter både fysiskt och digitalt.
Maja hjälper ofta personer med rörelseorganens sjukdomar, hjärta-kärl, lungor, magtarmkanalen, endokrinologi och psykisk ohälsa.

Se vad Maja kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Petra Mützell är specialistläkare inom allmänmedicin
Petra är specialist i Allmänmedicin sedan 2017, arbetar idag som Medicinskt Ansvarig Läkare på Medicheck.

Hos Petra kan du få hjälp med alla slags medicinska ärenden som kan behandlas på vårdcentral. Hennes största erfarenhet är inom gynekologi, stress-och utmattningsproblematik samt sjukdomar i rörelseapparaten.

Se vad Petra kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Andisheh Rowshan Ravan är specialist i allmänmedicin
Andisheh är specialist inom allmänmedicin sedan 2015 har även arbetat som medicinskt ansvarig läkare på två vårdcentraler. Han hjälper ofta personer som har diabetes, hjärtsjukdomar, allergi, astma, KOL, mag- och tarmbesvär, hudsjukdomar med mera.

Se vad Andisheh kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ahmad Abu Khalifa är specialistläkare i allmänmedicin
Ahmad är specialist inom allmänmedicin. Vanliga besvär och sjukdomar han utreder och behandlar är till exempel högt blodtryck, högt blodsocker, sköldkörtelsjukdomar, depression, ångest, ögonbesvär och akuta infektioner.

Se vad Ahmad kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Belal Abulebda är specialist i allmänmedicin

Belals bakgrund är framförallt inom allmänmedicin, internmedicin och geriatrik. Han har även arbetat på akutmottagning och har bred erfarenhet av hjärtsjukdomar, endokrinologi, trötthetsbesvär och sköldkörtelsjukdomar. Belal har fördjupade kunskaper inom KOL och astma och kan även hjälpa personer med exempelvis depression, ångest samt mag-tarmbesvär som IBS.

Se vad Belal kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ia Staaf är specialistläkare i allmänmedicin
Ia är specialist inom allmänmedicin sedan 1994. Sedan dess har hon arbetat med företagshälsovård, men mestadels som distriktsläkare. För Ia är det personliga mötet och dialogen med patienten det viktigaste. Genom åren har hon kommit att specifikt intressera sig för kvinnors hälsa. Detta har gjort att hon tagit del av forskning inom kvinnopsykologi, hormonsjukdomar, immunsystemet, smärttillstånd, sköldkörtelsjukdomar, trötthet och allmän brist på välbefinnande, samt även hjärnforskning.

Se vad Ia kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ann Ljungberg är specialist i allmänmedicin

Ann är specialist inom allmänmedicin sedan 2001. Hon har god erfarenhet från medicin, primärvård och företagshälsovård. Hon har arbetet som distriktsläkare och haft tusentals möten med patienter som inte bara givit en fördjupad kunskap inom medicin utan också en ödmjukhet inför människor med sjukdom, kriser samt stressrelaterad problematik.

Se vad Ann kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ahmed Lutfi är specialist i allmänmedicin
Ahmed är specilist i allmänmedicin sedan 2012. Idag arbetar han som familjeläkare med 18-20 års erfarenhet. Han har god kompetens inom områden såsom öron-, näsa- och halsproblem, kroniska sjukdomar, hudproblem, rörelse- och ledsjukdomar samt geriatriska sjukdomar.

Se vad Ahmed kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Alina Carmen Marinescu är specialist i allmänmedicin
Alina är specialist inom allmänmedicin sedan 2007. Hon har god erfarenhet av att hjälpa personer som har högt blodtryck, diabetes, besvär med trötthet, sköldkörtelsjukdomar, KOL och astma, urininkontinens och psykiskt mående. Det är även vanligt att hon hjälper personer som har problem med smärta, geriatriska sjukdomar, hudproblem och allergiska besvär.

Se vad Alina kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Samir Saha är specialist i allmänmedicin, kardiologi och fysiologi
Samir är specialist i allmänmedicin, kardiologi och fysiologi. Han har bedrivit forskning på Uppsala universitet och deltagit i ett forskningsprojekt inom diabetes. Han arbetar för närvarande i Stockholm som konsultläkare inom hjärt-ultraljud och lungfunktionsutredning. Samir hjälper dagligen personer med olika typer hjärtproblem som högt blodtryck, hjärtsvikt och hjärtflimmer. Men även personer som har diabetes, astma och KOL.

Se vad Samir kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Barnmedicin
Nikolaos Tsolakis är barnläkare och barnallergolog

Nikolaos är barnläkare och barnallergolog sen över 10 år tillbaka. På Medicheck kan han hjälpa till med bland annat astmautredningar, födoämnesallergier, eksem och rådgivning om allergivaccination.

Se vad Nikolaos kan hjälpa dig med.

Boka tid med barnläkare

Despoina Tsita är specialist inom barnmedicin och barngastroenterologi

Despoina har arbetat som barnspecialist i över 10 år. Hon är särskilt intresserad av att hjälpa barn som har mag- och tarmproblem. Hon hjälper även till med rådgivning kring olika infektioner, astma, eksem och tillväxtproblem hos barn.

Se vad Despoina kan hjälpa dig med.

Boka tid med barnläkare

Diabetolog
Lars-Einar Bresäter är specialist inom diabetes och internmedicin

Lars-Einar är specialist inom diabetes och internmedicin. Lars-Einar kan bland annat hjälpa dig med: kunskap och fördjupning inom diabetes, tips om hur du hanterar och går vidare med din sjukdom, sköldskörtelsjukdomar, livsstilsförändrinar.

Se vad Lars-Einar kan hjälpa dig med.

Boka tid med diabetolog

Dietist
Helén Sahlstrand är dietist

Helén är legitimerad dietist med lång erfarenhet av att arbeta med bland annat IBS och övervikt. Utöver dietist är även Helén utbildad StressCoach och Mindfullnesinstruktör. Helén har även ett stort matlagningsintresse som är till stor hjälp när hon guidar personer med allergier eller magtarmproblematik.

Se vad Helén kan hjälpa dig med.

Boka tid med dietist

Sofia Antonsson är dietist och IBS-expert

Sofia är dietist och IBS-expert och hjälper personer med kostrådgivning vid mag- och tarmsjukdomar. Sofia har behandlat fler än 8000 personer med IBS och hjälper även personer som har IBD (crohns och ulcerös kolit) eller allmänna matsmältningsproblem med mera.

Se vad Sofia kan hjälpa dig med.

Boka tid med dietist

Sara West är dietist och specialiserad på övervikt och fetma

Sara är legitimerad dietist sedan 2011 och har en vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal. Hon hjälper ofta personer som har problem med övervikt och fetma, diabetes typ 2, högt blodtryck och höga blodfetter.

Se vad Sara kan hjälpa dig med.

Boka tid med dietist

Lina Bokström är legitimerad dietist

Lina är legitimerad dietist med flera års erfarenhet från primärvården. Lina har ett brinnande intresse för maghälsa med fokus på IBS och IBS-behandling. Detta är något hon arbetat mycket med de senaste åren, såväl i grupp som individuellt. Lina hjälper personer som har problem med mag- och tarmsjukdomar som IBS och IBD.

Se vad Lina kan hjälpa dig med.

Boka tid med dietist

Jenna Johansson är dietist

Jenna är dietist sedan 2019. Hon har förutom sin dietistexamen även en kandidatexamen inom kostvetenskap. Jenna hjälper personer som har problem med övervikt och obesitas.

Se vad Jenna kan hjälpa dig med.

Boka tid med dietist

Endokrinolog
Georgios Kontogeorgos är specialist inom endokrinologi, diabetes och internmedicin

Georgios arbetar som endokrinolog och diabetolog. Han har arbetat sedan 2011 på ett Universitetssjukhus med endokrinologiska sjukdomar, diabetes typ 1 och typ 2. Med goda erfarenheter känner han sig bekväm och väl insatt i de senaste hjälpmedel inom diabetes, pumpbehandling och modernaste behandlingsalternativ för både typ 1 och typ 2 diabetes.

Se vad Georgios kan hjälpa dig med.

Boka tid med endokrinolog

Jörgen Isgaard är specialist i endokrinologi och invärtesmedicin

Jörgen Isgaard är specialist i endokrinologi sedan 1997 och invärtesmedicin sen 2001. Han är särskilt inriktad på hormon/ämnesomsättningssjukdomar och har lång erfarenhet av sjukdomar som drabbar sköldkörtel, hypofys och binjurar. Han har också lång forskningserfarenhet av hormonella effekter på hjärta och hjärna.

Se vad Jörgen kan hjälpa dig med.

Boka tid med endokrinolog

Gastroenterolog
Niki Daferera är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin

Niki Daferera är en erfaren läkare med specialisering inom gastroenterologi och internmedicin. Hon har expertis inom buksmärta, leversjukdomar, IBS-behandling, dyspepsi, magkatarr, reflux, glutenintolerans, samt problem med förstoppning och diarré. Niki erbjuder även second opinion vid tidigare behandlingar och kan vägleda vid fysiska undersökningar som koloskopi eller gastroskopi vid behov.

Se vad Niki kan hjälpa dig med.

Boka tid med gastroenterolog

Georgios Tsapournas är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin

Georgios har arbetat som specialist inom intermedicin sedan 2014 och gastroenterologi sedan 2017. Vanliga besvär han har erfarenhet att behandla är inflammatoriska tarmsjukdomar såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom, men även irritabel tarmsyndrom och leversjukdomar som fettlever, autoimmun hepatit, primär biliär kolangit och leversvikt.

Se vad Georgios kan hjälpa dig med.

Boka tid med gastroenterolog

Despoina Tsita är specialist inom gastroenterologi och barnmedicin
Despoina har arbetat som specialist i ett tiotal år. Hon har en gedigen erfarenhet inom både magtarmsjukdomar och allmän barnmedicin. Despoina hjälper dagligen personer som har mag- och tarmproblem, infektioner, astma, eksem med mera.

Se vad Despoina kan hjälpa dig med.

Boka tid med gastroenterolog

Atrin Sahafi är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin

Atrin har tidigare jobbat på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds Sjukhus som gastroenterolog och hepatolog. Atrin kommer senast från Sophiahemmet där han fokuserat på diagnostik och behandling av diverse mag-tarmbesvär, allt ifrån diffusa magsmärtor/problem till komplicerade inflammatoriska tarmsjukdomar.

Se vad Atrin kan hjälpa dig med.

Boka tid med gastroenterolog

Nikolaos Papachrisos är specialist inom magtarm-sjukdomar och internmedicin

Nikolaos har arbetat som gastroenterolog, hepatolog och specialist inom intermedicin sedan 2016. Vanliga besvär och sjukdomar han behandlar är magkatarr, reflux, diarré, förstoppning, buksmärta, IBS, IBD, utredning av förhöjda leverprover och fettlever.

Se vad Nikolaos kan hjälpa dig med.

Boka tid med gastroenterolog

Bengt Lavö är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar

Bengt har jobbat som specialistläkare inom mage-tarm i snart 30 år. Vanliga sjukdomstillstånd som han behandlar är magkatarr/magsår, gastroesofageal refluxsjukdom och gallstenssbesvär. Bengt har en doktorsavhandling om glutenintoleransceliaki (celiaki) och har lång erfarenhet av att hjälpa personer med dessa besvär.

Se vad Bengt kan hjälpa dig med.

Boka tid med gastroenterolog

Gynekolog
Sofia Nilsson är gynekolog, specialist inom obstetrik och gynekologi
Sofia har omfattande erfarenhet från både universitetssjukhus och mindre kliniker. Hon är engagerad i att förbättra kvinnors hälsa och tar sig alltid tid att lyssna på patienterna. Dessutom har hon forskat inom reproduktionsmedicin, vilket ytterligare stärker hennes kompetens inom området.

Se vad Sofia kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Jawhara Baker är gynekolog, specialist inom obstetrik och gynekologi
Jawhara, specialist inom gynekologi sedan 2000, brinner för att hjälpa kvinnor med bland annat klimakteriebesvär, PMS och PCOS.

Se vad Jawhra kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Maryam Habibi är gynekolog, specialist inom obstetrik och gynekologi
Maryam specialist sedan 10 år tillbaka. I vanliga fall jobbar hon på en privat klinik i Stockholm. Maryam brinner för att hjälpa kvinnor att bli av med sina gynekologisa besvär.

Se vad Maryam kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Maria Forslund är gynekolog, specialist inom obstetrik och gynekologi
Maria specialist sedan många år. I vanliga fall jobbar hon på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Maria hjälper ofta personer med endometrios , klimakteriebesvär, hormonrubbningar, preventivmedel, blödningsrubbningar, inkontinens, PCOS med mera.

Se vad Maria kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Leif Hägglund är gynekolog och specialist inom fertilitet och IVF

Leif har arbetat som gynekolog i mer än 40 år. Förutom hans kunskaper inom generell gynekologi så arbetar han med modern utredning och behandling av barnlöshet. Leif har hjälpt tusentals par till framgångsrika graviditeter.

Se vad Leif kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Stefhanie Romero är gynekolog och specialist inom obstetrik och gynekologi

Stefhanie och är gynekolog och specialist inom obstetrik. Hon jobbar i dagsläget på ett universitetssjukhus. Hon hjälper kvinnor som har problem med gynekologiska besvär, klimakteriebesvär, cellförändringar och ger även råd kring graviditet från början till slut.

Se vad Stefhanie kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Anastasia Drakou är gynekolog och specialist inom obstetrik

Anastasia är gynekolog och brinner för kvinnohälsa och att hjälpa kvinnor med deras hälsoproblem. Hon arbetar på Södertälje Sjukhus och är en del av endometriosteamet där. Under tiden som hon arbetar, forskar hon även inom området endometrios. Hon hjälper personer med gynekologiska besvär, med rådgivning om bland annat infertilitet, PCOS, cellförändringar, graviditet, inkontinens och endometrios.

Se vad Anastasia kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Annika Platte är gynekolog och specialist inom gynekologi och obstetrik

Annika gjorde sin specialistutbildning inom gynekologi och obstetrik på Centralsjukhuset i Karlstad. Hennes specialintresse är utredning och behandling av cellförändringar på livmodertappen och sexuell hälsa. Annika hjälper personer som har problem med PCOS, Endometrios, cellförändringar, klåda, sveda, smärtor i underlivet och rådgivning under graviditet,

Se vad Annika kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Panagiotis Tsiartas är gynekolog, specialist inom gynekologi och obstetrik

Panagiotis är en erfaren gynekolog som arbetat både på kvinnosjukvården i Trollhättan, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som överläkare på Reproduktionsmedicin. Men även på privata kliniker inom kvinnosjukvården i hela landet. Han hjälper många personer som har besvär med PCOS, Endometrios, ofrivillig barnlöshet, klimakteriet med mera.

Se vad Panagiotis kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Fotios Vlachopoulos är gynekolog, specialist inom gynekologi och obstetrik
Fotios är sedan 2015 specialist i gynekologi och obstetrik. Han jobbar i dagsläget på Kvinnokliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Fotios hjälper ofta personer med klimakteriebesvär, menstruationsproblem, preventivmedel och frågor kring graviditet och förlossning.

Se vad Fotios kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Hudspecialist
Vitalie Lisnic är hudspecialist

Vitalie är en mycket erfaren specialistläkare inom dermatologi och jobbar dessutom som specialistläkare på hudmottagningen vid Sunderby sjukhus.
Han behandlar och ger råd om olika hudsjukdomar, inklusive hudcancer, akne, eksem, psoriasis och andra autoimmuna sjukdomar.

Se vad Vitalie kan hjälpa dig med.

Boka tid med hudspecialist

Nor Jaber är hudspecialist

Nor är legitimerad läkare sedan 2015. För närvarande arbetar hon som hudspecialist på Karolinska Universitetssjukhuset där hon även forskar inom hudsjukdomar.
Med Nors breda kompetens kan hon hjälpa till med allt från svåra systemiska hudsjukdomar till vanlig eksem.

Se vad Nor kan hjälpa dig med.

Boka tid med hudspecialist

Parastoo Salehzadeh är hudläkare

Som en legitimerad läkare sedan 2017 har Parastoo samlat erfarenhet från både Universitetssjukhuset i Örebros reumatologklinik och Akademiska sjukhusets infektionsklinik i Uppsala. Hon blev hudspecialist år 2022.
Med en bred expertis inom alla områden av hudsjukdomar är Parastoo redo att besvara dina frågor kring hudrelaterade ärenden.

Se vad Parastoo kan hjälpa dig med.

Boka tid med hudspecialist

Kristina Vysniauskiene är hudläkare

Kristina är legitimerad hudläkare sedan 2014. Hennes främsta intresseområde är hudcancer, men har mångårig erfarenhet med alla typ av hudbesvär för både vuxna och barn.

Se vad Kristina kan hjälpa dig med.

Boka tid med hudspecialist

Lampros Ntintis är dermatolog (hudspecialist)

Lampros är legitimerad läkare sedan 2002. Sedan 2008 jobbar Lampros på Centralsjukhuset i Karlstad som hudläkare samt på Karlstads kirurgiska laserklinik med estetisk dermatologi. Lampos tar om utredningar och behandling av allt från svåra systemiska hudsjukdomar till vanliga eksem, psoriasis, akne, samt hudfläckar med mera.

Se vad Lampros kan hjälpa dig med.

Boka tid med hudspecialist

Alicia Frias Cano är hudläkare
Alicia är specialist i dermatologi sedan 2013. Alicia har erfarenhet av att behandla båda vuxna och barn med hudsjukdomar på öppen- och slutenvård. Alicia bedömer och behandlar följande hudsjukdomar bland andra psoriasis, rosacea och eksem. Bedömning av födelsemärke, utesluta hudtumörer och solskador.

Se vad Alicia kan hjälpa dig med.

Boka tid med hudspecialist

Emanuela Micu är hudläkare, specialist inom dermatologi
Emanuela har arbetats som hudläkare sedan 2011. Till vardags arbetar hon som överläkare på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Emanuela hjälper ofta personer med Akne, eksem, psoriasis, rosacea, hudtumörer med mera.

Se vad Emanuela kan hjälpa dig med.

Boka tid med hudspecialist

Hjärtspecialist
Biserka Alagic är specialist inom kardiologi

Biserka är trippelspecialist med huvudfokus på specialistområdet kardiologi hos Medicheck. Tidigare har Biserika bland annat arbetat på kardiologiska kliniken på Ryhov i Jönköping. Hon brinner för att varje patient ska känna sig trygg och är mån om att erbjuda individuella behandlingsalternativ.

 

Se vad Biserka kan hjälpa dig med

Boka tid med Biserka

Tamas Janos Stolcz är specialist i kardiologi

Tamas arbetar som hjärtspecialist på på Regionsjukhuset Ryhov i Jönköping. Tamas brukar träffa patienter med bland annat hjärtsvikt, högt blodtryck och kranskärlssjukdom.

 

Se vad Tamas kan hjälpa dig med

Boka tid med Tamas

Samir Saha är specialist i kardiologi, fysiologi och allmänmedicin

Samir Saha är specialist i kardiologi, fysiologi och allmänmedicin. Han har bedrivit forskning på Uppsala universitet och deltagit i ett forskningsprojekt inom diabetes. Han arbetar för närvarande i Stockholm som konsultläkare inom hjärt-ultraljud och lungfunktionsutredning. Samir hjälper dagligen personer med olika typer hjärtproblem som högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtflimmer, förmaksflimmer och hjärtklappning.

Se vad Samir kan hjälpa dig med

Boka tid med Samir

Internmedicin
Emad Al-Azzawi är specialist inom allergologi, lungmedicin och internmedicin
Emad har en specialistkompetens inom allmän internmedicin, lungmedicin och allergologi. Han är även verksam vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Emad har en bred kunskap och lång erfarenhet inom samtliga av hans specialistområden. Några av de besvär Emad kan hjälpa till med är KOL, födoämnesallergi och eksem.

Se vad Emad kan hjälpa dig med.

Boka tid med Emad

Niki Daferera är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin

Niki Daferera är en erfaren läkare med specialisering inom gastroenterologi och internmedicin. Hon har expertis inom buksmärta, leversjukdomar, IBS-behandling, dyspepsi, magkatarr, reflux, glutenintolerans, samt problem med förstoppning och diarré. Niki erbjuder även second opinion vid tidigare behandlingar och kan vägleda vid fysiska undersökningar som koloskopi eller gastroskopi vid behov.

Se vad Niki kan hjälpa dig med.

Boka tid med Niki

Bashar Alazzawi är specialist inom lungsjukdomar och internmedicin
Som specialist inom lungmedicin och internmedicin sedan 2014, kan Bashar erbjuda hjälp vid olika lungrelaterade sjukdomar, inklusive KOL, Astma, hosta, andfåddhet, lunginflammation, lungfibros och lungcancer. Hans målsättning är att leda patienter mot en bättre och friskare andningshälsa.

Se vad Bashar kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Omar Majeed är specialist inom internmedicin
Omar har varit specialist inom Internmedicin sedan 2021 och är snart även specialist inom neurologi. Han började sin karriär inom vården inom primärvården och fortsatte därefter med att jobba på akutsjukhus. Omars dagliga arbete består av bedömningar, utredningar och behandlingar av både akut och kroniskt sjuka patienter.

Se vad Omar kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Monique Nijenhuis är specialist inom internmedicin och hematologi
Monique har arbetat som specialistläkare sedan 2007. Jag är för närvarande överläkare på ett stort länssjukhus i mellersta Sverige. Hon hjälper ofta patienter med trötthet, feber utan klar orsak, viktnedgång, vitaminbrist samt rådgivning kring leukemi, lymfom och myelom.

Se vad Monique kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Khaled Al Shouli är specialist inom internmedicin
Khaled och är specialistläkare inom internmedicin. Han är särskilt intresserad av diabetes och endokrinologi och hjälper ofta personer med diabetes samt personer som har problem med sköldkörtel, bisköldkörtel, binjure och hypofys.

Se vad Kahled kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Giulia Ferrannini är specialist inom internmedicin
Giulia är specialist inom internmedicin sen 2019 och är doktorand på Karolinska Institutet. Hon har erfarenhet av intensivakuten, akutvårdsavdelning, medicinsk akutvårdsavdelning och medicinsk intensivvårdsavdelning. Hennes arbete är fokuserat på personer med kardiovaskulära sjukdomar och glukosstörningar. Screening av diabetes och alla riskfaktorer inklusive bl.a. blodtryck, kolesterolstörningar, blodsockervärde, vikt och livsstil.

Se vad Giulia kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Åke Olsson är specialist inom internmedicin och kardiologi
Åke är specialistläkare inom kardiologi och internmedicin sedan 1995. Han har forskat inom kardiologi och skrivit en avhandling på Karolinska sjukhuset om hjärtsvikt. Han har arbetat mycket med hjärtintensivvård, bland annat som hjärtintensivvårdschef på Södersjukhuset under åtta år. Åke hjälper personer med hjärtsvikt, högt blodtryck, hjärtklappning, bröstsmärtor och rådgivning om riskfaktorer för för hjärt- och kärlsjukdomar.

Se vad Åke kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Ghadeer Thabet är specialist inom intermedicin och lungsjukdomar
Ghadeer brinner för att hjälpa dig som har problem med andning eller dina lungor. Han har arbetat som specialist i både Norrbotten och Västernorrland. Han hjälper många som har problem med andning, andnöd, astma, KOL, infektioner som drabbar lungorna och lungcancer. Ghadeer kan hjälpa dig med råd och frågor som gäller din andning.

Se vad Ghadeer kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Stefan Hjälte är specialist inom lungsjukdomar och internmedicin
Stefan har arbetat som specialist på både Karolinska Universitetssjukhuset, Norrtälje sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus. Har har arbetat mycket med att hjälpa patienter med KOL men behandlar även flertalet andra lungsjukdomar såsom astma, långvarig hosta och andfåddhet. Stefan kan hjälpa dig med råd och frågor som gäller din andning. 

Se vad Stefan kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Kirurg
Rozh Noel är kirurg och specialist inom bukkirurgi

Rozh är specialist inom bukkirurgi sedan 2013. Det område som han har arbetat mest är gallsten, sjukdomar i bukspottkörteln och endoskopi. Han har många års erfarenhet kring olika sorters bråck i buken och överviktskirurgi. Rozh hjälper dig som har problem med gallsten, sjukdomar i bukspottkörteln, ljumskbråck, reflux med mera.

Se vad Rozh kan hjälpa dig med.

Boka tid med kirurg

Kostrådgivare
Anna Sundin, lic. kost-och näringsrådgivare

Anna är licensierad kost-och näringsrådgivare med focus på ämnesomsättning och sköldkörtelhälsa. Anna kan hjälpa dig att förstå din sköldkörtelsjukdom och rådgöra hur du kan uppnå bättre hälsa genom strukturerad kosthållning och livsstil. De senaste nio åren har hon varit verksam som rådgivare i hälsofrågor för Sköldkörtelförbundets medlemmar.

Se vad Anna kan hjälpa dig med

Boka tid med Anna

Lungspecialist
Emad Al-Azzawi är specialist inom allergologi, lungmedicin och internmedicin
Emad har en specialistkompetens inom allmän internmedicin, lungmedicin och allergologi. Han är även verksam vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Emad har en bred kunskap och lång erfarenhet inom samtliga av hans specialistområden. Några av de besvär Emad kan hjälpa till med är KOL, födoämnesallergi och eksem.

Se vad Emad kan hjälpa dig med.

Boka tid med Emad

Bashar Alazzawi är specialist inom lungsjukdomar och internmedicin

Som specialist inom lungmedicin och internmedicin sedan 2014, kan Bashar erbjuda hjälp vid olika lungrelaterade sjukdomar, inklusive KOL, Astma, hosta, andfåddhet, lunginflammation, lungfibros och lungcancer. Hans målsättning är att leda patienter mot en bättre och friskare andningshälsa.

Se vad Bashar kan hjälpa dig med

Boka tid med Bashar

Lubna Fadhel är specialist inom lungsjukdomar och internmedicin

Lubna har arbetat som läkare sedan 2009 och hjälper patienter med bland annat KOL, astma, utredning av hosta och andfåddhet. Lubna brinner för att hjälpa dig som patient och är mån om att patienter ska känna sig trygga och väl omhändertagna. 

Se vad Lubna kan hjälpa dig med

Boka tid med Lubna

Ghadeer Thabet är specialist inom lungsjukdomar och internmedicin

Ghadeer brinner för att hjälpa dig som har problem med andning eller dina lungor. Han har arbetat som specialist i både Norrbotten och Västernorrland. Han hjälper många som har problem med andning, andnöd, astma, KOL, infektioner som drabbar lungorna och lungcancer. Ghadeer kan hjälpa dig med råd och frågor som gäller din andning.

Se vad Ghadeer kan hjälpa dig med

Boka tid med Ghadeer

Stefan Hjälte är specialist inom lungsjukdomar och internmedicin

Stefan har arbetat som specialist på både Karolinska Universitetssjukhuset, Norrtälje sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus. Har har arbetat mycket med att hjälpa patienter med KOL men behandlar även flertalet andra lungsjukdomar såsom astma, långvarig hosta och andfåddhet. Stefan kan hjälpa dig med råd och frågor som gäller din andning.

Se vad Stefan kan hjälpa dig med

Boka tid med Stefan

Magspecialist
Niki Daferera är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin

Niki Daferera är en erfaren läkare med specialisering inom gastroenterologi och internmedicin. Hon har expertis inom buksmärta, leversjukdomar, IBS-behandling, dyspepsi, magkatarr, reflux, glutenintolerans, samt problem med förstoppning och diarré. Niki erbjuder även second opinion vid tidigare behandlingar och kan vägleda vid fysiska undersökningar som koloskopi eller gastroskopi vid behov.

Se vad Niki kan hjälpa dig med.

Boka tid med gastroenterolog

Georgios Tsapournas är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin

Georgios har arbetat som specialist inom intermedicin sedan 2014 och gastroenterologi sedan 2017. Vanliga besvär han har erfarenhet att behandla är inflammatoriska tarmsjukdomar såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom, men även irritabel tarmsyndrom och leversjukdomar som fettlever, autoimmun hepatit, primär biliär kolangit och leversvikt.

Se vad Georgios kan hjälpa dig med.

Boka tid med magspecialist

Despoina Tsita är specialist inom gastroenterologi och barnmedicin
Despoina har arbetat som specialist i ett tiotal år. Hon har en gedigen erfarenhet inom både magtarmsjukdomar och allmän barnmedicin. Despoina hjälper dagligen personer som har mag- och tarmproblem, infektioner, astma, eksem med mera.

Se vad Despoina kan hjälpa dig med.

Boka tid med magspecialist

Atrin Sahafi är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin

Atrin har tidigare jobbat på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds Sjukhus som gastroenterolog och hepatolog. Atrin kommer senast från Sophiahemmet där han fokuserat på diagnostik och behandling av diverse mag-tarmbesvär, allt ifrån diffusa magsmärtor/problem till komplicerade inflammatoriska tarmsjukdomar.

Se vad Atrin kan hjälpa dig med.

Boka tid med magspecialist

Nikolaos Papachrisos är specialist inom magtarm-sjukdomar och internmedicin

Nikolaos har arbetat som gastroenterolog, hepatolog och specialist inom intermedicin sedan 2016. Vanliga besvär och sjukdomar han behandlar är magkatarr, reflux, diarré, förstoppning, buksmärta, IBS, IBD, utredning av förhöjda leverprover och fettlever.

Se vad Nikolaos kan hjälpa dig med.

Boka tid med magspecialist

Bengt Lavö är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar

Bengt har jobbat som specialistläkare inom mage-tarm i snart 30 år. Vanliga sjukdomstillstånd som han behandlar är magkatarr/magsår, gastroesofageal refluxsjukdom och gallstenssbesvär. Bengt har en doktorsavhandling om glutenintoleransceliaki (celiaki) och har lång erfarenhet av att hjälpa personer med dessa besvär.

Se vad Bengt kan hjälpa dig med.

Boka tid med magspecialist

Neurolog
Riyadh Mahmood är specialist inom neurologi
Riyadh är en erfaren specialistläkare inom neurologi med över 5 års expertis inom området. Han har en gedigen bakgrund inom neurovetenskap och har även forskat inom neurologi.
Han är specialiserad på diagnos, utredning och behandling av en mångfald neurologiska tillstånd, inklusive huvudvärk, muskelsvaghet, inflammatoriska tillstånd som påverkar nervsystemet (till exempel multipel skleros och polyneuropati), epilepsi samt rörelsesjukdomar som Parkinsons sjukdom.

Se vad Riyadh kan hjälpa dig med

 Boka tid med Riyadh

Dara Mardan är specialist inom neurologi
Dara är utbildad specialistläkare inom neurokirurgi och ryggkirurgi med specialistexamen sedan år 2003. Han lägger lite extra fokus på de problemen som går att behandla kirurgiskt och alltid är intresserad i att utreda dessa patienter fullt ut. Några av de besvär som Dara kan hjälpa till med är nack och ryggsmärta, nervsmärta, ischias och diskbråck.

Se vad Dara kan hjälpa dig med

 Boka tid med Dara

Merlin Talhami är specialist inom neurologi
Merlin är utbildad specialist i neurologi och har praktiserat i flera olika länder. Merlins yrkeserfarenhet på universitetssjukhus består av arbete inom stroke, intensivvård, epilepsi, MS och neuroinflammatoriska sjukdomar, huvudvärk, neurodegenerativa sjukdomar som demens, Parkinson och ALS samt inom neuroinfektioner som Meningit och Neuroborrelios. Dessutom har Merlin också erfarenhet inom psykiatri och elektrofysiologi.

Se vad Merlin kan hjälpa dig med

 Boka tid med Merlin

Nektarios Giannakos är specialist inom neurologi

Nektarios är utbildad specialist i neurologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2015 och har därefter lång erfarenhet av diagnostisering och behandling av neurologiska sjukdomar. Nektarios har goda kunskaper inom parkinsons sjukdom, multipel skleros, epilepsi, stroke och ALS. Han har även ett stort intresse inom huvudvärk så som migrän, spänningshuvudvärk och Hortons samt behandling av neuropatisk smärta.

Se vad Nektarios kan hjälpa dig med

Boka tid med Nektarios

Ortoped
Professor Henrik Bauer är ortoped, specialistläkare inom ortopedi
Henrik är specialist inom ortopedi sedan 1990. Han har 30 års erfarenhet av att hjälpa personer med ortopediska problem som till exempel smärta i rygg, ben, armar och leder. Henrik kan hjälpa dig som har ryggsmärta, besvär i knä, händer, fötter och leder. Han kan även hjälpa dig som har atros samt rådgivning gällande skelettcancer och tolkning av röntgen.

Se vad Henrik kan hjälpa dig med.

Boka tid med ortoped

Azim Osman är ortoped, specialist inom ortopedi
Azim är ortoped och företagsläkare. Han har arbetat som specialist sedan 1991. Azin hjälper ofta personer som har problem med rörelseorganen, ortopediska besvär, idrottsskador, arbetsrelaterade ortopediska besvär, second opinion med mera.

Se vad Azim kan hjälpa dig med.

Boka tid med ortoped

Konstantinos Langousis är ortoped, specialistläkare inom ortopedi

Konstantinos är specialist sedan 2014. Han har lång erfarenhet av att bemöta och handlägga alla personer med ortopediska besvär på sjukhus, akutmottagning och vårdavdelning. Konstantinos kan hjälpa dig som har problem med ryggsmärta, ledsmärta, handledssmärta, ländryggsmärta, axelsmärta, atros, Ischias och diskbråck.

Se vad Konstantinos kan hjälpa dig med.

Boka tid med ortoped

Psykiatriker
Rebecka Erichsen Francke är specialist inom psykiatri

Rebecka brinner lite extra för att hjälpa patienter med ADHD och har jobbat inom vården sen 2010. Hon är mycket mån om att skapa en trygg miljö för sina patienter och kan hjälpa till inom samtliga områden inom psykiatri.

Se vad Rebecka kan hjälpa dig med. 

Boka tid med psykiatriker

Gabriel Nehme är specialist inom psykiatri

Med 25 års erfarenhet som specialist inom psykiatri har Gabriel fördjupat sig i både vuxen- och barn- och ungdomspsykiatri. Hans specialområden inkluderar ADHD, autism, bipolära syndrom, ångest och depression.

Se vad Gabriel kan hjälpa dig med. 

Boka tid med psykiatriker

Agnieszka M Lesiewicz är specialist inom psykiatri

Agnieszka är psykiatriker och har varit verksam inom vuxenpsykiatrin över hela Sverige. Hon är även utbildad inom Barn och Ungdomspsykiatrin.  
Agnieszka kan hjälpa både vuxna, barn och ungdomar som lider av bland annat stress, ångest, utmattning och bipolär sjukdom. 

Se vad Agnieszka kan hjälpa dig med. 

Boka tid med psykiatriker

Aleksandr Kulak är specialist inom psykiatri

Aleksandr är en erfaren psykiatriker sedan 1999 med omfattande erfarenhet av att behandla olika åldersgrupper. Han specialiserar sig på att hjälpa patienter med psykiska utmaningar, inklusive ångest, depression, bipolär sjukdom, ätstörningar och neuropsykiatriska störningar.

Se vad Aleksandr kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Andreas Rochester är specialist inom psykiatri

Andreas är psykiatriker sedan åtta år och jobbar även som medicinsk ledsagare åt SOS International. Andreas har erfarenhet inom en mängd olika problemområden som exempel depression, ångest, ADHD, beroende, kris, med mera.

Se vad Andreas kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Irena Petricic är psykiatriker, specialist inom psykiatri

Irena har arbetat inom psykiatri i många år och har även en utbildning i psykoterapi. Sedan 2017 har hon arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Irena hjälper många personer med både utredning och behandling.

Se vad Irena kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Stamatis Kalkanakos är psykiatriker och specialist inom psykiatri
Stamatis är psykiatriker och specialist inom arbetsmedicin, det vill säga specialist i arbetsrelaterade sjukdomar bland annat arbetsrelaterad stress och utmattning. Under cirka 20 år av hans medicinska arbete och utbildning har han fått värdefull erfarenhet av specialiserad psykiatrisk vård. Där det ingår bland annat diagnostik behandling och rehabilitering av depressiva och ångestrelaterade tillstånd, psykoser, neuropsykiatriska sjukdomar, arbetsrelaterad stress, utmattningssyndrom med mera.

Se vad Stamatis kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Beatriz Fajardo är specialist inom psykiatri
Beatriz är utbildad läkare i Venezuela sedan 2004 och är legitimerad läkare i Sverige, USA, Spanien och Danmark.
Bred erfarenhet i allmänpsykiatriska sjukdomar samt psykosområde. Hon har arbetat mestadels i sjukhusregi i både Sverige och Danmark.
Stort intresse för lättare psykiatriska diagnoser, ångest, depression, OCD, ADHD, sömnstörningar och även med psykoterapeutiska insatser inom KBT.
Beatriz har dessutom stor
erfarenhet inom akuta psykiatriska tillstånd tack vare tidigare arbete vid psykakuten både i Sverige och Danmark.

Se vad Beatriz kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Agata Ostapowicz är specialist inom psykiatri
Agata tog läkarexamen 1991 i Polen och blev färdig specialist i allmänpsykiatri 1998.
Hon kom till Sverige 2003 och sedan dess har hon arbetat som överläkare på SUS psykiatri i Malmö och även som konsult i psykiatri.

Agata brinner lite extra för patienter med neuropsykiatriska funktionshinder.

Se vad Agata kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Psykolog
Gabriella Svanberg, leg. psykolog och KBT-terapeut, specialist i neuropsykologi

Gabriella är legitimerad psykolog sedan år 2000 och har lång erfarenhet av kognitiv beteendeterapi (KBT). Gabriella har arbetat inom öppen- och slutenpsykiatri, inom företagshälsovård och på vårdcentral. Gabriella kan bland annat hjälpa till med problem kopplade till stress, ångest och depression.

Boka tid med Gabriella

Christina Kronberg är leg. psykolog

Christina har arbetat som legitimerad psykolog i tio år. Hon genomför samtalsbehandlingar med KBT, ACT, FACT samt Compassion fokuserad terapi, RFT, och Mindfulness. Christina kan bland annat hjälpa dig med problem som stress, utmattningssyndrom, ångest, smärta, sömnproblem med mera.

Boka tid med Christina

Psykoterapeut
Aleksandr Kulak är specialist inom psykiatri

Aleksandr är en erfaren psykiatriker sedan 1999 med omfattande erfarenhet av att behandla olika åldersgrupper. Han specialiserar sig på att hjälpa patienter med psykiska utmaningar, inklusive ångest, depression, bipolär sjukdom, ätstörningar och neuropsykiatriska störningar.

Se vad Aleksandr kan hjälpa dig med.

Boka tid med Alexander

Munevera Spirtovic är leg. psykoterapeut
Munevera har kompetens inom KBT, PDT, schematerapi samt familjeterapi och har lång erfarenhet av olika klienter och problem från socialtjänsten, familjeterapi, parterapi och individuell terapi. Hon hjälper oftast personer med stressrelaterad ohälsa, ångest, depression, kriser, relationsproblem, personlighetsrelaterad problem.

Boka tid med Munevera

Rehabläkare
Bertil Dahlgren är specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård

Bertil är specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård och har arbetat som specialist i över 25 år. Bertil har gedigen erfarenhet av rehabilitering från alla aspekter och har examen i ortopedisk medicin samt fördjupade utbildningar i smärtbehandling. Bertil kan t.ex. hjälpa dig som har reumatiska sjukdomar, speciellt mjukdelsreumatiska eller Artros. Bertil har även lång erfarenhet av att hjälpa personer som har sköldkörtelproblem.

Se vad Bertil kan hjälpa dig med

Boka tid med Bertil

XiaoHui är specialist inom smärta, rehabilitering och allmänmedicin

XiaoHui är specialist och har lång erfarenhet av rehabilitering med inriktning mot smärta och brinner för att fungera som din guide genom din behandling. Hennes specialistkompetenser ger bred och god insikt till vardagsarbetet med att göra det så bra som möjligt för patienterna. God kunskap om endokrina sjukdomar och sköldkörteldiagnoser har också lett till att vara en del av Sköldkörtelkliniken här hos Medicheck.

Se vad XiaoHui kan hjälpa dig med

Boka tid med XiaoHui

Sunil Kalra är specialist inom smärtlindring

Sunil har arbetat som specialist inom anestesi och intensivvård sedan 1992. Sunil utökade sin specialistkompetens med smärtlindring 1997. Genom åren har han arbetat som allmänläkare på olika vårdcentraler. Nu arbetar han aktivt med att rehabilitera långvarigt sjukskrivna patienter och ger behandling för utmattningssyndrom, lindring depression och smärtproblematik.

Se vad Sunil kan hjälpa dig med

Boka tid med Sunil

Reumatolog
Eleni Thomaidi reumautolog och specialist i reumatologi
Eleni är specialist inom reumatologi. Hon har arbetat som specialistläkare inom reumatologi både i Örebro och under senaste åren på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Via Medicheck kan hon hantera alla frågeställningar inom reumatologi samt smärtrelaterade problem, så som kronisk ryggsmärta, artrosproblem. Men även led- och seninflammationer och fibromyalgi.

Se vad Eleni kan hjälpa dig med

Boka tid med Eleni

Urolog
Thomas Rountos är urolog och specialist inom urologi

Thomas har bred kompetens inom bland annat olika former av prostatabesvär, erektil dysfunktion samt stensjukdomar i urinvägarna. Thomas arbetar som överläkare inom urologi och är även processledare för prostatacancer i region Halland.

Se vad Thomas kan hjälpa dig med

Boka tid med Thomas

Tareq Alasody är urolog och specialist inom urologi

Tareq är mycket erfaren urolog. Han är särskilt inriktad på omhändertagande av personer med störningar i urinblåsefunktionen (såsom urininkontinens, prostatabesvär, LUTS) och patienter med sexuella besvär.

Se vad Tareq kan hjälpa dig med

Boka tid med Tareq

Ögonläkare
Alfio Jafari är specialistläkare inom ögonsjukdomar
Alfio är ögonläkare sedan 2016 och specialist sedan 2021. Han är uppvuxen i USA, fick sin läkarlegitimation i Storbritannien och gjorde sin specialisttjänstgöring inom Ögonsjukdomar på Sahlgrenskas universitetssjukhus i Göteborg. 

Alifo har en bred kompetens och erfarenhet av att träffa patienter med olika ögonåkommor som torra ögon, skelning, grå starr och ögonsmärta. 

Se vad Alfio kan hjälpa dig med

Boka tid med Alfio

Argyro Kyriazidou är specialistläkare inom ögonsjukdomar

Argyro är ögonläkare inom den offentliga vården och har jobbat som ögonspecialist i fem år. Argyro behandlar vardagliga ögonbesvär men också kroniska och svårare ögonsjukdomar som grön starr (glaukom), åldersförändringar i gula fläcken, grå starr med mera.

Se vad Argyro kan hjälpa dig med

Boka tid med Argyro

Christodoulos Borodimos är specialistläkare inom ögonsjukdomar

Christodoulos är ögonläkare sedan 2009 och specialistläkare sedan 2014.
Tidigare arbetade han som medicinsk ansvarig läkare och överläkare i Region Örebro.
Christodoulos behandlar vanliga ögonbesvär men också kroniska och svårare ögonsjukdomar. Han kan även hjälpa till med rådgivning kring läkemedel och ge information om hjälpmedel i vardagen.

Se vad Christodoulos kan hjälpa dig med

Boka tid med Christodoulos

Öron näsa hals
Ioannis Panaras är specialist inom öron, näsa och hals

Ioannis har 25 års erfarenhet och arbetar även på Alingsås sjukhus. Han brinner för att förbättra patienters livskvalité samt att förebygga framtida besvär inom hans specialistområde.
Ioannis kan hjälpa till med bland annat bihålebesvär, hörselgångsproblem och sväljningsproblem.

Se vad Ioannis kan hjälpa dig med

Boka tid med Ioannis

Annika Hugoson är specialist inom öron, näsa och hals

Annika är specialist inom öron-näsa-hals sedan 1998. Under 17 år arbetade hon på öronkliniken i Kristianstad och utbildade sig till mellanörekirurg. Annika hjälper dig som har besvär inom öron, näsa, ansikte och hals såsom hörsel- och kommunikationssvårigheter, tinnitus, hudförändringar i ansikte eller smärta i ansikte och öron med mera.

Se vad Annika kan hjälpa dig med

Boka tid med Annika

Uzeir Alagic är specialist inom öron, näsa och hals
Uzeir och är mycket erfaren specialist inom öron, näsa och hals. Han har arbetat som läkare i mer än 40 år och som specialist i 33 år. De senaste 25 åren har han arbetat som överläkare på öron-näsa-halskliniken Ryhov i Jönköping. Uzeir är överläkare och kan bland annat hjälpa dig som har problem med halsont, heshet, röststörningar, bihålebesvär, hörselproblem, yrselproblem eller frågor om eventuell cancer inom hals och huvud med mera.

Se vad Uzeir kan hjälpa dig med

Boka tid med Uzeir