Boka specialist
Boka specialist Login För företag

Specialistläkare på MediCheck

Hos oss kan du träffa rätt läkare direkt utan omvägar och krångliga regler.

Bara specialister
Minst 5 års specialisering
Legitimerade av Socialstyrelsen
Träffa rätt läkare direkt

Hos oss kan du träffa rätt läkare direkt utan omvägar och krångliga regler. Här nedan kan du läsa om några av våra anslutna specialister.

När du loggar in kan du se samtliga specialister och deras bokningsbara tider. Hos oss kan du även få hjälp av legitimerade psykologer, dietister och kostrådgivare.

Allergolog
Antonios Patelis är specialist inom allergologi och internmedicin
Antonios är erfaren allergolog. 2015 disputerade han med en forskningsavhandling om kopplingen mellan astma och födoämnesallergi. Födoämnesallergier och födoämnesöverkänslighet ser han väldigt intressant att arbeta med eftersom maten är en så stor del av vardagen och påverkar alla vår livskvalitet.

Se vad Antonios kan hjälpa dig med

Boka tid med Antonios

Styliani Karefylaki är barnallergolog och specialist i barnmedicin
Styliani är specialist i barnmedicin sedan 2016 och är barnallergolog sedan 2019. Hon tar hand om barn med födoämnesallergier, astma, nässelutslag, eksem, hösnuva, pollenbesvär med mera. Hon kan hjälpa dig med allmänna råd om barnhälsa, diagnostisera, utreda och kontrollera astma, beställa spirometri via Kronans Apotek. Hon kan även utreda och ge information om födoämnesallergier. Behandla akuta besvär och utreda ytterligare om besvären håller i sig.

Se vad Styliani kan hjälpa dig med

Boka tid med Styliani

Allmänmedicin
Kenneth Ilvall är specialist i allmänmedicin

Kenneths fokus är främst att ta hand om patienter där själen inte mår bra, där trötthet och håglöshet ger en ohållbar livssituation. Där till exempel sköldkörtelbehandlingen inte räcker till finns Kenneth som ett stöd och kan hjälpa till med individuella behandlingsalternativ.

Se vad Kenneth kan hjälpa dig med

Boka tid med Kenneth

Belal Abulebda är specialist i allmänmedicin

Belals bakgrund är framförallt inom allmänmedicin, internmedicin och geriatrik. Han har även arbetat på akutmottagning och har bred erfarenhet av hjärtsjukdomar, endokrinologi, trötthetsbesvär och sköldkörtelsjukdomar. Belal har fördjupade kunskaper inom KOL och astma och kan även hjälpa personer med exempelvis depression, ångest samt mag-tarmbesvär som IBS.

Se vad Belal kan hjälpa dig med

Boka tid med Belal

Ia Staaf är specialistläkare i allmänmedicin
Ia är specialist inom allmänmedicin sedan 1994. Sedan dess har hon arbetat med företagshälsovård, men mestadels som distriktsläkare. För Ia är det personliga mötet och dialogen med patienten det viktigaste. Genom åren har hon kommit att specifikt intressera sig för kvinnors hälsa. Detta har gjort att hon tagit del av forskning inom kvinnopsykologi, hormonsjukdomar, immunsystemet, smärttillstånd, sköldkörtelsjukdomar, trötthet och allmän brist på välbefinnande, samt även hjärnforskning.

Se vad Ia kan hjälpa dig med

Boka tid med Ia

Jiaying Lee är specialist i allmänmedicin

Jiaying är specialist inom allmänmedicin sedan 2013. Den medicinska grundutbildningen har hon gått i Kina, där hon även jobbat som barnläkare och läkare inom internmedicin. Några områden som Jiaying har mer erfarenhet inom är bland annat diabetes, hypertoni, KOL, astma, benskörhet, klimakteriet, urininkontinens och psykiskt mående.

Se vad Jiaying kan hjälpa dig med

Boka tid med Jiaying

Ann Ljungberg är specialist i allmänmedicin

Ann är specialist inom allmänmedicin sedan 2001. Hon har god erfarenhet från medicin, primärvård och företagshälsovård. Hon har arbetet som distriktsläkare och haft tusentals möten med patienter som inte bara givit en fördjupad kunskap inom medicin utan också en ödmjukhet inför människor med sjukdom, kriser samt stressrelaterad problematik.

Se vad Ann kan hjälpa dig med

Boka tid med Ann

Georgios Marantos är specialist i allmänmedicin

Georgios är specialist inom allmänmedicin sedan 2020. Han har erfarenhet inom geriatrik, psykiatri och internmedicin. Han utreder och behandlar både vuxna och barn, med en mycket god erfarenhet av bland annat hjärtsjukdomar, endokrinologi, psykiska sjukdomar, trötthetsbesvär, sköldkörtelsjukdomar, KOL och astma.

Se vad Georgios kan hjälpa dig med

Boka tid med Georgios

Biserka Alagic är specialist i allmänmedicin
Biserka är trippelspecialist med svensk specialistkompetens i allmänmedicin sedan 1999 och specialistkompetens i kardiologi (1992) och företagsmedicin (1988) från forna Jugoslavien. Hon har har lång erfarenhet inom invärtesmedicin och är medicinskt ansvarig läkare för hjärtsjukdomar, diabetes och anknutna äldreboenden på sin nuvarande arbetsplats.

Se vad Biserka kan hjälpa dig med

Boka tid med Biserka

Ahmed Lutfi är specialist i allmänmedicin
Ahmed är specilist i allmänmedicin sedan 2012. Idag arbetar han som familjeläkare med 18-20 års erfarenhet. Han har god kompetens inom områden såsom öron-, näsa- och halsproblem, kroniska sjukdomar, hudproblem, rörelse- och ledsjukdomar samt geriatriska sjukdomar.

Se vad Ahmed kan hjälpa dig med

Boka tid med Ahmed

Shaker Pendro är specialist i allmänmedicin
Shaker är specialist i allmänmedicin sedan 2004. Han har goda erfarenheter från primärvården, och har jobbat i stora delar av Mellansverige. Några sjukdomsområden som alltid legat honom varmt om hjärtat är diabetes, kardiologi, infektionssjukdomar, dermatologi och gastroenterologi.

Se vad Shaker kan hjälpa dig med

Boka tid med Shaker

Liis Paltsmar är specialist i allmänmedicin
Liis har arbetat som specialist inom allmänmedicin sen 2011. Hon är verksam på olika vårdcentraler i norra Sverige, framförallt i Jämtland. Hon kan bland annat hjälpa dig med är medicinsk rådgivning, livsstilsfrågor, vaccineringsfrågor, resemedicin och hormonella sjukdomar.

Se vad Liis kan hjälpa dig med

Boka tid med Liis

Sofia Gkiortzi är specialist i allmänmedicin
Sofia har arbetat som specialist inom allmänmedicin sen 2017. Hon har genom åren arbetat som specialist med akuta och kroniska patientfall hos husläkarjouren och på vårdcentralen. Vanliga besvär och sjukdomar som hon utreder och behandlar är högt blodtryck, högt blodsocker, sköldkörtelsjukdomar, trötthetsbesvär, stressrelaterade problem, depression, näs- och ögonbesvär, nässelutslag och akuta infektioner.

Se vad Sofia kan hjälpa dig med

Boka tid med Sofia

Alina Carmen Marinescu är specialist i allmänmedicin
Alina är specialist inom allmänmedicin sedan 2007. Hon arbetar som distriktsläkare i Eskilstuna. Där utreder hon och behandlar både vuxna och barn. Hon har god erfarenhet av att hjälpa personer som har högt blodtryck, diabetes, besvär med trötthet, sköldkörtelsjukdomar, KOL och astma, urininkontinens och psykiskt mående. Det är även vanligt att hon hjälper personer som har problem med smärta, geriatriska sjukdomar, hudproblem och allergiska besvär.

Se vad Alina kan hjälpa dig med

Boka tid med Alina

Mahdi Shiekh är specialist i allmänmedicin
Mahdi är specialist inom allmänmedicin sedan 2021. Han har arbetat som läkare på flera orter i Sverige och även i Finland. Han har alltid haft intresset för att ta hand om hela patienten och brinner för att hjälpa människor. Han hjälper personer som bland annat har problem med med diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, akne och rosacea.

Se vad Mahdi kan hjälpa dig med

Boka tid med Mahdi 

Barnmedicin
Nanter Al Ampantla är barnläkare och specialist inom barnmedicin

Nanter är specialist sedan 2001 och har arbetat på barnsjukhus, barnmottagning, barnhälsovård (BHV) och skolvård. Han kan hjälpa barn som har allergier, astmabesvär, mag-tarmsjukdomar, lungsjukdomar och infektioner.

Se vad Nanter kan hjälpa dig med

Boka tid med Nanter

Despoina Tsita är specialist inom barnmedicin och barngastroenterologi

Despoina har arbetat som barnspecialist i över 10 år. Hon är särskilt intresserad av att hjälpa barn som har mag- och tarmproblem. Hon hjälper även till med rådgivning kring olika infektioner, astma, eksem och tillväxtproblem hos barn.

Se vad Despoina kan hjälpa dig med

Boka tid med Despoina 

Styliani Karefylaki är barnallergolog och specialist i barnmedicin
Styliani är specialist i barnmedicin sedan 2016 och är barnallergolog sedan 2019. Hon tar hand om barn med födoämnesallergier, astma, nässelutslag, eksem, hösnuva, pollenbesvär med mera. Hon kan hjälpa dig med allmänna råd om barnhälsa, diagnostisera, utreda och kontrollera astma, beställa spirometri via Kronans Apotek. Hon kan även utreda och ge information om födoämnesallergier. Behandla akuta besvär och utreda ytterligare om besvären håller i sig.

Se vad Styliani kan hjälpa dig med

Boka tid med Styliani

Diabetolog
Angelos Kalogiannis är specialist inom diabetes

Angelos arbetar som endokrinolog och diabetolog. Han är även specialist inom Andrologi och manlig infertilitet.  Angelos kan bland annat hjälpa dig med: kunskap och fördjupning inom diabetes, tips om hur du hanterar och går vidare med din sjukdom, hjälp med hur du ska tänka när du är urspårad i behandlingen mm.

Se vad Angelos kan hjälpa dig med

Boka tid med Angelos

Lars-Einar Bresäter är specialist inom diabetes och internmedicin

Lars-Einar är specialist inom diabetes och internmedicin. Lars-Einar kan bland annat hjälpa dig med: kunskap och fördjupning inom diabetes, tips om hur du hanterar och går vidare med din sjukdom, sköldskörtelsjukdomar, livsstilsförändrinar.

Se vad Lars-Einar kan hjälpa dig med

Boka tid med Lars-Einar

Dietist
Sofia Antonsson är dietist och IBS-expert

Sofia är dietist och IBS-expert och hjälper personer med kostrådgivning vid mag- och tarmsjukdomar. Sofia har behandlat fler än 8000 personer med IBS och hjälper även personer som har IBD (crohns och ulcerös kolit) eller allmänna matsmältningsproblem mm.

Se vad Sofia kan hjälpa dig med

Boka tid med Sofia

Matilda Elfman är dietist med bred kunskap inom allmänmedicin

Matilda är dietist och har lång erfarenhet från primärvården där hon arbetat med ett brett spektrum av patientgrupper med många olika sjukdomar och tillstånd. Hon kan behandla de flesta diagnoser där kosten kan påverka eller påverkas. Som exempel har hon bred erfarenhet av att behandla diabetes typ 2, höga blodfetter/hjärt- och kärlsjukdom, allergier/intoleranser, övervikt/undervikt samt mag-tarm-problem.

Se vad Matilda kan hjälpa dig med

Boka tid med Matilda

Ida Berge är dietist inom födoämnesallergi, över- och undervikt

Ida är dietist med en masterexamen inom kostvetenskap. Ida har länge arbetat med födoämnesallergiska patienter och har specifik kunskap inom detta område. Utöver detta har hon arbetat med över- och undervikt, idrottsnutrition och regelbundet föreläst om växtbaserad kost.

Se vad Ida kan hjälpa dig med

Boka tid med Ida

Haddy Gibba är dietist med fokus på övervikt och fetma

Haddy är legitimerad dietist sedan 2016. Haddy har arbetat på sjukhus och inom primärvården i Stockholm. Haddy hjälper personer som har problem med övervikt eller fetma, diabetes, IBS, undernäring, KOL och diverse mag-tarmbesvär.

Se vad Haddy kan hjälpa dig med

Boka tid med Haddy

Endokrinolog
Georgios Kontogeorgos är specialist inom endokrinologi, diabetes och internmedicin

Georgios arbetar som endokrinolog och diabetolog. Han har arbetat sedan 2011 på ett Universitetssjukhus med endokrinologiska sjukdomar, diabetes typ 1 och typ 2. Med goda erfarenheter känner han sig bekväm och väl insatt i de senaste hjälpmedel inom diabetes, pumpbehandling och modernaste behandlingsalternativ för både typ 1 och typ 2 diabetes.

Se vad Georgios kan hjälpa dig med

Boka tid med Georgios

Jörgen Isgaard är specialist i endokrinologi och invärtesmedicin

Jörgen Isgaard är specialist i endokrinologi sedan 1997 och invärtesmedicin sen 2001. Han är särskilt inriktad på hormon/ämnesomsättningssjukdomar och har lång erfarenhet av sjukdomar som drabbar sköldkörtel, hypofys och binjurar. Han har också lång forskningserfarenhet av hormonella effekter på hjärta och hjärna.

Se vad Jörgen kan hjälpa dig med

Boka tid med Jörgen

Hudspecialist
Lampros Ntintis är dermatolog (hudspecialist)

Lampros är legitimerad läkare sedan 2002. Sedan 2008 jobbar Lampros på Centralsjukhuset i Karlstad som hudläkare samt på Karlstads kirurgiska laserklinik med estetisk dermatologi. Lampos tar om utredningar och behandling av allt från svåra systemiska hudsjukdomar till vanliga eksem, psoriasis, akne, samt hudfläckar mm.

Se vad Lampros kan hjälpa dig med

Boka tid med Lampros

Virginia Zazo är hudläkare och specialist inom dermatologi och venereologi

Virginia har arbetat som specialist i över 20 år inom dermatologi och venereologi. Hon har arbetat med dermatologins alla delar och är särskilt intresserad av diagnos och behandling av hudcancer. I dagsläget arbetar hon som överläkare på HudSTD kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och här på MediCheck. Virginia hjälper till vid hudsjukdomar, akne, känslig hud, utslag, rosacea, eksem och psoriasis m.m.

Se vad Virginia kan hjälpa dig med

Boka tid med Virginia

Jenny Roslin är hudspecialist, dermatolog

Jenny är specialist i dermatologi och venereologi sedan 2005. Hon har arbetat som läkare på hudkliniken på Norrlands Universitetssjukhus i tretton år med alla sorters hudsjukdomar och hudproblem. Jenny ger råd och behandling av hudåkommor så som utslag, klåda, eksem, rosacea, akne och psoriasis.

Se vad Jenny kan hjälpa dig med

Boka tid med Jenny

Alicia Frias Cano är hudläkare

Alicia är specialist i dermatologi sedan 2013. Alicia har erfarenhet av att behandla båda vuxna och barn med hudsjukdomar på öppen- och slutenvård. Alicia bedömer och behandlar följande hudsjukdomar bland andra psoriasis, rosacea och eksem. Bedömning av födelsemärke, utesluta hudtumörer och solskador.

Se vad Alicia kan hjälpa dig med

Boka tid med Alicia

Geriatriker
Thulfigar Nasir är specialist i geriatrik
Thulfigar har över tio års erfarenhet som specialistläkare i geriatrik. Han tog sin läkarexamen 1997. Thulfigar kan hjälpa dig och anhöriga med frågor om demenssjukdomar, utredningar, frågor kring allmänmedicin och palliativ vård.

Se vad Thulfigar kan hjälpa dig med

Boka tid med Thulfigar

Gynekolog
Leif Hägglund är gynekolog och specialist inom fertilitet och IVF

Leif har arbetat som gynekolog i mer än 40 år. Förutom hans kunskaper inom generell gynekologi så arbetar han med modern utredning och behandling av barnlöshet. Leif har hjälpt tusentals par till framgångsrika graviditeter.

Se vad Leif kan hjälpa dig med

Boka tid med Leif

Hjärtspecialist
Biserka Alagic är kardiolog och specialist i företagsmedicin och allmänmedicin
Biserka är trippelspecialist med svensk specialistkompetens i allmänmedicin sedan 1999 och specialistkompetens i kardiologi (1992) och företagsmedicin (1988) från forna Jugoslavien. Hon har har lång erfarenhet inom invärtesmedicin och är medicinskt ansvarig läkare för hjärtsjukdomar, diabetes och anknutna äldreboenden på sin nuvarande arbetsplats. Hon hjälper även många människor som har problem med sköldkörteln.

Se vad Biserka kan hjälpa dig med

Boka tid med Biserka

Kalliopi Gkounti är specialistläkare inom hjärt-kärlsjukdomar

Kalliopi har arbetat som hjärtspecialist i åtta år. Kalliopi hjälper personer som har kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, högt blodtryck, arytmier (hjärtat slår oregelbundet), hjärtklaffssjukdom och blodfettsrubbningar och mycket därtill.

Se vad Kalliopi kan hjälpa dig med

Boka tid med Kalliopi

Waleed Surhan är kardiolog, specialist inom hjärt- och kärlsjukdomar
Waleed är överläkare inom kardiologi och har nära 20 års erfarenhet. Han kan hjälpa dig som har hjärtflimmer, hjärtsvikt, högt eller lågt blodtryck med flera sjukdomar inom hjärta-kärl. Waleed stöttar även i läkemedelsfrågor och kan erbjuda täta uppföljningar.

Se vad Waleed kan hjälpa dig med

Boka tid med Waleed

Alexandros Georgiadis, kardiolog och specialist inom internmedicin
Alexandros är specialist sedan 2013. Han hjälper till med strukturerad hjärtutredning, utreder och behandlar högt blodtryck, hjärtrubbningar (till exempel förmaksflimmer), hjärtsvikt, kärlkramp, förhöjda blodfetter. Rådgivning och information om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar med mera.

Se vad Alexandros kan hjälpa dig med

Boka tid med Alexandros

Yousef Alezzi är kardiolog, specialistläkare inom hjärt-kärlsjukdomar
Yousef arbetar som överläkare och hjärtspecialist. Han tog sin läkarexamen 2002. Yousef hjälper dagligen personer med olika typer av hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, högt blodtryck, hjärtflimmer (arytmier), hjärtklaffssjukdom och blodfettsrubbningar. Jag hjälper dessa personer genom att finna den mest fungerade behandlingen, en bra uppföljning och ett stöd för en förbättrad livsstil.

Se vad Yousef kan hjälpa dig med

Boka tid med Yousef

Magdalena Babinska är kardiolog och specialist inom internmedicin

Magdalena är överläkare i kardiologi och internmedicin. Magdalena kan hjälpa dig som har symtom som hjärtklappning, bröstsmärtor (ej akuta), arytmier, förmaksflimmer, klaffproblematik, kärlkramp och brister i njurfunktionen. Hon  utvärdera även befintlig behandling samt second opinon.

Se vad Magdalena kan hjälpa dig med

Boka tid med Magdalena

Internmedicin
Sabah Bajalan är specialist inom internmedicin och allmänmedicin
Sabah har arbetat som specialist sedan 2000. Han har god erfarenhet från primärvården. Sabah har behandlat många patienter inom både akuten och flera avdelningar på sjukhus, vilket lett till en bred kompetens.

Se vad Sabah kan hjälpa dig med

Boka tid med Sabah

Giulia Ferrannini är specialist inom internmedicin
Giulia är specialist inom internmedicin sen 2019 och är doktorand på Karolinska Institutet. Hon har erfarenhet av intensivakuten, akutvårdsavdelning, medicinsk akutvårdsavdelning och medicinsk intensivvårdsavdelning. Hennes arbete är fokuserat på personer med kardiovaskulära sjukdomar och glukosstörningar. Screening av diabetes och alla riskfaktorer inklusive bl.a. blodtryck, kolesterolstörningar, blodsockervärde, vikt och livsstil.

Se vad Giulia kan hjälpa dig med

Boka tid med Giulia

Saad Koozi är specialistläkare inom internmedicin, mag-tarmsjukdomar och hepatologi
Saad är specialist inom internmedicin sedan 2004 och magspecialist samt i hepatologi sedan 2012. Vanliga besvär han har erfarenhet att behandla är mag- och tarmbesvär så som buksmärta, diarré, förstoppning, halsbränna, reflux, IBS, crohns sjukdom och ulcerös kolit.  Han ger rådgivning och behandlar personer med leversjukdomar, förhöjda leverprover, alkoholrelaterade leversjukdomar, fettlever, skrumplever och inflammatoriska lever- och gallsjukdomar.

Se vad Saad kan hjälpa dig med

Boka tid med Saad

Mariam Binikou är specialist inom internmedicin
Mariam är specialistläkare i internmedicin sedan 2020 och har även fördjupat sig inom lungmedicin. I hennes arbete på Mälarsjukhuset i Eskilstuna fokuserar hon på att hjälpa och behandla personer som är allvarligt sjuka i de stora folksjukdomarna. De har ofta KOL, astma, sarkoidos (kraftig immunreaktion), hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar, diabetes eller infektioner.

Se vad Mariam kan hjälpa dig med

Boka tid med Mariam

Kirurg
Parastou Farahnak är specialist inom allmän- och kolorektal kirurgi

Parastou är kirurg och är specialiserad på tarmsjukdomar. Hon har arbetat som läkare sedan 1999. Parastou kan bland annat hjälp dig med rådgivning och medicinsk behandling av magtarmsjukdomar, ändtarms, stomibesvär, infektioner, bråck, gallvägsbesvär med mera.

Se vad Parastou kan hjälpa dig med

Boka tid med Parastou

Magspecialist
Bengt Lavö är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar

Bengt har jobbat som specialistläkare inom mage-tarm i snart 30 år. Vanliga sjukdomstillstånd som han behandlar är magkatarr/magsår, gastroesofageal refluxsjukdom och gallstenssbesvär. Bengt har en doktorsavhandling om glutenintoleransceliaki (celiaki) och har långt erfarenhet av att hjälpa personer med dessa besvär.

Se vad Bengt kan hjälpa dig med

Boka tid med Bengt

Atrin Sahafi är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin

Atrin har tidigare jobbat på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds Sjukhus som gastroenterolog och hepatolog. Atrin kommer senast från Sophiahemmet där han fokuserat på diagnostik och behandling av diverse mag-tarmbesvär, allt ifrån diffusa magsmärtor/problem till komplicerade inflammatoriska tarmsjukdomar.

Se vad Atrin kan hjälpa dig med

Boka tid med Atrin

Nikolaos Papachrisos är specialist inom magtarm-sjukdomar och internmedicin

Nikolaos har arbetat som gastroenterolog, hepatolog och specialist inom intermedicin sedan 2016. Vanliga besvär och sjukdomar han behandlar är magkatarr, reflux, diarré, förstoppning, buksmärta, IBS, IBD, utredning av förhöjda leverprover och fettlever.

Se vad Nikolaos kan hjälpa dig med

Boka tid med Nikolaos

Georgios Tsapournas är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin

Georgios har arbetat som specialist inom intermedicin sedan 2014 och gastroenterologi sedan 2017. Vanliga besvär han har erfarenhet att behandla är inflammatoriska tarmsjukdomar såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom, men även irritabel tarmsyndrom och leversjukdomar som fettlever, autoimmun hepatit, primär biliär kolangit och leversvikt.

Se vad Georgios kan hjälpa dig med

Boka tid med Georgios

Saad Koozi är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar, internmedicin och hepatologi

Saad är specialist inom internmedicin sedan 2004 och magspecialist samt i hepatologi sedan 2012. Vanliga besvär han har erfarenhet att behandla är mag- och tarmbesvär så som buksmärta, diarré, förstoppning, halsbränna, reflux, IBS, crohns sjukdom och ulcerös kolit. Han ger rådgivning och behandlar personer med leversjukdomar, förhöjda leverprover, alkoholrelaterade leversjukdomar, fettlever, skrumplever och inflammatoriska lever- och gallsjukdomar.

Se vad Saad kan hjälpa dig med

Boka tid med Saad

Neurolog
Nektarios Giannakos är specialist inom neurologi

Nektarios är utbildad specialist i neurologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2015 och har därefter lång erfarenhet av diagnostisering och behandling av neurologiska sjukdomar. Nektarios har goda kunskaper inom parkinsons sjukdom, multipel skleros, epilepsi, stroke och ALS. Han har även ett stort intresse inom huvudvärk så som migrän, spänningshuvudvärk och Hortons samt behandling av neuropatisk smärta.

Se vad Nektarios kan hjälpa dig med

Boka tid med Nektarios

Ismael Lopez-Ventura Jimeno är specialist i neurologi och internmedicin

Ismael Lopez-Ventura Jimeno är specialist i neurologi, internmedicin och allmänmedicin. Han blev färdig internmedicinspecialist 2008 och neurolog 2011. De senaste åren har hans stora fokus legat på neurologiska sjukdomar och neurorehabilitering. Han har bland annat stor erfarenhet inom stroke, strokerehabilitering, MS, parkinson, epilepsi, botoxbehandling och migrän.

Se vad Ismael kan hjälpa dig med

Boka tid med Ismael

Ortoped
Professor Henrik Bauer är ortoped, specialistläkare inom ortopedi
Henrik är specialist inom ortopedi sedan 1990. Han har 30 års erfarenhet av att hjälpa personer med ortopediska problem som till exempel smärta i rygg, ben, armar och leder. Henrik kan hjälpa dig som har ryggsmärta, besvär i knä, händer, fötter och leder. Han kan även hjälpa dig som har atros samt rådgivning gällande skelettcancer och tolkning av röntgen.

Se vad Henrik kan hjälpa dig med

Boka tid med Henrik

Soheila Zhaeentan är ortoped, specialistläkare inom ortopedi

Soheila är legitimerad läkare och specialist inom ortopedi sedan 2004. Soheila hjälper personer med skador och smärta i armar och ben och dess leder samt kroniska tillstånd i nacke och rygg. Jag bedömer och behandlar ofta problem inom axlar, armbågar, höft, knä, händer och fötter.

Se vad Soheila kan hjälpa dig med

Boka tid med Soheila

Peyman Bakhshayesh är ortoped, specialistläkare inom ortopedi

Payman har arbetat som läkare sedan 1996. Han har bred erfarenhet inom allmän ortopedi och muskel- och ledsjukdomar. Peyman kan hjälpa dig som har problem med rygg, höft, knä, fot- och fotleder, axlar, hand- och handleder mm.

Se vad Peyman kan hjälpa dig med

Boka tid med Peyman

Konstantinos Langousis är ortoped, specialistläkare inom ortopedi

Konstantinos är specialist sedan 2014. Han har lång erfarenhet av att bemöta och handlägga alla personer med ortopediska besvär på sjukhus, akutmottagning och vårdavdelning. Konstantinos kan hjälpa dig som har problem med ryggsmärta, ledsmärta, handledssmärta, ländryggsmärta, axelsmärta, atros, Ischias och diskbråck.

Se vad Konstantinos kan hjälpa dig med

Boka tid med Konstantinos

Psykiatriker
Andreas Rochester är specialist inom psykiatri

Andreas är psykiatriker sedan åtta år och jobbar även som medicinsk ledsagare åt SOS International. Andreas har erfarenhet inom en mängd olika problemområden som exempel depression, ångest, ADHD, beroende, kris, mm.

Se vad Andreas kan hjälpa dig med

Boka tid med Andreas

Dimosthenis Syriopoulos är psykiatriker
Dimosthenis är specialist inom psykiatri och har jobbat inom det sedan 2011. Han har god erfarenhet inom psykakuten och PIVA, där han ser hela spektrum av psykiatrins patienter, oftast svåra situationer och snabba beslut.

Se vad Dimosthenis kan hjälpa dig med

Boka tid med Dimosthenis

Konstantinos Pitsalidis är psykiatriker
Konstantinos är specialist inom psykiatri sedan 2011. Han har god erfarenhet inom både öppen och slutenvård med allmänna psykiatriska besvär såsom bipolär, depressioner, ångestsjukdomar men även psykotiska tillstånd och beroende.

Se vad Konstantinos kan hjälpa dig med

Boka tid med Konstantinos

Giuseppe Valeriani är psykiatriker och specialist i psykiatri
Giuseppe Valeriani är specialist i psykiatri sedan 2014. Han har lång erfarenhet från att ha arbetat inom öppenvården. Som specialist har han fördjupat sina kunskaper inom affektiva och stressrelaterade tillstånd, omfattande ångesttillstånd, depression, utmattningssyndrom, sömnproblem och krisreaktion.

Se vad Giuseppe kan hjälpa dig med

Boka tid med Giuseppe

Psykolog
Gabriella Svanberg, leg. psykolog och KBT-terapeut, specialist i neuropsykologi

Gabriella är legitimerad psykolog sedan år 2000 och har lång erfarenhet av kognitiv beteendeterapi (KBT). Gabriella har arbetat inom öppen- och slutenpsykiatri, inom företagshälsovård och på vårdcentral. Gabriella kan bland annat hjälpa till med problem kopplade till stress, ångest och depression.

Boka tid med Gabriella

Christina Kronberg är leg. psykolog

Christina har arbetat som legitimerad psykolog i tio år. Hon genomför samtalsbehandlingar med KBT, ACT, FACT samt Compassion fokuserad terapi, RFT, Mindfulness etc. Christina kan bland annat hjälpa dig med problem som stress, utmattningssyndrom, ångest, smärta, sömnproblem mm.

Boka tid med Christina

Psykoterapeut
Munevera Spirtovic är leg. psykoterapeut
Munevera har kompetens inom KBT, PDT, schematerapi samt familjeterapi och har lång erfarenhet av olika klinter och problematik från socialtjänsten, familjeterapi, parterapi och individuell terapi. Hon hjälper oftast patienter med stressrelaterad ohälsa, ångest, depression, kriser, relationsproblematik, personlighetsrelaterad problematik.

Boka tid med Munevera

Rehabläkare
Edina Kurtovic är specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin och smärta

Edina jobbar som specialist i smärtlindring sedan 2004 och har även arbetat som specialist inom rehabiliteringsmedicin i ca 20 år. Edina har lång erfarenhet av ryggmärgsskador och smärtbehandling.

Se vad Edina kan hjälpa dig med

Boka tid med Edina

Bertil Dahlgren är specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård

Bertil är specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård och har arbetat som specialist i över 25 år. Bertil har gedigen erfarenhet av rehabilitering från alla aspekter och har examen i ortopedisk medicin samt fördjupade utbildningar i smärtbehandling. Bertil kan t.ex. hjälpa dig som har reumatiska sjukdomar, speciellt mjukdelsreumatiska eller Artros. Bertil har även lång erfarenhet av att hjälpa personer som har sköldkörtelproblem.

Se vad Bertil kan hjälpa dig med

Boka tid med Bertil

XiaoHui är specialist inom smärta, rehabilitering och allmänmedicin

XiaoHui är specialist och har lång erfarenhet av rehabilitering med inriktning mot smärta och brinner för att fungera som din guide genom din behandling. Hennes specialistkompetenser ger bred och god insikt till vardagsarbetet med att göra det så bra som möjligt för patienterna. God kunskap om endokrina sjukdomar och sköldkörteldiagnoser har också lett till att vara en del av Sköldkörtelkliniken här hos MediCheck.

Se vad XiaoHui kan hjälpa dig med

Boka tid med XiaoHui

Sunil Kalra är specialist inom smärtlindring

Sunil har arbetat som specialist inom anestesi och intensivvård sedan 1992. Sunil utökade sin specialistkompetens med smärtlindring 1997. Genom åren har han arbetat som allmänläkare på olika vårdcentraler. Nu arbetar han aktivt med att rehabilitera långvarigt sjukskrivna patienter och ger behandling för utmattningssyndrom, lindring depression och smärtproblematik.

Se vad Sunil kan hjälpa dig med

Boka tid med Sunil

Reumatolog
Eleni Thomaidi reumautolog, specialist i reumatologi
Eleni är specialist inom reumatologi. Hon har arbetat som specialistläkare inom reumatologi både i Örebro och under senaste åren på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Via MediCheck kan hon hantera alla frågeställningar inom reumatologi samt smärtrelaterad problematik, så som kronisk ryggsmärta, artrosproblematik och fibromyalgi.

Se vad Eleni kan hjälpa dig med

Boka tid med Eleni

Sjukgymnast
Ann Cavallin är sjukgymnast, fysioterapeut inom ortopedi och idrottsskador

Ann har arbetat som legitimerad fysioterapeut sedan 1989. De senaste tio åren har hon fokuserat på axelbesvär och axelskador. Ann har även en specifik utbildning inom idrottsmedicin, akupunktur och smärtbehandling samt forskningsmetodik.

Se vad Ann kan hjälpa dig med

Boka tid med Ann

Anders Laurell är fysioterapeut, sjukgymnast
Anders är legitimerad fysioterapeut och sjukgymnast sedan 1998. Han arbetar på Idrottskliniken Rehab och på MediCheck. Anders hjälper sina patienter med individanpassade rehabprogram samt instruerar, stöttar och motiverar för bästa resultat.

Se vad Anders kan hjälpa dig med

Boka tid med Anders

Erik Esbjörnsson är fysioterapeut
Erik är legitimerad fysioterapeut sedan 2018. Han arbetar på Ortopedi och på MediCheck. Erik möter patienter med idrott och ortopedmedicinska besvär, gör bedömningar och individuella rehabprogram.

Se vad Erik kan hjälpa dig med

Boka tid med Erik

Ögonläkare
Argyro Kyriazidou är specialistläkare inom ögonsjukdomar

Argyro är ögonläkare inom den offentliga vården och har jobbat som ögonspecialist i fem år. Argyro behandlar vardagliga ögonbesvär men också kroniska och svårare ögonsjukdomar som grön starr (glaukom), åldersförändringar i gula fläcken, grå starr med mera.

Se vad Argyro kan hjälpa dig med

Boka tid med Argyro

Urolog
Ulf Håkansson är urolog och specialist i urologi

Ulf har arbetat som urologspecialist och överläkare i över 20 år på Skånes Universitetssjukhus. Han är särskilt intresserad och kunnig inom urologisk onkologi och mannens hälsa. Han hjälper många män med bland annat vattenkastningsbesvär, potensbesvär och testosteronbrist.

Se vad Ulf kan hjälpa dig med

Boka tid med Ulf

Fredrik Levin är urolog – specialistläkare inom urologi

Fredrik är specialist i allmänkirurgi och urologi. Fredrik hjälper många män med bland annat vattenkastningsbesvär, godartad prostataförstoring och prostatacancer samt besvär som njursten, överaktiv blåsa hos kvinnor eller erektionsproblem hos män.

Se vad Fredrik kan hjälpa dig med

Boka tid med Fredrik

Kostrådgivare
Anna Sundin, lic. kost-och näringsrådgivare

Anna är licensierad kost-och näringsrådgivare med focus på ämnesomsättning och sköldkörtelhälsa. Anna kan hjälpa dig att förstå din sköldkörtelsjukdom och rådgöra hur du kan uppnå bättre hälsa genom strukturerad kosthållning och livsstil. De senaste nio åren har hon varit verksam som rådgivare i hälsofrågor för Sköldkörtelförbundets medlemmar.

Se vad Anna kan hjälpa dig med

Boka tid med Anna

Våra partners

Genom att besöka MediCheck godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår Integritetspolicy. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till "tillåt cookies" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med vår Integritetspolicy.

Stäng