Träffa specialistläkare via videosamtal

Hos oss kan du träffa en specialistläkare som har lång erfarenhet av just din sjukdom och som kan bemöta dina behov. Du kan träffa en och samma specialist över tid om du tycker att ni har en bra relation. Du behöver inte ha någon remiss och du behöver inte åka till någon klinik.

Samtliga specialister har svensk läkarlegitimation och minst fem års klinisk erfarenhet inom sitt specialistområde.

Specialistläkare på MediCheck

På MediCheck kan du träffa läkare som är specialister inom följande områden.

Allergologi
Allmänmedicin
Anestesi och intensivvård
Barn- och ungdomsmedicin
Demenssjukdom
Dermatologi
Diabetologi
Dietist
Endokrinologi
Gastrokirurg
Geriatrik
Gynekologi
Hud
Intermedicin
Kardiologi
Knäspecialist
Lungmedicin
Medicinsk gastroenterologi

Neurologi
Njurmedicin
Obesitaskirurgi
Obstetrik
Onkologi
Ortopedi
Ortopedi idrottsskador
Ortopedisk kirurgi
Psykiatri
Psykiatri (barn och ungdom)
Rehabiliteringsmedicin
Reumatologi
Smärta
Sköldkörtelhälsa rådgivning
Urologi
Venereologi
Ögon

Hitta en specialistläkare som passar dig

Träffa en specialistläkare utan krav på remiss. Logga in och se om det finns en läkare utifrån dina behov.

Träffa läkare online

Få hjälp av en läkare som talar ditt språk

Att få hjälp av en person som talar samma språk som du själv är alltid en trygghet och bidrar till bättre vård. På MediCheck kan du träffa läkare som talar följande språk:

Arabiska
Azerbajdzjanska
Azeri
Danska
Dari
Farsi
Finska
Franska
Grekiska
Hebreiska
Isländska

Kinesiska mandarin
Kurdiska
Norska
Persiska
Polska
Rumänska
Ryska
Spanska
Svenska
Tyska
Ungerska

Träffa en specialistläkare

Träffa en specialistläkare utan krav på remiss.

Träffa läkare online