Boka tid
Boka tid Login För företag

Om Medicheck

Det ska vara enkelt att få träffa precis rätt läkare direkt – utan omvägar. Därför har vi på Medicheck bara kvalificerade specialister som har lång erfarenhet av både tillfälliga problem och kroniska sjukdomar. Du träffar din specialist online via videosamtal och kan självklart träffa samma specialist igen så länge du behöver det, om du tycker att ni har en bra relation. Du behöver inte ha någon remiss och du behöver inte åka till någon mottagning.

Vilka är Medicheck?

Medicheck består av ett nätverk med över 100 anslutna specialistläkare samt en grupp på cirka 10 personer som har hand om kommunikation, teknik och support. På vår supportsida finner du svar på vanliga frågor.

Medicheck erbjuder dig som patient regionfinansierade möten där patientavgiften är 100 kronor eller frikort. Detta gäller för sådana ärenden som räknas in i primärvård. Vissa fall, diagnoser och utredningar  (licensläkemedel, läkemedel för ADHD, Liothyroninbehandling för att nämna några) räknas som specialistvård och täcks inte av vårt nuvarande primärvårdsavtal och måste därför finansieras av dig som patient själv. Din behandlande läkare informerar dig i de fall detta gäller. Kostnaden för ett sådan möte är 750 kronor eller 1 150 kronor beroende på mötets natur och innehåll.

Varför behövs Medicheck?

Det är ofta riktigt jobbigt att vara sjuk, särskilt under en längre tid. Det är därför viktigt att man kan få träffa rätt specialist när man behöver det, utan onödiga omvägar, långa väntetider, eller krav på att förflytta sig till en mottagning om det inte är nödvändigt. Genom att samla ett stort antal specialister inom många behandlingsområden och använda digitala hjälpmedel har vi på Medicheck byggt upp en tjänst för att hjälpa till med just det.

Vi är övertygade om att det är mötet mellan patient och specialist som gör störst skillnad för att man ska bli friskare och må bättre. Det är inte bara en fråga om att få ett recept på mediciner eller en remiss. Man behöver också få ställa frågor när man är orolig, få råd om hur man ska sköta sig för att bli må bättre, och känna att man har en egen specialist att vända sig till som man litar på och som följer utvecklingen över tid.

Digitala vårdmöten är ett komplement till de fysiska vårdmötena, inte en ersättning av dem. Det fungerar väldigt bra för de flesta som ibland har behov av att nå en specialist, och de gånger man behöver göra en fysisk undersökning så kompletterar man med det. Förutom att det är snabbt, lugnt och bekvämt för patienten så är det också en möjlighet för specialisterna att lättare kombinera vård av patienter med till exempel forskning. Det innebär också en avlastning på de fysiska vårdmottagningarna som får mer tid och resurser över till att hantera de vårdbehov som faktiskt kräver en fysisk närvaro.

På så vis hoppas vi på Medicheck att våra tjänster utgör ett bra komplement till andra sätt att erbjuda vård så att fler människor får den hjälp de behöver, och att samhällsresurserna används effektivt.

Press

Håll dig uppdaterad. Se tidigare pressmeddelanden om Medicheck.

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Du behöver ingen remiss. Frikort gäller.

Boka tid