Boka tid
Boka tid Login För företag

Medicincheck – läkemedelsgenomgång

Då man använder flera läkemedel samtidigt finns risk för interaktioner och biverkningar. Många läkemedel som är tänkta att användas kortare perioder används ofta för länge vilket kan innebära stora risker. Det kan leda till sjukdomar som exempelvis benskörhet och öka risken för fall med alla komplikationer det medför. Vissa läkemedel kan dessutom försämra de symtom eller sjukdomar de är tänkta att hjälpa mot. Det finns många exempel där oförklarliga symtom enbart beror på användningen av ett visst läkemedel.

Läkare som genomför läkemedelsgenomgångar

Hos oss kan du träffa läkare via videosamtal där du får lättförståeliga förklaringar om dina läkemedel, hur de fungerar samt deras fördelar och eventuella nackdelar. Du får också veta mer kring rekommenderade behandlingslängder och hur man gör säkra dosjusteringar eller nedtrappningsförsök.

Du får efter läkaremötet ett skriftligt expertutlåtande riktat till din ordinarie läkare (eller PAL – patientansvarig läkare) som du kan använda som underlag för diskussion om eventuella behandlingsjusteringar.

Du kan även genomföra en genomgång för en anhörig.

Läkare
Anders Södergård, leg. läkare
Anders har arbetat inom primärvården sedan åtta år och har elva års erfarenhet av geriatrik och läkemedelsgenomgångar. Ändå kommer de viktigaste erfarenheterna av att han själv är cancerpatient. Onkologi har därför blivit ett av Anders specialområden och han har gått många utbildningar inom palliativ vård.

Boka en genomgång

Symtom | Orsaker | Söka vård

Vad är en läkemedelsgenomgång?

När vi gör en läkemedelsgenomgång matchar vi de läkemedel du använder mot olika databaser för att upptäcka vilka interaktioner som finns mellan dem samt andra risker. Därefter bedömer en erfaren läkare resultaten och ger rekommendationer via ett videosamtal med dig.

Du får även ett skriftligt underlag. Du får allmän information och specifika instruktioner gällande eventuella nedtrappningsscheman eller medicinbyten.

Detta är ett gediget underlag som du kan använda i diskussion med de läkare som förskrivit behandlingarna.

Symtom på interaktioner eller felanvänd behandling

 • Trötthet och sömnstörning
 • Minnessvårigheter och förvirring
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Nedsatt aptit
 • Muntorrhet
 • Förstoppning eller diarré
 • Klåda och hudutslag
 • Yrsel och balanssvårigheter
 • Kramper och ofrivilliga ryckningar
 • Hjärtklappning
 • Blodtrycksfall
 • Skakningar
 • Svettningar
 • Dimsyn
 • Depression och ångest

Även om ett läkemedel inte ger några besvärande biverkningar kan de medföra en ökad risk för andra svåra sjukdomstillstånd, däribland hjärtinfarkt, stroke, benskörhet, magsår och andra inre blödningar.

Orsaker

I takt med ökad ålder ökar risken för sjukdomar. Ju fler läkemedel du använder desto större risk för interaktioner och biverkningar. Det är vanligt att läkare sätter in ett nytt läkemedel istället för att ta bort ett befintligt. En annan orsak är att vissa patienter slutar självmant med någon medicin på fel sätt.

Då ska du söka vård för en läkemedelsgenomgång

Du bör söka vård för en läkemedelsgenomgång om något av påståenden nedan passar in. Du eller någon anhörig:

 • Är äldre än 65 år
 • Har en eller flera kroniska sjukdomar eller långvariga besvär
 • Använder fler än tre läkemedel (eller andra tillskott) regelbundet
 • Har fler än en läkare som förskrivit läkemedel till dig
 • Du önskar en second opinion och vill veta om det finns några risker med din medicinering
 • Om du eller anhörig bor på ett vårdhem

Att förbereda innan ett möte och läkemedelsgenomgång

Samla information om vilka läkemedel du/din anhöriga använder samt på vilka tider och i vilka doser. Ta även med hälsokostpreparat och liknande då dessa kan ha en påverkan på ditt mående samt interagera med dina övriga mediciner.

Gör såhär för att boka en läkemedelsgenomgång

 1. Logga in
 2. Boka möte för dig eller för anhörig
 3. Välj boka tid
 4. Välj kategori Medicincheck – läkemedelsgenomgång
 5. Välj tid och svara på frågorna
 6. Möt din läkare via videosamtal på bokad tid

Boka en genomgång nu

 

Logga in