Boka tid
Boka tid Login För företag

ADHD

Har du svårt att koncentrera dig, hålla fokus, sitta stilla eller regerar kraftigt och impulsivt så kan det vara tecken på ADHD. För barn, ungdomar och vuxna är problemen ständigt närvarande och det påverkar ofta vardagslivet.

Våra specialister inom psykisk ohälsa

Hos oss kan du få rätt hjälp av specialister med lång erfarenhet. Du behöver ingen remiss för att boka ett möte.
Psykiatriker och psykologer
Giuseppe Valeriani är psykiatriker och specialist i psykiatri

Giuseppe Valeriani är specialist i psykiatri sedan 2014. Han har lång erfarenhet från att ha arbetat inom öppenvården. Som specialist har han fördjupat sina kunskaper inom affektiva och stressrelaterade tillstånd, omfattande ångesttillstånd, depression, utmattningssyndrom, sömnproblem och krisreaktion.

Boka en tid med Giuseppe

Symtom | Orsaker | Behandling | Söka vård

Vad är ADHD?

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta handlar om hur hjärnan och nervsystemet fungerar. Nedsättningen kan påverka din förmåga att styra och kontrollera ditt beteende. Det kan också ha en inverkan på hur aktiv eller intensiv du är. Svårigheter uppstår ofta i vissa miljöer eller situationer. ADHD är en förkortning på engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder. På svenska brukar man beskriva ADHD som en uppmärksamhets- och överaktivitetsstörning.

Symtom på ADHD

ADHD kan visa sig på olika sätt hos personer men också under olika tidpunkter i livet och kan variera i olika miljöer. Vilka svårigheter och till vilken grad kan variera från person till person. Du som har ADHD kan säkert känna igen dig i några av dessa beskrivningar:

 • Du kan ha svårt att sitta stilla under längre tider
 • Du har mycket energi, är hyperaktiv
 • Du ha svårt för att koncentrera dig, hålla fokus, särskilt när det är stökigt och livat omkring dig
 • Du kan ha svårt för att komma igång med en uppgift och ha svårt för att slutföra saker
 • Du kan ha svårt att passa tider
 • Du kan ha svårt att hålla ordning på saker
 • Du kan lätt glömma saker
 • Du kan ofta tappa bort saker
 • Du skjuter ofta upp saker tills det är för sent för att slutföra dem

Ibland kan du också känna igen dig i dessa beskrivningar:

 • Du gör saker utan att tänka efter före
 • Du kan ha svårt att justera ditt humör
 • Du kan tycka det är jobbigt att läsa eller skriva
 • Du kan känna ett starkt behov att röra på dig och kan känna en inre oro

Vad är ADD?

ADD, Attention Deficit Disorder, är en variant av ADHD. Personer med ADD kan ofta vara ouppmärksamma och tankspridda. Personer med ADD kan ha svårt att koncentrera sig men har inte några problem att sitta still. Överaktivitet är ovanligt.

Orsak till ADHD

Hjärnan fungerar lite annorlunda hos en person med ADHD. I den delen av hjärnan som styr uppmärksamhet, impulser och reaktioner samt så kallade exekutiva funktioner syns skillnad mot en person som inte har ADHD. Dessa funktioner är viktiga när en person reglerar sina känslor och styr och planerar sina handlingar. Det är inte helt känt vad ADHD beror på. Men det har med vissa signalsubstanser i hjärnan att göra. Dessa behövs för att olika nervceller i hjärnan ska kunna kommunicera med varandra. Några viktiga signalsubstanser är dopamin, serotonin och noradrenalin. Ärftliga faktorer kan ha en betydelse för utvecklingen av ADHD och det är vanligt att flera kan ha det i familjen eller släkten. Även psykosociala miljöfaktorer kan vara en del av orsaken till ADHD.

Behandling vid ADHD

Du som har ADHD kan behöva hjälp med att klara av vardagen. För att kunna hitta rätt stöd till dig eller ditt barn behövs det i första hand göras en utredning.

Både arbetsgivaren och skolan har skyldighet att anpassa arbetssituation och skolgång så att det fungerar för dig. Du kan få hjälp med individuell studieplan, jobba i mindre grupper, hjälp med att planera och strukturera studier eller arbetsuppgifter.

Mediciner vid ADHD

Det finns flera sorters läkemedel som används för behandling av ADHD, både centralstimulerande och läkemedel som verkar på annat sätt. Dessa kan göra att du får lättare att koncentrera dig, minska din rastlöshet och impulsivitet.

Medicinerna fungerar på olika sätt och det kan ta lite tid att hitta en medicin som fungerar för just dig. Vissa personer kan behöva en längre verkan, att medicinen ger effekt under hela dagen. Andra kan bli bäst hjälpta med en medicin som har en kortare verkningstid, till exempel åtta timmar. Det är bra med täta avstämningar med din psykiatriker för att bedöma om din medicin fungerar.

När ska jag söka vård vid ADHD eller ADD?

Du bör söka vård om du har besvär som leder till exempelvis ångest, depression eller låg självkänsla. Du bör även söka vård om du upplever biverkningar av din medicin eller om du inte får en bra effekt av medicinen.

Hos oss kan du få hjälp direkt av psykiatriker och psykologer. Du behöver ingen remiss och mötet sker via videosamtal.

Granskare: Kenneth Ilvall, specialistläkare i allmänmedicin
Senast uppdaterad: 2022-03-07