Boka specialist
Boka specialist Login English

Hjälp online – på dina villkor

På MediCheck träffar du specialistläkare, dietister och psykologer via videosamtal eller via meddelanden. Du behöver ingen remiss och du kan använda din mobil, padda eller dator. 

Samtliga specialistläkare har svensk läkarlegitimation och minst fem års klinisk erfarenhet inom sitt specialistområde.

Boka tid med en specialistläkare som du väljer

Du kan boka en tid med en specialistläkare utifrån ditt behov. Du kan välja en specialist som kan hjälpa dig med specifika problem.

Du har även möjlighet att välja läkare som talar ditt språk och om du föredrar att träffa en manlig eller kvinnlig läkare.

Patientavgift: 250 kronor – Frikort gäller
Ingen avgift för personer 85 år eller äldre
Ingen avgift för barn upp till 20 år

Boka tid med specialistläkare

Drop-in – träffa specialistläkare direkt

Du kan träffa en specialistläkare direkt när du väljer Drop-in. Det innebär att du får träffa första tillgängliga specialist.

Patientavgift: 250 kronor – Frikort gäller
Ingen avgift för personer 85 år eller äldre
Ingen avgift för barn upp till 20 år

Drop-in med specialistläkare

Receptförnyelse

Förnya dina recept snabbt och enkelt.

Pris: 150 kronor

Förnya recept

Läkemedel förskrivs utifrån varje enskild läkares bedömning. Inga narkotikaklassade läkemedel skrivs ut.

Möte med dietist

Du kan få hjälp av erfarna dietister utan krav på remiss.

Pris: från 290 kronor

Boka tid med dietist

Möte med psykolog

Du kan få hjälp av erfarna psykologer utan krav på remiss.

Pris: från 790 kronor

Boka tid med psykolog

Träffa rätt läkare direkt

Hos oss kan du träffa rätt läkare direkt utan omvägar och krångliga regler. Här nedan kan du läsa om några av våra anslutna specialister.

När du loggar in kan du se samtliga specialister och deras bokningsbara tider. Hos oss kan du även få hjälp av legitimerade psykologer, dietister och kostrådgivare.

Allergolog
Ulla Nyström är specialistläkare inom astma och allergi

Ulla har arbetat som specialist inom allmänmedicin i mer än 10 år och som specialist inom allergisjukdomar i 16 år. Vanliga besvär och sjukdomar Ulla behandlar är allergiska näs- och ögonbesvär, astma, nässelutslag, födoämnesallergi och akuta allergiska tillstånd.

Se vad Ulla kan hjälpa dig med

Boka tid med Ulla

Ulf Bengtsson är allergolog och specialist inom internmedicin
Ulf är allergolog med tonvikt på utredning av födoämnesöverkänslighet och födoämnesallergi. Han disputerade 1996 på en avhandling som handlade om födoämnesrelaterade mag-tarmbesvär. Förutom födoämnesallergier hos vuxna har Ulf hjälpt personer med allergiska besvär från hud, övre- och nedre luftvägar.

Se vad Ulf kan hjälpa dig med

Boka tid med Ulf

Antonios Patelis är specialist inom allergologi och internmedicin
Antonios är erfaren allergolog. 2015 disputerade han med en forskningsavhandling om kopplingen mellan astma och födoämnesallergi. Födoämnesallergier och födoämnesöverkänslighet ser han väldigt intressant att arbeta med eftersom maten är en så stor del av vardagen och påverkar alla vår livskvalitet.

Se vad Antonios kan hjälpa dig med

Boka tid med Antonios

Allmänmedicin
Kenneth Ilvall är specialist i allmänmedicin

Kenneths fokus är främst att ta hand om patienter där själen inte mår bra, där trötthet och håglöshet ger en ohållbar livssituation. Där till exempel sköldkörtelbehandlingen inte räcker till finns Kenneth som ett stöd och kan hjälpa till med individuella behandlingsalternativ.

Se vad Kenneth kan hjälpa dig med

Belal Abulebda är specialist i allmänmedicin

Belals bakgrund är framförallt inom allmänmedicin, internmedicin och geriatrik. Han har även arbetat på akutmottagning och har bred erfarenhet av hjärtsjukdomar, endokrinologi, trötthetsbesvär och sköldkörtelsjukdomar. Belal har fördjupade kunskaper inom KOL och astma och kan även hjälpa personer med exempelvis depression, ångest samt mag-tarmbesvär som IBS.

Se vad Belal kan hjälpa dig med

Boka tid med Belal

Fernando Palomino är specialist i allmänmedicin

Fernando är specialist inom allmänmedicin sedan 2011. Som distriktsläkare har han god erfarenhet av att arbetat med olika sorters patienter såsom barn, vuxna och äldre multisjuka, även akuta och kroniska fall.

Se vad Fernando kan hjälpa dig med

Boka tid med Fernando

Ban Istefan är specialist i allmänmedicin

Ban är specialist inom allmänmedicin sedan 2014. Idag arbetar hon i Stockholm inom primärvården. Ban utreder och behandlar både vuxna och barn och har god erfarenhet av hjärtsjukdomar, endokrinologi, trötthetsbesvär, sköldkörtelsjukdomar, KOL och astma.

Se vad Ban kan hjälpa dig med

Boka tid med Ban

Ia Staaf är specialistläkare i allmänmedicin
Ia är specialist inom allmänmedicin sedan 1994. Sedan dess har hon arbetat med företagshälsovård, men mestadels som distriktsläkare. För Ia är det personliga mötet och dialogen med patienten det viktigaste. Genom åren har hon kommit att specifikt intressera sig för kvinnors hälsa. Detta har gjort att hon tagit del av forskning inom kvinnopsykologi, hormonsjukdomar, immunsystemet, smärttillstånd, sköldkörtelsjukdomar, trötthet och allmän brist på välbefinnande, samt även hjärnforskning.

Se vad Ia kan hjälpa dig med

Boka tid med Ia

Jiaying Lee är specialist i allmänmedicin

Jiaying är specialist inom allmänmedicin sedan 2013. Den medicinska grundutbildningen har hon gått i Kina, där hon även jobbat som barnläkare och läkare inom internmedicin. Några områden som Jiaying har mer erfarenhet inom är bland annat diabetes, hypertoni, KOL, astma, benskörhet, klimakteriet, urininkontinens och psykiskt mående.

Se vad Jiaying kan hjälpa dig med

Boka tid med Jiaying

Georgios Marantos är specialist i allmänmedicin

Georgios är specialist inom allmänmedicin sedan 2020. Han har erfarenhet inom geriatrik, psykiatri och internmedicin. Han utreder och behandlar både vuxna och barn, med en mycket god erfarenhet av bland annat hjärtsjukdomar, endokrinologi, psykiska sjukdomar, trötthetsbesvär, sköldkörtelsjukdomar, KOL och astma.

Se vad Georgios kan hjälpa dig med

Boka tid med Georgios

Biserka Alagic är specialist i allmänmedicin
Biserka är trippelspecialist med svensk specialistkompetens i allmänmedicin sedan 1999 och specialistkompetens i kardiologi (1992) och företagsmedicin (1988) från forna Jugoslavien. Hon har har lång erfarenhet inom invärtesmedicin och är medicinskt ansvarig läkare för hjärtsjukdomar, diabetes och anknutna äldreboenden på sin nuvarande arbetsplats.

Se vad Biserka kan hjälpa dig med

Boka tid med Biserka

Ahmed Lutfi är specialist i allmänmedicin
Ahmed är specilist i allmänmedicin sedan 2012. Idag arbetar han som familjeläkare med 18-20 års erfarenhet. Han har god kompetens inom områden såsom öron-, näsa- och halsproblem, kroniska sjukdomar, hudproblem, rörelse- och ledsjukdomar samt geriatriska sjukdomar.

Se vad Ahmed kan hjälpa dig med

Boka tid med Ahmed

Barnmedicin
Nanter Al Ampantla är barnläkare och specialist inom barnmedicin

Nanter är specialist sedan 2001 och har arbetat på barnsjukhus, barnmottagning, barnhälsovård (BHV) och skolvård. Han kan hjälpa barn som har allergier, astmabesvär, mag-tarmsjukdomar, lungsjukdomar och infektioner.

Se vad Nanter kan hjälpa dig med

Boka tid med Nanter

Barnläkare
Nikolaos Tsolakis är barnläkare och barnallergolog

Nikolaos är barnläkare och barnallergolog sedan 2011. Han arbetar dagligen med barn som har alla former av allergier, eksem, astma och även komplicerade lungsjukdomar. Nikolaos har även god erfarenhet inom barnmedicin.

Se vad Nikolaos kan hjälpa dig med

Boka tid med Nikolaos

Dermatolog
Lampros Ntintis är dermatolog och specialist inom hudsjukdomar

Lampros är legitimerad läkare sedan 2002. Sedan 2008 jobbar Lampros på Centralsjukhuset i Karlstad som hudläkare samt på Karlstads kirurgiska laserklinik med estetisk dermatologi. Lampos tar om utredningar och behandling av allt från svåra systemiska hudsjukdomar till vanliga eksem, psoriasis, akne, samt hudfläckar mm.

Se vad Lampros kan hjälpa dig med

Boka tid med Lampros

Diabetolog
Angelos Kalogiannis är specialist inom diabetes

Angelos arbetar som endokrinolog och diabetolog. Angelos kan bland annat hjälpa dig med: kunskap och fördjupning inom diabetes, tips om hur du hanterar och går vidare med din sjukdom, hjälp med hur du ska tänka när du är urspårad i behandlingen mm.

Se vad Angelos kan hjälpa dig med

Boka tid med Angelos

Lars-Einar Bresäter är specialist inom diabetes och internmedicin

Lars-Einar är specialist inom diabetes och internmedicin. Lars-Einar kan bland annat hjälpa dig med: kunskap och fördjupning inom diabetes, tips om hur du hanterar och går vidare med din sjukdom, sköldskörtelsjukdomar, livsstilsförändrinar.

Se vad Lars-Einar kan hjälpa dig med

Boka tid med Lars-Einar

Dietist
Sofia Antonsson är dietist och IBS-expert

Sofia är dietist och IBS-expert och hjälper personer med kostrådgivning vid mag- och tarmsjukdomar. Sofia har behandlat fler än 8000 personer med IBS och hjälper även personer som har IBD (crohns och ulcerös kolit) eller allmänna matsmältningsproblem mm.

Se vad Sofia kan hjälpa dig med

Boka tid med Sofia

Matilda Elfman är dietist med bred kunskap inom allmänmedicin

Matilda är dietist och har lång erfarenhet från primärvården där hon arbetat med ett brett spektrum av patientgrupper med många olika sjukdomar och tillstånd. Hon kan behandla de flesta diagnoser där kosten kan påverka eller påverkas. Som exempel har hon bred erfarenhet av att behandla diabetes typ 2, höga blodfetter/hjärt- och kärlsjukdom, allergier/intoleranser, övervikt/undervikt samt mag-tarm-problem.

Se vad Matilda kan hjälpa dig med

Boka tid med Matilda

Ida Berge är dietist inom födoämnesallergi, över- och undervikt

Ida är dietist med en masterexamen inom kostvetenskap. Ida har länge arbetat med födoämnesallergiska patienter och har specifik kunskap inom detta område. Utöver detta har hon arbetat med över- och undervikt, idrottsnutrition och regelbundet föreläst om växtbaserad kost.

Se vad Ida kan hjälpa dig med

Boka tid med Ida

Haddy Gibba är dietist med fokus på övervikt och fetma

Haddy är legitimerad dietist sedan 2016. Haddy har arbetat på sjukhus och inom primärvården i Stockholm. Haddy hjälper personer som har problem med övervikt eller fetma, diabetes, IBS, undernäring, KOL och diverse mag-tarmbesvär.

Se vad Haddy kan hjälpa dig med

Boka tid med Haddy

Endokrinolog
Georgios Kontogeorgos är specialist inom endokrinologi, diabetes och internmedicin

Georgios arbetar som endokrinolog och diabetolog. Han har arbetat sedan 2011 på ett Universitetssjukhus med endokrinologiska sjukdomar, diabetes typ 1 och typ 2. Med goda erfarenheter känner han sig bekväm och väl insatt i de senaste hjälpmedel inom diabetes, pumpbehandling och modernaste behandlingsalternativ för både typ 1 och typ 2 diabetes.

Se vad Georgios kan hjälpa dig med

Boka tid med Georgios

Gastroenterolog
Bengt Lavö är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar

Bengt har jobbat som specialistläkare inom mage-tarm i snart 30 år. Vanliga sjukdomstillstånd som han behandlar är magkatarr/magsår, gastroesofageal refluxsjukdom och gallstenssbesvär. Bengt har en doktorsavhandling om glutenintoleransceliaki (celiaki) och har långt erfarenhet av att hjälpa personer med dessa besvär.

Se vad Bengt kan hjälpa dig med

Boka tid med Bengt

Atrin Sahafi är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin

Atrin har tidigare jobbat på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds Sjukhus som gastroenterolog och hepatolog. Atrin kommer senast från Sophiahemmet där han fokuserat på diagnostik och behandling av diverse mag-tarmbesvär, allt ifrån diffusa magsmärtor/problem till komplicerade inflammatoriska tarmsjukdomar.

Se vad Atrin kan hjälpa dig med

Boka tid med Atrin

Georgios Tsapournas är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin

Georgios har arbetat som specialist inom intermedicin sedan 2014 och gastroenterologi sedan 2017. Vanliga besvär han har erfarenhet att behandla är inflammatoriska tarmsjukdomar såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom, men även irritabel tarmsyndrom och leversjukdomar som fettlever, autoimmun hepatit, primär biliär kolangit och leversvikt.

Se vad Georgios kan hjälpa dig med

Boka tid med Georgios

Gynekolog
Leif Hägglund är gynekolog och specialist inom fertilitet och IVF

Leif har arbetat som gynekolog i mer än 40 år. Förutom hans kunskaper inom generell gynekologi så arbetar han med modern utredning och behandling av barnlöshet. Leif har hjälpt tusentals par till framgångsrika graviditeter.

Se vad Leif kan hjälpa dig med

Boka tid med Leif

Fariba Zhaeentan är gynekolog och specialist inom gynekologi och obstetrik

Fariba är specialist i gynekologi och obstetrik sedan 2003. Hon har arbetat på flera sjukhus och även privatkliniker. Faribas stora intresseområden är allmängynekologi och utredningar inom fertilitet.

Se vad Fariba kan hjälpa dig med

Boka tid med Fariba

Johan Omran Rahdi är gynekolog och specialistläkare inom allmänmedicin

Johan är gynekolog och specialistläkare inom allmänmedicin. Han har god erfarenhet inom infertilitet hos båda könen då han arbetat som gynekolog sedan 1993. Han har arbetat som allmänläkare sedan 2006 och har gedigen erfarenhet inom både psykiska sjukdomar, stress och utmattning.

Se vad Johan kan hjälpa dig med

Boka tid med Johan

Anette Lundgren är gynekolog och förlossningsläkare

Anette har arbetat som gynekolog sedan 1999 och behandlar främst besvär som är godartade, dvs. inte cancerrelaterade. Anette hjälper även dig som har besvär med till exempel blödningar, menssmärtor, biverkningar av preventivmedel eller klimakteriebesvär.

Se vad Anette kan hjälpa dig med

Boka tid med Anette

Internmedicin
Mahir Vazda är specialist inom internmedicin
Mahir har arbetat som läkare sedan 2010. Han har lång erfarenhet från sluten- och öppenvård, även inom allmänmedicinsk primärvård och företagshälsovård. Mahir har behandlat många patienter med allmänna invärtesmedicinska sjukdomar som högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och njurbesvär.

Se vad Mahir kan hjälpa dig med

Boka tid med Mahir

Samer Al Dury är specialistläkare inom invärtesmedicin och magtarm- leversjukdomar
Samer har arbetat som specialist sedan 2018. Han har även varit kliniskt aktiv i flera år samt forskat djupt inom leversjukdomar med inriktning mot ämnesomsättningen och fetma. Samer brinner för att hjälpa sina patienter vid bland annat högt blodtryck, diabetes, sköldkörtelsjukdom, olika infektioner eller kroniska inflammationer, sjukdomar i levern eller magtarm-kanalen.

Se vad Samer kan hjälpa dig med

Boka tid med Samer

Farah Aghaie är specialistläkare inom lung- och internmedicin
Farah är specialist inom lung- och internmedicin sedan 2001, med många års erfarenhet inom främst lungmedicin. Hon har bred kompetens inom lungsjukdomar, bland annat KOL, astma, cancer och även inom internmedicin. De senaste 8 åren har hon arbetat som lungläkare, men även som sömnspecialist för diagnostik och behandling av sömnapné.

Se vad Farah kan hjälpa dig med

Boka tid med Farah

Sabah Bajalan är specialist inom internmedicin och allmänmedicin
Sabah har arbetat som specialist sedan 2000. Han har god erfarenhet från primärvården. Sabah har behandlat många patienter inom både akuten och flera avdelningar på sjukhus, vilket lett till en bred kompetens.

Se vad Sabah kan hjälpa dig med

Boka tid med Sabah

Kardiolog
Kalliopi Gkounti är specialistläkare inom hjärt-kärlsjukdomar

Kalliopi har arbetat som hjärtspecialist i åtta år. Kalliopi hjälper personer som har kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, högt blodtryck, arytmier (hjärtat slår oregelbundet), hjärtklaffssjukdom och blodfettsrubbningar och mycket därtill.

Se vad Kalliopi kan hjälpa dig med

Boka tid med Kalliopi

Magdalena Babinska är kardiolog och specialist inom internmedicin

Magdalena är överläkare i kardiologi och internmedicin. Magdalena kan hjälpa dig som har symtom som hjärtklappning, bröstsmärtor (ej akuta), arytmier, förmaksflimmer, klaffproblematik, kärlkramp och brister i njurfunktionen. Hon  utvärdera även befintlig behandling samt second opinon.

Se vad Magdalena kan hjälpa dig med

Boka tid med Magdalena

Waleed Surhan är kardiolog, specialist inom hjärt- och kärlsjukdomar
Waleed är överläkare inom kardiologi och har nära 20 års erfarenhet. Han kan hjälpa dig som har hjärtflimmer, hjärtsvikt, högt eller lågt blodtryck med flera sjukdomar inom hjärta-kärl. Waleed stöttar även i läkemedelsfrågor och kan erbjuda täta uppföljningar.

Se vad Waleed kan hjälpa dig med

Boka tid med Waleed

Kirurg
Eladio Cabrera är specialistläkare inom kirurgi

Eladio har arbetat som specialist inom kirurgi sedan 2011. Eladio hjälper vanligen personer som har gallbesvär, magsäcksproblem såsom magkatarr eller ulcus (magsår), alla typer av bukvägsbråck som navelbråck, ljumskbråck, ärrbråck, IBS, och andra tarmproblem som tarmfickor (divertiklar), perianalbesvär som till exempel hemorroider.

Se vad Eladio kan hjälpa dig med

Boka tid med Eladio

Neurolog
Nektarios Giannakos är specialist inom neurologi

Nektarios är utbildad specialist i neurologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2015 och har därefter lång erfarenhet av diagnostisering och behandling av neurologiska sjukdomar. Nektarios har goda kunskaper inom parkinsons sjukdom, multipel skleros, epilepsi, stroke och ALS. Han har även ett stort intresse inom huvudvärk så som migrän, spänningshuvudvärk och Hortons samt behandling av neuropatisk smärta.

Se vad Nektarios kan hjälpa dig med

Boka tid med Nektarios

Ismael Lopez-Ventura Jimeno är specialist i neurologi och internmedicin

Ismael Lopez-Ventura Jimeno är specialist i neurologi, internmedicin och allmänmedicin. Han blev färdig internmedicinspecialist 2008 och neurolog 2011. De senaste åren har hans stora fokus legat på neurologiska sjukdomar och neurorehabilitering. Han har bland annat stor erfarenhet inom stroke, strokerehabilitering, MS, parkinson, epilepsi, botoxbehandling och migrän.

Se vad Ismael kan hjälpa dig med

Boka tid med Ismael

Oftalmolog
Argyro Kyriazidou är specialistläkare inom ögonsjukdomar

Argyro är ögonläkare inom den offentliga vården och har jobbat som ögonspecialist i fem år. Argyro behandlar vardagliga ögonbesvär men också kroniska och svårare ögonsjukdomar som grön starr (glaukom), åldersförändringar i gula fläcken, grå starr med mera.

Se vad Argyro kan hjälpa dig med

Boka tid med Argyro

Ortoped
Soheila Zhaeentan är ortoped – specialistläkare inom ortopedi

Soheila är legitimerad läkare och specialist inom ortopedi sedan 2004. Soheila hjälper personer med skador och smärta i armar och ben och dess leder samt kroniska tillstånd i nacke och rygg. Jag bedömer och behandlar ofta problem inom axlar, armbågar, höft, knä, händer och fötter.

Se vad Soheila kan hjälpa dig med

Boka tid med Soheila

Plastikkirurg
Layth Gurgia är specialistläkare inom plastikkirurgi

Layth är har arbetat som läkare sedan 1996. Han har fyra års erfarenhet inom allmänkirurgi och är plastikkirurg sedan 2013. Layth hjälper dig med bedömning, rådgivning och uppföljning av problem med ögonlock, brännskador, fettansamling, “hängande” hud med mera.

Se vad Layth kan hjälpa dig med

Boka tid med Layth

Konstantinos Georgas är specialistläkare inom plastikkirurgi och kirurgi

Konstantinos har arbetat som läkare i Sverige sedan 2007. Specialiseringen inom plastikkirurgi startade 2017 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med inriktning mot rekonstruktiv plastikkirurgi och könsbekräftande kirurgi av transgender personer. Under dessa år har han samtidigt jobbat mycket med vanliga besvär som tas om hand inom primärvården och även digital vård.

Se vad Konstantinos kan hjälpa dig med

Boka tid med Konstantinos

Psykiatriker
Andreas Rochester är specialist inom psykiatri

Andreas är psykiatriker sedan åtta år och jobbar även som medicinsk ledsagare åt SOS International. Andreas har erfarenhet inom en mängd olika problemområden som exempel depression, ångest, ADHD, beroende, kris, mm.

Se vad Andreas kan hjälpa dig med

Boka tid med Andreas

Bengt Kjellman är specialist inom psykiatri
Bengt är en erfaren specialistläkare i psykiatri med doktorsexamen och docentur från Karolinska Institutet där han även arbetat som överläkare, universitetslektor och forskare. Bengt är en mycket duktig psykiater med hög arbetskapacitet och mycket god kontakt med sina patienter.

Se vad Bengt kan hjälpa dig med

Boka tid med Bengt

Enikö Nagy är specialist inom psykiatri
Enikö är en specialist inom psykiatri. Hon har även utbildning inom psykoterapi KBT och företagshälsovård. Enikö har även jobbat som forskare inom antidepressiva läkemedel. Något Enikö är speciellt intresserad och kunnig inom är affektiva sjukdomar och ångestsjukdomar, framför allt depressioner och utmattningssyndrom.

Se vad Enikö kan hjälpa dig med

Boka tid med Enikö

Sokratis Emmanouilidis är psykiatriker och psykoterapeut
Sokratis är specialist inom vuxenpsykiatri och legitimerad psykoterapeut. Han har arbetat som psykiatriker sedan 2015 och har erfarenhet av det mesta inom psykiatri. Sokratis behandlar besvär som ångest, depression, ätstörningar, sömnstörningar med mera.

Se vad Sokratis kan hjälpa dig med

Boka tid med Sokratis

Haydar Jameel är psykiatriker
Haydar är specialist inom psykiatri och har jobbat inom det sedan 2012. Han har god erfarenhet av att diagnostisera och behandla bipolära sjukdomar, ångest och depression, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) samt psykossjukdomar.

Se vad Haydar kan hjälpa dig med

Boka tid med Haydar

Dimosthenis Syriopoulos är psykiatriker
Dimosthenis är specialist inom psykiatri och har jobbat inom det sedan 2011. Han har god erfarenhet inom psykakuten och PIVA, där han ser hela spektrum av psykiatrins patienter, oftast svåra situationer och snabba beslut.

Se vad Dimosthenis kan hjälpa dig med

Boka tid med Dimosthenis

Asia Mohamed är specialistläkare inom Barn- och ungdomspsykiatri, BUP
Asia har arbetat som specialist inom Barn- och ungdomspsykiatri, BUP sedan 2012 och har gedigen erfarenhet inom både barnmedicin och barnpsykiatri. Hon är särskilda erfarenheter av autism, OCD, ångest, neuropsykiatri och affektiva sjukdomar.

Se vad Asia kan hjälpa dig med

Boka tid med Asia

Psykolog
Gabriella Svanberg, leg. psykolog och KBT-terapeut, specialist i neuropsykologi

Gabriella är legitimerad psykolog sedan år 2000 och har lång erfarenhet av kognitiv beteendeterapi (KBT). Gabriella har arbetat inom öppen- och slutenpsykiatri, inom företagshälsovård och på vårdcentral. Gabriella kan bland annat hjälpa till med problem kopplade till stress, ångest och depression.

Boka tid med Gabriella

Christina Kronberg är leg. psykolog

Christina har arbetat som legitimerad psykolog i tio år. Hon genomför samtalsbehandlingar med KBT, ACT, FACT samt Compassion fokuserad terapi, RFT, Mindfulness etc. Christina kan bland annat hjälpa dig med problem som stress, utmattningssyndrom, ångest, smärta, sömnproblem mm.

Boka tid med Christina

Psykoterapeut
Munevera Spirtovic är leg. psykoterapeut
Munevera har kompetens inom KBT, PDT, schematerapi samt familjeterapi och har lång erfarenhet av olika klinter och problematik från socialtjänsten, familjeterapi, parterapi och individuell terapi. Hon hjälper oftast patienter med stressrelaterad ohälsa, ångest, depression, kriser, relationsproblematik, personlighetsrelaterad problematik.

Boka tid med Munevera

Rehabiliteringsmedicin- och smärtspecialist
Edina Kurtovic är specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin och smärta

Edina jobbar som specialist i smärtlindring sedan 2004 och har även arbetat som specialist inom rehabiliteringsmedicin i ca 20 år. Edina har lång erfarenhet av ryggmärgsskador och smärtbehandling.

Se vad Edina kan hjälpa dig med

Boka tid med Edina

Bertil Dahlgren är specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård

Bertil är specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård och har arbetat som specialist i över 25 år. Bertil har gedigen erfarenhet av rehabilitering från alla aspekter och har examen i ortopedisk medicin samt fördjupade utbildningar i smärtbehandling. Bertil kan t.ex. hjälpa dig som har reumatiska sjukdomar, speciellt mjukdelsreumatiska eller Artros. Bertil har även lång erfarenhet av att hjälpa personer som har sköldkörtelproblem.

Se vad Bertil kan hjälpa dig med

Boka tid med Bertil

XiaoHui är specialist inom smärta, rehabilitering och allmänmedicin

XiaoHui är specialist och har lång erfarenhet av rehabilitering med inriktning mot smärta och brinner för att fungera som din guide genom din behandling. Hennes specialistkompetenser ger bred och god insikt till vardagsarbetet med att göra det så bra som möjligt för patienterna. God kunskap om endokrina sjukdomar och sköldkörteldiagnoser har också lett till att vara en del av Sköldkörtelkliniken här hos MediCheck.

Se vad XiaoHui kan hjälpa dig med

Boka tid med XiaoHui

Sunil Kalra är specialist inom smärtlindring

Sunil har arbetat som specialist inom anestesi och intensivvård sedan 1992. Sunil utökade sin specialistkompetens med smärtlindring 1997. Genom åren har han arbetat som allmänläkare på olika vårdcentraler. Nu arbetar han aktivt med att rehabilitera långvarigt sjukskrivna patienter och ger behandling för utmattningssyndrom, lindring depression och smärtproblematik.

Se vad Sunil kan hjälpa dig med

Boka tid med Sunil

Sjukgymnast, fysioterapeut
Ann Cavallin är sjukgymnast, fysioterapeut inom ortopedi och idrottsskador

Ann har arbetat som legitimerad fysioterapeut sedan 1989. De senaste tio åren har hon fokuserat på axelbesvär och axelskador. Ann har även en specifik utbildning inom idrottsmedicin, akupunktur och smärtbehandling samt forskningsmetodik.

Se vad Ann kan hjälpa dig med

Boka tid med Ann

Anders Laurell är fysioterapeut, sjukgymnast
Anders är legitimerad fysioterapeut och sjukgymnast sedan 1998. Han arbetar på Idrottskliniken Rehab och på MediCheck. Anders hjälper sina patienter med individanpassade rehabprogram samt instruerar, stöttar och motiverar för bästa resultat.

Se vad Anders kan hjälpa dig med

Boka tid med Anders

Erik Esbjörnsson är fysioterapeut
Erik är legitimerad fysioterapeut sedan 2018. Han arbetar på Ortopedi och på MediCheck. Erik möter patienter med idrott och ortopedmedicinska besvär, gör bedömningar och individuella rehabprogram.

Se vad Erik kan hjälpa dig med

Boka tid med Erik

Urolog
Fredrik Levin är urolog – specialistläkare inom urologi

Fredrik är specialist i allmänkirurgi och urologi. Fredrik hjälper många män med bland annat vattenkastningsbesvär, godartad prostataförstoring och prostatacancer samt besvär som njursten, överaktiv blåsa hos kvinnor eller erektionsproblem hos män.

Se vad Fredrik kan hjälpa dig med

Boka tid med Fredrik

Kostrådgivare
Anna Sundin, lic. kost-och näringsrådgivare

Anna är licensierad kost-och näringsrådgivare med focus på ämnesomsättning och sköldkörtelhälsa. Anna kan hjälpa dig att förstå din sköldkörtelsjukdom och rådgöra hur du kan uppnå bättre hälsa genom strukturerad kosthållning och livsstil. De senaste nio åren har hon varit verksam som rådgivare i hälsofrågor för Sköldkörtelförbundets medlemmar.

Se vad Anna kan hjälpa dig med

Boka tid med Anna

Våra partners