Boka tid
Boka tid Login För företag

Hjälp online – på dina villkor

Hos oss kan du träffa specialistläkare direkt via videosamtal. Samtliga specialistläkare har svensk läkarlegitimation och minst fem års klinisk erfarenhet inom sitt specialistområde.

Du kan även besöka våra vård- och vaccinationsmottagningar runtom i landet för vaccination.

Patientavgift

Majoriteten av den vård som vi erbjuder klassas som primärvård. Det innebär att du betalar en patientavgift för primärvård som är beslutad av Region Jönköpings län samt att du kan använda ett giltigt frikort. Patientavgiften är frikortsgrundande.

Personer upp till 20 år och över 85 år betalar ingen patientavgift för denna typ av vård.

Digitala besök
 
Specialistläkare
100 kr
Sjuksköterska
100 kr
Dietist
100 kr
Psykolog
100 kr
Receptförnyelse, ej besök
100 kr

Privata avgifter

För utredning och behandling på specialistvårdsnivå utgår privat avgift för samtliga åldrar. Avgiften är inte frikortsgrundande och frikort gäller ej. Vid privat avgift framgår det vid bokning.

Digitala besök
 
Specialistläkare
fr 750 kr
Sjukgymnast
fr 290 kr

Hjälp och support

På vår supportsida finner du svar på vanliga frågor.

Vi samarbetar med