Boka tid
Boka tid Login För företag

Kvalitetsbokslut och patientsäkerhetsberättelse 2022

Medicheck arbetar systematiskt och strukturerat med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor och har ett gemensamt ledningssystem som täcker dessa områden. För att förbättra vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

En mycket viktig del i vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är att alla, såväl behandlare som stödjande personal, har en samsyn och känner delaktighet i verksamhetens mål och visioner. Det är viktigt för oss att kvalitetsarbete bedrivs på olika nivåer och att alla känner delaktighet i det arbete.

Ladda ner

Läs hela bokslutet och berättelsen i separat bilaga.

Ladda ner Kvalitetsbokslut och patientsäkerhetsberättelse 2022

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Du behöver ingen remiss. Frikort gäller.

Boka tid