Boka tid
Boka tid Login För företag

Pollenallergi

Kliande ögon, rinnande näsa och nysningar kan vara tecken på pollenallergi. Att vara allergisk mot pollen innebär att kroppen regerar mot ämnen som kallas för allergen. Vid pollenallergi överreagerar immunsystemet när det utsätts för proteiner som finns i pollen och sporer. Kroppen bildar då allergiantikroppar och du utvecklar en känslighet och ger dig symtom. I Sverige är det cirka 30 procent av vår befolkning som har pollenallergi. Det finns läkemedel som kan lindra dina symtom och få dig att må bättre.

Våra specialister inom pollenallergi

Hos oss kan du få rätt hjälp av allergologer och andra specialister inom pollenallergi. Du behöver ingen remiss för att boka ett möte.

Specialister allergi
Antonios Patelis är specialist inom allergologi och internmedicin
Antonios är erfaren allergolog. 2015 disputerade han med en forskningsavhandling om kopplingen mellan astma och födoämnesallergi. Födoämnesallergier och födoämnesöverkänslighet ser han väldigt intressant att arbeta med eftersom maten är en så stor del av vardagen och påverkar alla vår livskvalitet.

Se vad Antonios kan hjälpa dig med

Boka tid med Antonios

Alina Carmen Marinescu är specialist i allmänmedicin
Alina är specialist inom allmänmedicin sedan 2007. Hon arbetar som distriktsläkare i Eskilstuna. Det är även vanligt att hon hjälper personer som har problem med smärta, geriatriska sjukdomar, hudproblem och allergiska besvär.

Se vad Alina kan hjälpa dig med

Boka tid med Alina

Symtom | Orsaker | Behandling | Söka vård

Vad är pollenallergi?

Pollenallergi innebär att du är överkänslig mot pollen och detta brukar vara ett vanligt problem under vår- och sommarmånaderna. Pollensäsongen börjar tidigt på våren och kan delas upp i tre perioder. Tidigt på våren kommer först lövträden när de blommar, under sommaren kommer gräspollen och under sensommaren/hösten kommer gråbo. De allra vanligaste pollensorterna i Sverige kommer från lövträd framför allt björk, al och hassel. Men det kan även komma från både gräs och gråbo. Anledningen till att man mest reagerar på björk, gråbo och gräs är för att det finns mycket pollen från dessa i luften perioder. Pollen sprids med vinden och sporer från mossa, ormbunkar och svampar kan också skapa allergiska reaktioner och även astma.

Gräspollen

De olika grässorterna som blommar gör det mest under högsäsongen och släpper pollen i måttliga och höga halter. De alla högsta halterna brukar vara när det varma, torra dagar med endast lite vind. Reagerar du mot gräspollen så brukar du ofta vara känslig mot flera sorter samtidigt. Du kan uppleva att du har allergisymtom från vår till höst ungefär april till oktober.

Gråbopollen

Gråbo blommorna blommar lite senare än gräset och du kan uppleva allergibesvär under juli-september. Kryddväxterna basilika och oregano hör till samma växtfamilj som gråbo. Har du gråboallergi kan du få allergisymtom när du äter dessa kryddor.

Pollenallergi barn

Det är vanligast att pollenallergi bryter ut i skolålder eller under tonåren. Risken att ditt barn blir drabbat av pollenallergi ökar om en eller båda föräldrarna har eller har haft allergi. Symtomen när barn får pollenallergi är lätta att känna igen och ofta räcker det med receptfria läkemedel för att de ska kunna klara av sig vardag under pollensäsongen.

Symtom vid pollenallergi

Om du har pollenallergi så kan du få ett eller flera symtom:

 • Du får nästäppa och rinnande snuva
 • Du får nysningar
 • Du känner dig trött
 • Du kan få rinnande och kliande ögon
 • Det kliar i näsan
 • Du får huvudvärk
 • Du får klåda i hals och gom
 • Du får astmatiska besvär
 • Du kan få andningssvårigheter

Orsak till pollenallergi

Pollenallergi orsakas av att kroppens immunförsvar reagerar mot en del ämnen som den brukar tåla som om det vore ett skadligt ämne. Ämnet kallas allergen. Risken att få pollenallergi ökar om du har flera genetiska släktingar som har eller har haft allergi. Man kan även få pollenallergi utan att man har några allergiska besvär som finns hos någon genetisk släkting. Varför vissa blir allergiska är inte klarlagt. Det går tyvärr inte att förebygga en pollenallergi.

Behandling av pollenallergi

De flesta som lever med pollenbesvär påverkas i sin vardag, om man inte har någon sorts behandling. Barn brukar ha svårt att vara ute och orka leka samt i vissa fall även ha svårt att utföra skolarbete under pollensäsongen. Målet med behandling är att du ska leva besvärsfri under hela pollensäsongen.

Behandling av pollenallergi görs med receptfria läkemedel som du hämtar ut på apoteket. Om du är pollenallergiker kan du arbeta förebyggande genom att börja äta allergimedicin innan pollensäsongen börjar. Om medicinerna inte hjälper eller att du har mer besvär kontakta specialistläkare för att ge dig en individanpassad behandling och för att eventuellt göra en allergiutredning.

Allergivaccination – behandlar orsaken till din allergi
De som är allergiker behöver ta sin allergimedicin hela tiden vid pollensäsong. Om man har besvär fast man tar mediciner kan en allergivaccination vara aktuell. Allergivaccination lindrar symtomen, men behandlar även själva orsaken till allergin på sikt. Genom att regelbundet tillföra en liten mängd av det ämne som orsakar allergin påverkas immunsystemet så att toleransen mot ämnet ökar och besvären minskar. Detta kallas hyposensibilisering.

Detta kan du göra själv vid pollenallergi

Om man vet med sig att man är pollenallergiker är det bra att undvika pollen om möjligt. Det är förstås svårt att undvika det utomhus, men det finns en del råd att använda sig av för att undvika pollen.

 • Det är bra att vädra varje morgon och kväll och byt lakan ofta
 • Om du haft kläder och skor utomhus så lägg undan dem och ha dem inte i ditt sovrum
 • Duscha och skölj bort pollen ur håret innan läggdags
 • Använd en luftrengörare
 • Sen till att våttorka golvet och torka ytor oftare
 • Undvik att ta in växer som kan avge pollen
 • Anpassa dina aktiviteter så du inte behöver träna eller motionera utomhus
 • Ha fönster och dörrar stängda under dagen
 • Ha inte tvätt eller lakan utomhus på vädring
 • Försök att undvika närkontakt med djur eller husdjur som kan ha pollen på sig
 • Ta del av pollenprognoser på pollenkoll.se, där du kan se vilka områden som har höga halter av pollen

Då ska du söka vård vid pollenallergi

De flesta som har problem med pollenallergi behöver inte uppsöka vård då de blir hjälpta av receptfria läkemedel. Kontakta vården om det är så att du behöver förnya dina recept eller om receptfria läkemedel inte hjälper dig. Har du allergiska besvär under hela året, problem med astmasymtom eller andningsbesvär är det viktigt att söka vård för att utreda detta vidare. Om du har ett barn som har problem med pollenallergi kan det finnas andra allergener som påverkar barnet, tveka inte att ta hjälp.

Vanliga frågor och svar
Hur vet jag om det är allergi eller förkylning?
Det är nysningar som är det du kan känna igen det på. Vid allergi så nyser du ofta flera gånger efter varandra och då kanske 5- 10 nysningar i rad. Men om du skulle vara förkyld eller ha något typ av virus så nyser du en eller två gånger åt gången. Vid en förkylning får du ont i halsen och slem i halsen som försvinner efter någon vecka. Men är den allergi så får du symtom som varar under längre period.

Kan man få pollenallergi i vuxen ålder?
Pollenallergi är det vanligaste att det bryter ut i skolålder eller under tonåren. Ofta så blir besvären mildare i vuxen ålder om du drabbas i unga år. Som vuxen kan du faktiskt också få pollenallergi, även fast du klarat dig länge. Även astmatiska problem kan inträda långt upp i åldrarna.

Hur vet man om man fått en allergisk reaktion?
Om du få en allergisk reaktion så blir du kraftigt allergisk mot ett visst ämne. Ett reaktionstecken brukar vara kliade ögon, hudutslag, rinnande snuva och du kan få svårt att andas. En svår allergisk reaktion kan vara livshotande och är ovanlig, den kallas även för allergisk chock eller anafylaxi. I dessa fall är det oerhört viktigt att kalla på ambulans och snabbt få sjukvård. En adrenalininjektor kan vara livsavgörande för de som har en så kraftig allergi.

Granskare: Kenneth Ilvall, specialistläkare i allmänmedicin
Senast uppdaterad: 2022-03-17