Komplett stöd för att må bra

Hos oss får barn och vuxna ett smart stöd för egenvård samt regelbunden uppföljning med specialistläkare inom astma och allergi. Vårt mål är att du ska vara symtomfri och må bra varje dag. Du får hjälp av våra specialister utan krav på remiss.

Individuell behandlingsplan för din astma

På Astmakliniken får du hjälp att ta fram en individuell behandlingsplan tillsammans med din specialistläkare. Tillsammans sätter ni mål för hur du ska bli symtomfri.

Regelbunden uppföljning och distansvård 

Din behandlingsplan stöds av tjänsten AsthmaTuner och du har regelbunden uppföljning med specialisterna på Astmakliniken via videosamtal när det passar dig. Specialistläkaren kontrollerar dina värden regelbundet och kontaktar även dig vid en längre negativ förändring.

Ulla Nyström - specialistläkare inom astma och allergi

Ulla Nyström är specialistläkare inom astma och allergi på astmakliniken

Jag har arbetat som specialist inom allergisjukdomar i 16 år. Vanliga besvär och sjukdomar jag behandlar är allergiska näs- och ögonbesvär, astma, födoämnesallergi och akuta allergiska tillstånd. Jag är särskilt kunnig inom utredning och behandling av astma och hösnuva.

Ulrica Wikner är specialistsjuksköterska inom lung- och allergisjukdomar

Jag är specialistsjuksköterska och har arbetat på Allergicentrum i nio år. Jag har stor erfarenhet av att hjälpa barn och ungdomar med olika former av allergier, astma och eksem. Det är viktigt att de får den bästa möjliga vården genom individanpassad behandling och medicinering.

Full kontroll på din astma med AsthmaTuner

AsthmaTuner är en unik tjänst som kombinerar en lungfunktionsmätare med en app. När du blåser i mätaren skickas informationen till AsthmaTuner-appen som ger dig en anpassad behandlingsrekommendation för att bli symtomfi. Genom att blåsa i mätaren ofta kan du följa hur din astma blir bättre och bättre.

Det är en stor fördel om specialisterna på Astmaklinken kan se hur behandlingen fungerar för just dig. Vid ditt medgivande kan du även dela dina mätdata till din specialistläkare.

Efter startmötet med din specialistläkare kommer vi skicka hem en lungfunktionsmätare till dig.

Med AsthmaTuner kan du

 • Mäta din lugnfunktion hemma
 • Få dagliga rekommendationer om dosering
 • Justera din behandlingsdos proaktivt för att må bra
 • Dela dina värden med din läkare

      

Ständig trygghet med abonnemang + AsthmaTuner

Som kund på Astmakliniken får du:

 • Trådlös lungfunktionsmätare hemskickad
 • AsthmaTuner-appen där du delar dina medicinska värden med din specialistläkare
 • Startmöte: Videomöte med specialistläkare – Behandlingsplan och inställning av lungfunktionsmätare
 • Du använder AsthmaTuner mätare och app hemma och får dagliga rekommendationer om behandlingsdos
 • Uppföljningsmöte 4-6 veckor: Videomöte med specialistläkare
 • Uppföljningsmöte efter 6 månader: Videomöte med astmasköterska
 • Årligt möte med specialistläkare var 12:e månad
 • Inför varje möte svarar du på en enkät om din astma.

Varje månad kommer våra specialister kontrollera dina värden. Du kommer att bli kontaktad om behov uppstår.

Erbjudande: Startavgift för AsthmaTuner (app och lungfunktionsmätare): 499 kronor (ordinarie 950 kronor)
Abonnemang på Astmakliniken: 99 kronor per månad

Säkra en plats på Astmakliniken och ansök om abonnemang

Säkra din plats nu och gör en intresseanmälan. Följ stegen nedan:

 • Logga in här
 • Fyll i din adress och personuppgifter så att vi kan skicka AsthmaTuner till dig
 • Välj Kliniker i menyn
 • Klicka Prenumerera på Astmakliniken
 • Bekräfta din anmälan
 • Vänta på bekräftelse

Vi kontaktar dig med mer information när din anmälan registrerats hos oss.

Om du har några frågor eller funderingar om kliniken eller din anmälan så är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Du når oss via:

Telefon: 08-59 90 25 00 på vardagar mellan 09.00- 11.00

I vår chatt nere vänstra hörnet.

Email: support@medicheck.se

Samtycke

Genom din anmälan ger du MediCheck samtycke till att spara dina ovanstående uppgifter. Du kan när som helst meddela vår support om du vill att dina uppgifter ska raderas.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig gällande tjänster från MediCheck.

Vi har fått dina uppgifter från intresseanmälan på vår webbplats. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke genom anmälan. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss samt under tiden till din anmälan pågår.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med MediChecks personal och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Thomas Ehrengren, MediCheck AB, Hälsingegatan 45, 113 31 Stockholm. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på support(a)medicheck.se eller 08-59 90 25 00. Du når vårt dataskyddsombud på support(a)medicheck.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.