Boka tid
Boka tid Login För företag

Autism

Autism är en neuropsykologisk funktionsvariation som påverkar hur vi tänker, pratar och är mot andra människor. Man föds med autism och finns med dig hela livet. Den som har autism har ofta svårt för samspel och kommunikation. Hur mycket detta påverkar ens dagliga liv varierar mellan personer. Men det finns både stöd och hjälp att få för att kunna hantera vardagen så bra som möjligt.

Våra specialister inom psykisk ohälsa

Hos oss kan du få rätt hjälp av specialister med lång erfarenhet. Du behöver ingen remiss för att boka ett möte.
Psykiatriker och psykologer
Giuseppe Valeriani är psykiatriker och specialist i psykiatri

Giuseppe Valeriani är specialist i psykiatri sedan 2014. Han har lång erfarenhet från att ha arbetat inom öppenvården. Som specialist har han fördjupat sina kunskaper inom affektiva och stressrelaterade tillstånd, omfattande ångesttillstånd, depression, utmattningssyndrom, sömnproblem och krisreaktion.

Boka en tid med Giuseppe

Symtom | Orsaker | Behandling | Söka vård

Vad är autism?

Autism innebär att hjärnan hanterar information på ett annorlunda sätt. Detta påverkar hur du förstår och fungerar med andra människor. Autism ingår i samlingsbegreppet autismspektrumtillstånd och symtomen kommer under de första levnadsåren. Det är ingen sjukdom utan ett annat sätt att tänka, vara och bete sig, jämfört vad som kan förväntas i olika situationer. Ofta mår du bra av att ha fasta tider, rutiner och känner stress när du ska göra något nytt och ovant. Ibland kan svåra situationer uppstå i vardagen och där kan du känna dig både annorlunda och utanför. Om du har autism så mår du bra i välbekanta miljöer, där du känner dig trygg i ditt sätt att vara och där det finns en förståelse för hur du är. Men vistas du i en situation där förståelse för dig saknas och kraven är annorlunda, kan du bli stressad och kan få svårt att göra saker du brukar göra.

Det finns stöd att få. Vissa personer behöver mycket stöd och andra behöver lite mindre för att få sin vardag att fungera.

Såhär visar sig autism

Det finns olika nivåer av autism och det skiljer sig från person till person. Det visar sig på olika sätt hos olika personer beroende på ålder, begåvning och vilken grad av autism du har. Det är några symtom som utmärker sig:

 • Svårt med kommunikation och socialt samspel
 • Stereotypa val av intressen, beteenden och aktiviteter

Om du har en lindrigare variant av autism ägnar du ofta mycket tid åt ett visst intresse och det är det enda du pratar om. Vid svårare autism kan det handla om att upprepa vissa ljud om och om igen utan att visa något intresse för omgivningen.

Om du har autism så känner du igen dig i dessa egenskaper:

 • Du kan ha svårt att förstå vad andra känner
 • Du kan ha svårt att förstå vad andra menar
 • Du kan ha svårt att kommunicera med andra människor, du kan lätt bli missförstådd och känna en hopplöshet i att kommunicera med en känsla att ingen förstår dig
 • Du kan ha svårt att hålla ögonkontakt
 • Du kan ha svårt att ta initiativ till ett samtal
 • Du har svårt för förändringar och nya händelser och känner stress inför detta
 • Du kan vara känslig för ljud, ljus, smak, konsistens och beröring
 • Blir lätt uppslukad av ett intresse
 • Du kan ha svårt för att byta rutiner och beteenden
 • Du kan ha självskadebeteende

Vid autism hos små barn kan tydliga symtom vara ett ointresse för omgivningen, sent utvecklat tal och kontaktsvårigheter.
Det är även vanligt att man har andra funktionsvariationer samtidigt som man har autism. Som till exempel ADHD, ADD, dyslexi, depression, ångest eller epilepsi.

Ibland förekommer det motoriska svårigheter som problem med att lära sig att cykla, klättra eller simma.

Orsak till autism

Det finns ingen specifik anledning till att autism uppstår. Det troliga är att det finns orsaker där både miljö och gener har en betydelse.

Behandling vid autism

Behandlingen består av beteendeterapi och ska främja utvecklingen och att träna färdigheter. Det handlar även om att bygga upp den sociala förmågan, utveckla förmågor för att klara av vardagen och att förstärka personens starka sidor.

När ska jag söka vård vid autism?

Om du tror att du, eller någon anhörig har svårigheter i livet som kan bero på symtom vid autism ska du söka vård. Hos oss kan du få hjälp direkt av psykiatriker och psykologer för att diskutera symtom, rådgivning, utredning eller behandling. Du behöver ingen remiss och mötet sker via videosamtal.

Vanliga frågor och svar

Vad är det för skillnad mellan autism och Asperger?
Det är egenskaperna som är skillnaden. Det som skiljer Asperger från autism är att Asperger har mildare symtom och ingen försenad språkutveckling. Barn med Aspbergers sjukdom har ofta goda språk- och kognitiva färdigheter.

Är autism ett handikapp?
Autism är en neuropsykologisk funktionsvariation. Beroende på vilken grad funktionsnedsättningen består av kan man behöva olika mycket stöd.

Vilka är tecknen på att vara autistisk?
Tecken på autism är att du kan ha svårt för ögonkontakt och är undvikande i detta. Försenad tal- och kommunikationsförmåga. Blir upprörd över små förändringar. Har svårt att förstå andra människors känslor.

Granskare: Kenneth Ilvall, specialistläkare i allmänmedicin
Senast uppdaterad: 2022-03-07