Boka specialist
Boka specialist Login English

Edina Kurtovic är specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin och hjälper dig med rehab och behandling av smärta

Jag jobbar som specialist i smärtlindring sedan 2004, och har även arbetat som specialist inom rehabiliteringsmedicin i ca 20 år. Jag har skaffat lång erfarenhet av ryggmärgsskador och smärtbehandling i såväl Sverige som utlandet. Jag möter patienter med neuropatisk och långvarig muskel-och skelettsmärta, (så kallad muskuloskeletal smärta), gör remissbedömningar och patientutbildning i långvarig smärta.

Jag är ledare i ett team för rehabilitering av patienter med mål att förbättra funktionsförmågan, minska sjukskrivningar och snabbare återkomma till arbete. Under stora delar av mitt yrkesliv har jag jobbat med patienter som kräver neuro-, smärt- och arbetsrehabilitering.

För patienter med långvarig smärta rekommenderas minst 30–45 minuters konsultationstid med mig.

Här på MediCheck kan jag hjälpa dig med bedömning och behandling av:

  • Akut smärta (upp till 3 månader)
  • Långvarig smärta, muskel- och skelettrelaterad (fibromyalgi) diskbråck, spänningshuvudvärk, migrän, samt neuropatisk smärta orsakad av skador i nervsystemet.
  • Smärta i samband med cancer.
  • ”Lättare” psykisk ohälsa som ångest och depression i samband med långvarig smärta. De två diagnoserna påverkar varandra och det är därför viktigt att behandla båda.
  • Neurologiska sjukdomar (MS, Parkinson, ALS,) både farmaka och icke-farmaka behandling.
  • Hjärnskador orsakat av t.ex. stroke eller hjärntumör.
  • Ryggmärgsskador.

Få hjälp av en specialist inom smärta och rehabilitering

Träffa Edina eller en annan specialistläkare. Du behöver ingen remiss.

Det kostar inget att logga in. Du betalar först vid en eventuell bokning.

Se lediga tider

Våra partners