Boka tid
Boka tid Login För företag

Lilja Hågebrand är specialist i geriatrik

Hej jag heter Lilja och är geriatriker. Jag brinner för att hjälpa äldre patienter med deras sjukdomar. Jag är också väldigt intresserad av minnessjukdomar och allt som gäller kognitiva utredningar och behandlingar av olika typer av kognitiva besvär. Jag har arbetat som specialist inom internmedicin i Ukraina och Sverige. I mitt arbete på Köpings lasarett har jag bland annat arbetat på akuten och hjärtintensiven. Under 7 års tid arbetade jag på geriatriska kliniken. Idag jobbar jag på en Vårdcentral som geriatriker.

I mitt arbete tar jag hand om inneliggande multisjuka äldre och ett flertal patienter med kognitiva besvär och demenssjukdomar som jag följt under flera års tid.

Jag brinner för att kunna hjälpa äldre personer med deras sjukdomar. Genom att göra regelbundna läkemedelsgenomgångar kan jag förebygga allvarliga medicinska tillstånd, läkemedelsbiverkningar och ge mina patienter en bra livskvalitet.

Jag talar svenska och ryska.

Jag kan bland annat hjälpa dig med:

  • Minnesutredningar
  • Bedöma och ge råd gällande de flesta sjukdomar hos äldre
  • Bedömning av kognitiva besvär både hos äldre och yngre personer (kartläggning av eventuella orsaker), samt vid behov leda dem vidare inom den fysiska vården
  • Demenssjukdomar och hjälpa patientens anhöriga med frågor och råd kring utredning, behandling och bemötande
  • Alzheimer
  • Råd och frågor kring palliativ vård
  • Läkemedelsgenomgång
  • Receptförskrivning

Träffa en specialistläkare inom geriatrik

Få hjälp av Lilja eller en annan specialistläkare inom geriatrik. Du behöver ingen remiss.

Boka tid här

Vi samarbetar med