Boka tid
Boka tid Login För företag

Specialister inom allmänmedicin

Hos oss kan du träffa specialister inom allmänmedicin direkt utan omvägar och krångliga regler.

Bara specialister
Träffa specialister inom allmänmedicin online

Hos oss får du hjälp av en specialist inom allmänmedicin direkt utan omvägar och remisstvång. Här nedan kan du läsa om några av våra anslutna specialister inom allmänmedicin.

Vad gör en allmänspecialist?

Allmänspecialister är  läkare som är specialistutbildade inom området allmänmedicin. En allmänspecialist arbetar ofta på vårdcentral som husläkare, distriktsläkare eller familjeläkare. Läkaren utreder och behandlar hälsotillstånd hos patienter i alla åldrar, från enklare åkommor till svårare eller kroniska sjukdomar. Om läkaren bedömer att patientens tillstånd kräver utredning eller behandling hos en annan specialistläkare får patienten hjälp att komma till andra specialister inriktade på särskilda områden.

När du loggar in kan du se samtliga specialister och deras bokningsbara tider.

Allmänmedicin
Elise Indekeu är specialist inom allmänmedicin
Elise tog läkarexamen i Belgien 2010. Med specialisering inom allmänmedicin, och särskilt sköldkörtel- och kvinnohormoner, strävar Elise efter att erbjuda skräddarsydd vård och stöd för att hjälpa sina patienter att uppnå optimal hälsa.
Elise brinner lite extra för personer som lider av autoimmuna sjukdommar och kvinnohälsa.

Se vad Elise kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ioakeim Zoumpouloglou är kirurg och specialist inom allmänmedicin
Ioakeim är specialist sedan 2021 och kommer ursprungligen från Grekland. Under sin karriär har han arbetat som underläkare inom olika medicinska områden och genomfört ST-tjänstgöring på en vårdcentral i Västerås.

Ioakeim har bred erfarenhet inom kirurgi, medicin och psykiatri för att nämna några.

Se vad Ioakeim kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ramin Dianat Nejad är specialistläkare inom allmänmedicin
Ramin har 20 års erfarenhet som familjeläkare och är sedan 2016 specialist i allmänmedicin.
Med sin passion för att hjälpa patienter och sin breda medicinska kunskap hjälper han ofta patienter med bland annat högt blodtryck, diabetes, sköldkörtelbesvär och psykisk ohälsa.

Se vad Ramin kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Nuria Alcubilla Mejias är specialistläkare inom allmänmedicin
Nuria har främst arbetat inom primärvården men även inom akutsjukvård och SÄBO. Specialist sedan 2019.
Nuria är en engagerad läkare som ofta hjälper patienter med bland annat hudproblem, högt blodtryck, underlivsbesvär och psykisk ohälsa.

Se vad Nuria kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Julia Hansson är specialistläkare inom allmänmedicin
Julia är specialist i allmänmedicin sedan 2013. Hon har tidigare arbetat som akutläkare och har en bred medicinsk erfarenhet och kunskap. Julia hjälper ofta personer som behöver medicinsk rådgivning, luftvägsbesvär, psykisk ohälsa och hudproblem med mera. 

Se vad Julia kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Athanasios Kontaris är specialistläkare inom allmänmedicin
Athanasios har en bred medicinsk erfarenhet och kunskap från primärvård, lättakut, husläkarjouren samt digital vård. Specialist i allmänmedicin sedan 2015. Athanasios hjälper ofta personer som behöver medicinsk rådgivning, hormonella sjukdomar, kroniska sjukdomar och hudproblem med mera.

Se vad Athanasios kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Kenneth Ilvall är specialist i allmänmedicin

Kenneths fokus är främst att ta hand om patienter där själen inte mår bra, där trötthet och håglöshet ger en ohållbar livssituation. Där till exempel sköldkörtelbehandlingen inte räcker till finns Kenneth som ett stöd och kan hjälpa till med individuella behandlingsalternativ.

Se vad Kenneth kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Maja Lundqvist är specialistläkare inom allmänmedicin
Maja har en bred medicinsk erfarenhet och kunskap från akutmottagningar, närakuter och vårdcentraler. Hon har träffat och hjälpt många patienter både fysiskt och digitalt.
Maja hjälper ofta personer med rörelseorganens sjukdomar, hjärta-kärl, lungor, magtarmkanalen, endokrinologi och psykisk ohälsa.

Se vad Maja kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Petra Mützell är specialistläkare inom allmänmedicin
Petra är specialist i Allmänmedicin sedan 2017, arbetar idag som Medicinskt Ansvarig Läkare på Medicheck.

Hos Petra kan du få hjälp med alla slags medicinska ärenden som kan behandlas på vårdcentral. Hennes största erfarenhet är inom gynekologi, stress-och utmattningsproblematik samt sjukdomar i rörelseapparaten.

Se vad Petra kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Andisheh Rowshan Ravan är specialist i allmänmedicin
Andisheh är specialist inom allmänmedicin sedan 2015 har även arbetat som medicinskt ansvarig läkare på två vårdcentraler. Han hjälper ofta personer som har diabetes, hjärtsjukdomar, allergi, astma, KOL, mag- och tarmbesvär, hudsjukdomar med mera.

Se vad Andisheh kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ahmad Abu Khalifa är specialistläkare i allmänmedicin
Ahmad är specialist inom allmänmedicin. Vanliga besvär och sjukdomar han utreder och behandlar är till exempel högt blodtryck, högt blodsocker, sköldkörtelsjukdomar, depression, ångest, ögonbesvär och akuta infektioner.

Se vad Ahmad kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Belal Abulebda är specialist i allmänmedicin

Belals bakgrund är framförallt inom allmänmedicin, internmedicin och geriatrik. Han har även arbetat på akutmottagning och har bred erfarenhet av hjärtsjukdomar, endokrinologi, trötthetsbesvär och sköldkörtelsjukdomar. Belal har fördjupade kunskaper inom KOL och astma och kan även hjälpa personer med exempelvis depression, ångest samt mag-tarmbesvär som IBS.

Se vad Belal kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ia Staaf är specialistläkare i allmänmedicin
Ia är specialist inom allmänmedicin sedan 1994. Sedan dess har hon arbetat med företagshälsovård, men mestadels som distriktsläkare. För Ia är det personliga mötet och dialogen med patienten det viktigaste. Genom åren har hon kommit att specifikt intressera sig för kvinnors hälsa. Detta har gjort att hon tagit del av forskning inom kvinnopsykologi, hormonsjukdomar, immunsystemet, smärttillstånd, sköldkörtelsjukdomar, trötthet och allmän brist på välbefinnande, samt även hjärnforskning.

Se vad Ia kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ann Ljungberg är specialist i allmänmedicin

Ann är specialist inom allmänmedicin sedan 2001. Hon har god erfarenhet från medicin, primärvård och företagshälsovård. Hon har arbetet som distriktsläkare och haft tusentals möten med patienter som inte bara givit en fördjupad kunskap inom medicin utan också en ödmjukhet inför människor med sjukdom, kriser samt stressrelaterad problematik.

Se vad Ann kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ahmed Lutfi är specialist i allmänmedicin
Ahmed är specilist i allmänmedicin sedan 2012. Idag arbetar han som familjeläkare med 18-20 års erfarenhet. Han har god kompetens inom områden såsom öron-, näsa- och halsproblem, kroniska sjukdomar, hudproblem, rörelse- och ledsjukdomar samt geriatriska sjukdomar.

Se vad Ahmed kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Alina Carmen Marinescu är specialist i allmänmedicin
Alina är specialist inom allmänmedicin sedan 2007. Hon har god erfarenhet av att hjälpa personer som har högt blodtryck, diabetes, besvär med trötthet, sköldkörtelsjukdomar, KOL och astma, urininkontinens och psykiskt mående. Det är även vanligt att hon hjälper personer som har problem med smärta, geriatriska sjukdomar, hudproblem och allergiska besvär.

Se vad Alina kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Samir Saha är specialist i allmänmedicin, kardiologi och fysiologi
Samir är specialist i allmänmedicin, kardiologi och fysiologi. Han har bedrivit forskning på Uppsala universitet och deltagit i ett forskningsprojekt inom diabetes. Han arbetar för närvarande i Stockholm som konsultläkare inom hjärt-ultraljud och lungfunktionsutredning. Samir hjälper dagligen personer med olika typer hjärtproblem som högt blodtryck, hjärtsvikt och hjärtflimmer. Men även personer som har diabetes, astma och KOL.

Se vad Samir kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Du behöver ingen remiss. Frikort gäller.

Boka tid

Allmänmedicin

En specialist i allmänmedicin kallas för allmänläkare. De arbetar med att ta hand om patienter på vårdcentraler, hälsocentraler och läkarmottagningar i primärvården. Dessa personer sköter läkarinsatserna både på äldreboenden och på barnvårdcentraler.

Allmänläkaren ansvarar för att bedöma personens allmänna hälsotillstånd, bedriver utredningar och ställer diagnoser för både enklare problem och för kroniska sjukdomar.
En specialist i allmänmedicin hjälper dig som har problem med högt blodtryck, diabetes, astma, KOL, magont, hudutslag, ledvärk, depression och en hel del övriga problem och besvär.