Boka tid
Boka tid Login För företag

Rätt vård direkt

Bara specialister

Ingen remiss krävs

Frikort gäller

Boka tid

Ghadeer Thabet är specialist inom intermedicin och lungsjukdomar

Jag har varit läkare sedan 1992 i Sverige. Specialist inom lungsjukdomar sedan 2009 och internmedicin sedan 2011. Arbetat i Västerbotten 2002 till 2004 och i Norrbotten sedan 2004. För närvarande arbetar jag på Sunderby sjukhus. Jag hjälper många personer som har problem med andning, andnöd, astma, KOL, infektioner som drabbar lungorna och lungcancer. Jag kan hjälpa dig med rådgivning och frågor vad det gäller din andning.

Att vara läkare var min önskan sedan min ungdom. Jag valde att utbilda mig till lungläkare för att det fanns behov av denna specialitet. Jag älskar min specialitet, för att jag är duktig på mitt område och kan på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklara för mina patienter.

Jag talar svenska och arabiska.

Jag kan hjälpa dig med bland annat:

  • Astma: utredning, behandling och uppföljning
  • KOL: utredning, behandling och uppföljning
  • Utredning av hosta och rökning
  • Utreder och behandlar cancer i lungorna och lungsäcken
  • Utreder och behandlar lungfibros
  • Infektioner som drabbar lungorna
  • Jag utreder andnöd (dyspné) och ge råd vart du ska vända dig i vården
  • Jag kan hjälpa dig med råd och frågor som gäller din andning

Träffa en specialistläkare inom internmedicin och lungsjukdomar

Få hjälp av Ghadeer eller en annan specialistläkare inom internmedicin eller lungsjukdomar. Du behöver ingen remiss.

Boka tid här