Boka tid
Boka tid Login För företag

Allergolog

Hos oss kan du träffa allergologer direkt utan omvägar och krångliga regler.

Bara specialister
Träffa en allergolog online

Hos oss får du hjälp av en allergolog direkt utan omvägar och remisstvång. Här nedan kan du läsa om några av våra anslutna allergologer.

När du loggar in kan du se samtliga specialister och deras bokningsbara tider.

Allergolog
Emad Al-Azzawi är specialist inom allergologi, lungmedicin och internmedicin
Emad har en specialistkompetens inom allmän internmedicin, lungmedicin och allergologi. Han är även verksam vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Emad har en bred kunskap och lång erfarenhet inom samtliga av hans specialistområden. Några av de besvär Emad kan hjälpa till med är KOL, födoämnesallergi och eksem.

Se vad Emad kan hjälpa dig med.

Boka tid med allergolog

Antonios Patelis är specialist inom allergologi och internmedicin
Antonios är erfaren allergolog. 2015 disputerade han med en forskningsavhandling om kopplingen mellan astma och födoämnesallergi. Födoämnesallergier och födoämnesöverkänslighet ser han som väldigt intressant att arbeta med eftersom maten är en så stor del av vardagen och påverkar vår livskvalitet.

Se vad Antonios kan hjälpa dig med.

Boka tid med allergolog

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Du behöver ingen remiss.

Boka tid

Allergologi

Allergologi är kunskapen om de allergiska sjukdomarna. Den medicinska specialiteten, orsaker och behandlingen av allergi. Allergologi är en del av specialiteten internmedicin. Området omfattar allergiska sjukdomar och andra överkänslighetssjukdomar. Det gäller överkänslighet i organsystem så som övre- och nedre luftvägar, hud och mag- och tarmkanal.

Hos allergisjukdomar så hör akuta tillstånd så som akut livshotade tillstånd och allvarliga allergiska reaktioner och kroniska tillstånd som kan vara livet ut. Att ställa diagnos inom allergi grundar det sig på en analys av sjukdomshistoria med stöd av immunologiska tester och olika provokationer. En läkare som har specialiteten allergologi kallas allergolog.