Boka tid
Boka tid Login För företag

Rätt vård direkt

Bara specialister

Ingen remiss krävs

Frikort gäller

Boka tid

Antonios Patelis är specialist inom allergologi och internmedicin

Jag tog min läkarexamen i Grekland och flyttade sedan till Sverige där jag började arbeta på en vårdcentral 2007. Där kom jag i kontakt med astma och allergi och tyckte att allergologi i praktiken var mycket intressant. Då bestämde jag mig för att bli specialistläkare. Jag avslutade min ST i Umeå, där jag nu är verksam på Universitetssjukhuset.

Innan min specialistexamen 2018 var jag bland annat den första från Sverige som gjorde ett prov för den europeiska föreningen för allergologer. Det är ett bra kvitto på att man har bra kunskaper och använder rätt riktlinjer inom allergologi. 2015 disputerade jag med en forskningsavhandling om kopplingen mellan astma och födoämnesallergi. Födoämnesallergier och födoämnesöverkänslighet är väldigt intressant att arbeta med eftersom maten är en så stor del av vardagen och påverkar vår livskvalitet.

På sjukhuset träffar jag också många personer med astma. Dessa patienter har ibland mindre bra kontroll över sin behandling och då behöver man optimera den. Det går att förbättra behandlingen i många fall då det finns många behandlingsalternativ idag. Jag anser att varken astma eller allergier ska behöva vara något hinder för att kunna föra ett normalt liv.

Jag talar svenska, engelska och grekiska.

Jag kan bland annat hjälpa dig med:

  • Optimera och följa upp behandlingen för dig med astma
  • Utreda eventuell födoämnesallergi eller överkänslighet
  • Bedöma och ge råd om behandling av eksem och nässelutslag
  • Bekräfta eventuell björk- eller gräsallergi
  • Bedöma om du är lämplig för allergivaccination
  • Leda dig vidare inom den fysiska vården vid exempelvis hyposensbehandling

Omdömen från andra patienter

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
”Mycket professionell och hjälpsam. Lyssnar på patient och bemöter den med respekt.”

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
”Kunnig och lyhörd! Riktigt nöjd med besöket!”

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
”Blev väldigt bra bemött, fick professionell hjälp. Väldigt nöjd.”

Träffa en specialistläkare inom allergi

Få hjälp av Antonios eller en annan specialistläkare inom allergi. Du behöver ingen remiss.

Boka tid här