Boka tid
Boka tid Login För företag

Specialister inom internmedicin

Hos oss kan du träffa specialister inom internmedicin direkt utan omvägar och krångliga regler.

Bara specialister
Träffa en specialist inom internmedicin online

Hos oss får du hjälp av en specialist inom internmedicin direkt utan omvägar och remisstvång. Här nedan kan du läsa om några av våra anslutna specialister inom internmedicin.

När du loggar in kan du se samtliga specialister och deras bokningsbara tider.

Internmedicin
Emad Al-Azzawi är specialist inom allergologi, lungmedicin och internmedicin
Emad har en specialistkompetens inom allmän internmedicin, lungmedicin och allergologi. Han är även verksam vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Emad har en bred kunskap och lång erfarenhet inom samtliga av hans specialistområden. Några av de besvär Emad kan hjälpa till med är KOL, födoämnesallergi och eksem.

Se vad Emad kan hjälpa dig med.

Boka tid med Emad

Niki Daferera är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin

Niki Daferera är en erfaren läkare med specialisering inom gastroenterologi och internmedicin. Hon har expertis inom buksmärta, leversjukdomar, IBS-behandling, dyspepsi, magkatarr, reflux, glutenintolerans, samt problem med förstoppning och diarré. Niki erbjuder även second opinion vid tidigare behandlingar och kan vägleda vid fysiska undersökningar som koloskopi eller gastroskopi vid behov.

Se vad Niki kan hjälpa dig med.

Boka tid med Niki

Bashar Alazzawi är specialist inom lungsjukdomar och internmedicin
Som specialist inom lungmedicin och internmedicin sedan 2014, kan Bashar erbjuda hjälp vid olika lungrelaterade sjukdomar, inklusive KOL, Astma, hosta, andfåddhet, lunginflammation, lungfibros och lungcancer. Hans målsättning är att leda patienter mot en bättre och friskare andningshälsa.

Se vad Bashar kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Omar Majeed är specialist inom internmedicin
Omar har varit specialist inom Internmedicin sedan 2021 och är snart även specialist inom neurologi. Han började sin karriär inom vården inom primärvården och fortsatte därefter med att jobba på akutsjukhus. Omars dagliga arbete består av bedömningar, utredningar och behandlingar av både akut och kroniskt sjuka patienter.

Se vad Omar kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Monique Nijenhuis är specialist inom internmedicin och hematologi
Monique har arbetat som specialistläkare sedan 2007. Jag är för närvarande överläkare på ett stort länssjukhus i mellersta Sverige. Hon hjälper ofta patienter med trötthet, feber utan klar orsak, viktnedgång, vitaminbrist samt rådgivning kring leukemi, lymfom och myelom.

Se vad Monique kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Khaled Al Shouli är specialist inom internmedicin
Khaled och är specialistläkare inom internmedicin. Han är särskilt intresserad av diabetes och endokrinologi och hjälper ofta personer med diabetes samt personer som har problem med sköldkörtel, bisköldkörtel, binjure och hypofys.

Se vad Kahled kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Giulia Ferrannini är specialist inom internmedicin
Giulia är specialist inom internmedicin sen 2019 och är doktorand på Karolinska Institutet. Hon har erfarenhet av intensivakuten, akutvårdsavdelning, medicinsk akutvårdsavdelning och medicinsk intensivvårdsavdelning. Hennes arbete är fokuserat på personer med kardiovaskulära sjukdomar och glukosstörningar. Screening av diabetes och alla riskfaktorer inklusive bl.a. blodtryck, kolesterolstörningar, blodsockervärde, vikt och livsstil.

Se vad Giulia kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Åke Olsson är specialist inom internmedicin och kardiologi
Åke är specialistläkare inom kardiologi och internmedicin sedan 1995. Han har forskat inom kardiologi och skrivit en avhandling på Karolinska sjukhuset om hjärtsvikt. Han har arbetat mycket med hjärtintensivvård, bland annat som hjärtintensivvårdschef på Södersjukhuset under åtta år. Åke hjälper personer med hjärtsvikt, högt blodtryck, hjärtklappning, bröstsmärtor och rådgivning om riskfaktorer för för hjärt- och kärlsjukdomar.

Se vad Åke kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Ghadeer Thabet är specialist inom intermedicin och lungsjukdomar
Ghadeer brinner för att hjälpa dig som har problem med andning eller dina lungor. Han har arbetat som specialist i både Norrbotten och Västernorrland. Han hjälper många som har problem med andning, andnöd, astma, KOL, infektioner som drabbar lungorna och lungcancer. Ghadeer kan hjälpa dig med råd och frågor som gäller din andning.

Se vad Ghadeer kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Stefan Hjälte är specialist inom lungsjukdomar och internmedicin
Stefan har arbetat som specialist på både Karolinska Universitetssjukhuset, Norrtälje sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus. Har har arbetat mycket med att hjälpa patienter med KOL men behandlar även flertalet andra lungsjukdomar såsom astma, långvarig hosta och andfåddhet. Stefan kan hjälpa dig med råd och frågor som gäller din andning. 

Se vad Stefan kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Du behöver ingen remiss.

Boka tid

Internmedicin

Internmedicin eller invärtes medicin är en medicinsk specialitet som handlar om sjukdomar i kroppens inre organ. Dessa specialister behandlar och tar hand om de personer som är allvarligt sjuka i folksjukdomarna diabetes, hjärtsvikt, KOL och infektioner bland annat.