Boka tid
Boka tid Login För företag

Specialister inom internmedicin

Hos oss kan du träffa specialister inom internmedicin direkt utan omvägar och krångliga regler.

Bara specialister
Minst 5 års specialisering
Legitimerade av Socialstyrelsen
Träffa en specialist inom internmedicin online

Hos oss får du hjälp av en specialist inom internmedicin direkt utan omvägar och remisstvång. Här nedan kan du läsa om några av våra anslutna specialister inom internmedicin.

När du loggar in kan du se samtliga specialister och deras bokningsbara tider.

Internmedicin
Sabah Bajalan är specialist inom internmedicin och allmänmedicin
Sabah har arbetat som specialist sedan 2000. Han har god erfarenhet från primärvården. Sabah har behandlat många patienter inom både akuten och flera avdelningar på sjukhus, vilket lett till en bred kompetens.

Se vad Sabah kan hjälpa dig med

Boka tid med Sabah

Giulia Ferrannini är specialist inom internmedicin
Giulia är specialist inom internmedicin sen 2019 och är doktorand på Karolinska Institutet. Hon har erfarenhet av intensivakuten, akutvårdsavdelning, medicinsk akutvårdsavdelning och medicinsk intensivvårdsavdelning. Hennes arbete är fokuserat på personer med kardiovaskulära sjukdomar och glukosstörningar. Screening av diabetes och alla riskfaktorer inklusive bl.a. blodtryck, kolesterolstörningar, blodsockervärde, vikt och livsstil.

Se vad Giulia kan hjälpa dig med

Boka tid med Giulia

Saad Koozi är specialistläkare inom internmedicin, mag-tarmsjukdomar och hepatologi
Saad är specialist inom internmedicin sedan 2004 och magspecialist samt i hepatologi sedan 2012. Vanliga besvär han har erfarenhet att behandla är mag- och tarmbesvär så som buksmärta, diarré, förstoppning, halsbränna, reflux, IBS, crohns sjukdom och ulcerös kolit.  Han ger rådgivning och behandlar personer med leversjukdomar, förhöjda leverprover, alkoholrelaterade leversjukdomar, fettlever, skrumplever och inflammatoriska lever- och gallsjukdomar.

Se vad Saad kan hjälpa dig med

Boka tid med Saad

Mariam Binikou är specialist inom internmedicin
Mariam är specialistläkare i internmedicin sedan 2020 och har även fördjupat sig inom lungmedicin. I hennes arbete på Mälarsjukhuset i Eskilstuna fokuserar hon på att hjälpa och behandla personer som är allvarligt sjuka i de stora folksjukdomarna. De har ofta KOL, astma, sarkoidos (kraftig immunreaktion), hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar, diabetes eller infektioner.

Se vad Mariam kan hjälpa dig med

Boka tid med Mariam

Åke Olsson är specialist inom internmedicin och kardiologi
Åke är specialistläkare inom kardiologi och internmedicin sedan 1995. Han har forskat inom kardiologi och skrivit en avhandling på Karolinska sjukhuset om hjärtsvikt. Han har arbetat mycket med hjärtintensivvård, bland annat som hjärtintensivvårdschef på Södersjukhuset under åtta år. Åke hjälper personer med hjärtsvikt, högt blodtryck, hjärtklappning, bröstsmärtor och rådgivning om riskfaktorer för för hjärt- och kärlsjukdomar.

Se vad Åke kan hjälpa dig med

Boka tid med Åke

Ghadeer Thabet är specialist inom intermedicin och lungsjukdomar
Ghadeer brinner för att hjälpa dig som har problem med andning eller dina lungor. Han har arbetat som specialist i både Norrbotten och Västernorrland. Han hjälper många som har problem med andning, andnöd, astma, KOL, infektioner som drabbar lungorna och lungcancer. Ghadeer kan hjälpa dig med råd och frågor som gäller din andning.

Se vad Ghadeer kan hjälpa dig med

Boka tid med Ghadeer

Mohammed Pdier är ST-läkare inom internmedicin
Mohammed blir färdig specialist inom internmedicin under 2022. Som arbetande läkare har han bland annat skaffat sig god erfarenhet genom arbete på akuten. Han har även arbetat på olika avdelningar med inriktning på mage-tarm, diabetes-endokrin och på lungavdelning.

Se vad Mohammed kan hjälpa dig med

Boka tid med Mohammed

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Du behöver ingen remiss. Frikort gäller.

Boka tid

Internmedicin

Internmedicin eller invärtes medicin är en medicinsk specialitet som handlar om sjukdomar i kroppens inre organ. Dessa specialister behandlar och tar hand om de personer som är allvarligt sjuka i folksjukdomarna diabetes, hjärtsvikt, KOL och infektioner bland annat.

Vi samarbetar med