Boka tid
Boka tid Login För företag

Specialister inom internmedicin

Hos oss kan du träffa specialister inom internmedicin direkt utan omvägar och krångliga regler.

Bara specialister
Minst 5 års specialisering
Legitimerade av Socialstyrelsen
Träffa en specialist inom internmedicin online

Hos oss får du hjälp av en specialist inom internmedicin direkt utan omvägar och remisstvång. Här nedan kan du läsa om några av våra anslutna specialister inom internmedicin.

När du loggar in kan du se samtliga specialister och deras bokningsbara tider.

Internmedicin
Sabah Bajalan är specialist inom internmedicin och allmänmedicin
Sabah har arbetat som specialist sedan 2000. Han har god erfarenhet från primärvården. Sabah har behandlat många patienter inom både akuten och flera avdelningar på sjukhus, vilket lett till en bred kompetens.

Se vad Sabah kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Monique Nijenhuis är specialist inom internmedicin och hematologi
Monique har arbetat som specialistläkare sedan 2007. Jag är för närvarande överläkare på ett stort länssjukhus i mellersta Sverige. Hon hjälper ofta patienter med trötthet, feber utan klar orsak, viktnedgång, vitaminbrist samt rådgivning kring leukemi, lymfom och myelom.

Se vad Monique kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Khaled Al Shouli är specialist inom internmedicin
Khaled och är specialistläkare inom internmedicin. Han är särskilt intresserad av diabetes och endokrinologi och hjälper ofta personer med diabetes samt personer som har problem med sköldkörtel, bisköldkörtel, binjure och hypofys.

Se vad Kahled kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Giulia Ferrannini är specialist inom internmedicin
Giulia är specialist inom internmedicin sen 2019 och är doktorand på Karolinska Institutet. Hon har erfarenhet av intensivakuten, akutvårdsavdelning, medicinsk akutvårdsavdelning och medicinsk intensivvårdsavdelning. Hennes arbete är fokuserat på personer med kardiovaskulära sjukdomar och glukosstörningar. Screening av diabetes och alla riskfaktorer inklusive bl.a. blodtryck, kolesterolstörningar, blodsockervärde, vikt och livsstil.

Se vad Giulia kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Åke Olsson är specialist inom internmedicin och kardiologi
Åke är specialistläkare inom kardiologi och internmedicin sedan 1995. Han har forskat inom kardiologi och skrivit en avhandling på Karolinska sjukhuset om hjärtsvikt. Han har arbetat mycket med hjärtintensivvård, bland annat som hjärtintensivvårdschef på Södersjukhuset under åtta år. Åke hjälper personer med hjärtsvikt, högt blodtryck, hjärtklappning, bröstsmärtor och rådgivning om riskfaktorer för för hjärt- och kärlsjukdomar.

Se vad Åke kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Ghadeer Thabet är specialist inom intermedicin och lungsjukdomar
Ghadeer brinner för att hjälpa dig som har problem med andning eller dina lungor. Han har arbetat som specialist i både Norrbotten och Västernorrland. Han hjälper många som har problem med andning, andnöd, astma, KOL, infektioner som drabbar lungorna och lungcancer. Ghadeer kan hjälpa dig med råd och frågor som gäller din andning.

Se vad Ghadeer kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Du behöver ingen remiss. Frikort gäller.

Boka tid

Internmedicin

Internmedicin eller invärtes medicin är en medicinsk specialitet som handlar om sjukdomar i kroppens inre organ. Dessa specialister behandlar och tar hand om de personer som är allvarligt sjuka i folksjukdomarna diabetes, hjärtsvikt, KOL och infektioner bland annat.

Vi samarbetar med