Boka tid
Boka tid Login För företag

Rätt vård direkt

Bara specialister

Ingen remiss krävs

Boka tid

Emad Al-Azzawi är specialist inom allergologi, lungmedicin och internmedicin

Min specialistkompetens omfattar allmän internmedicin sedan 2001, lungmedicin sedan 2003 och allergologi sedan 2016. Min arbetsplats har sedan 1999 varit Mälarsjukhuset i Eskilstuna där jag arbetat inom alla mina tre specialistområden. Dessutom har jag haft möjlighet att inneha kortare uppdrag vid lungkliniken i Sundsvall.

Jag talar arabiska, engelska och svenska.

Jag kan bland annat hjälpa dig med:

  • Optimera och följa upp behandlingen för dig med astma
  • Utreda eventuell födoämnesallergi eller överkänslighet
  • Bedöma och ge råd om behandling av eksem och nässelutslag
  • Bekräfta eventuell björk- eller gräsallergi
  • Bedöma om du är lämplig för allergivaccination
  • Leda dig vidare inom den fysiska vården vid exempelvis hyposensbehandling
  • KOL
  • Lungfibros

Träffa en specialistläkare inom allergi

Få hjälp av Emad eller en annan specialistläkare inom allergi. Du behöver ingen remiss.

Boka tid här