Boka tid
Boka tid Login För företag

Rätt vård direkt

Bara specialister

Ingen remiss krävs

Boka tid

Niki Daferera är specialistläkare inom magtarm-sjukdomar (gastroenterolog) och internmedicin

Jag är specialist inom internmedicin sedan 2016 och i gastroenterologi sedan 2019. ag är även doktorand inom immunologi och inflammation i tjocktarmen. Min karriär började i Piteå, där jag arbetade på Älvdahlsjukhuset i 2 år innan jag fick en tjänst på magtarmkliniken på Linköpings Universitetssjukhus. Där har jag skaffat omfattande erfarenhet av att behandla patienter med akuta och kroniska magtarmsjukdomar.

Boka tid hos mig

Min vardag involverar att ta hand om patienter med en rad olika tillstånd, inklusive inflammatoriska tarmsjukdomar, celiaki, magsår, magkatarr, leversjukdomar, levercirros och pankreassjukdomar. Dessutom behandlar jag patienter med komplexa funktionella störningar i magtarmkanalen och bäckenbotten, såsom fekal inkontinens, IBS, buksmärta, förstoppning, tarmtömningssvårigheter och anorektal smärta. Jag är även en erfaren endoskopist och utför diagnostiska och terapeutiska undersökningar som gastroskopier, koloskopier och kapselendoskopi.

Mina huvudsakliga specialistområden inkluderar gastroenterologi, hepatologi, internmedicin och IBS, med särskild erfarenhet inom utredning och behandling av kronisk buksmärta, förstoppning och diarré, leverproblem, dyspepsi, celiaki, laktosintolerans och inflammatoriska magtarmsjukdomar.

Jag talar svenska, engelska och grekiska.

På Medicheck kan jag bland annat hjälpa dig med:

  • Bedömning och utredning av kronisk buksmärta
  • Behandling av leversjukdomar med onormala leverprover
  • Optimering och uppföljning av IBS-behandling
  • Behandling av dyspepsi, magkatarr och refluxbesvär
  • Diagnos och rådgivning om glutenintolerans
  • Bedömning, utredning och behandling av kronisk förstoppning och diarré
  • Second opinion av tidigare utredningar och behandlingar
  • Rådgivning om fysiska undersökningar som koloskopi eller gastroskopi vid behov
  • Receptförskrivning

Få hjälp av en mag-tarmspecialist (gastroenterolog)

Träffa Niki eller en annan specialistläkare inom magsjukdomar. Du behöver ingen remiss.

Se lediga tider