Boka tid
Boka tid Login För företag

Rätt vård direkt

Bara specialister

Ingen remiss krävs

Boka tid

Omar Majeed är specialist inom internmedicin

Jag har varit specialist inom Internmedicin sedan 2021 och snart även specialist inom neurologi. Började min karriär inom vården inom primärvården och fortsatte därefter med min passion, att jobba på akutsjukhus. Jag gjorde min specialisering inom Internmedicin i Norrköping och just nu gör jag min specialisttjänstgöring inom Neurologi på Universitetssjukhuset i Linköping. Mitt dagliga arbete består av bedömningar, utredningar och behandlingar av både akut och kroniskt sjuka patienter.

Boka tid hos mig

Jag bestämde mig för neurologi tidigt under läkarutbildningen då jag var väldigt intresserad av det centrala och perifera nervsystemet. Utbildningen som Internmedicinare ger mig extra bredd avseende utredningar och diagnostik. Inte minst stor kunskap inom flertalet sjukdomar och tillstånd som drabbar inre organ. Kombinationen av Internmedicin och Neurologi ger mig extensiva verktyg för diagnostik och behandling.

Jag talar svenska, engelska och arabiska.

Jag kan bland annat hjälpa dig med

 • Sköldkörtelrpoblem
 • Diabetes
 • Högt blodtryck
 • Hjärtsvikt
 • Förmaksflimmer
 • Kronisk njursjukdom
 • Uppföljning/rådgivning efter genomgången stroke
 • MS
 • Epilepsi
 • Parkinsons sjukdom
 • Information och rådgivning kring neurodegenerativa sjukdomar
 • Bedömning och utvärdering av redan insatt behandling

Träffa en specialistläkare inom internmedicin

Få hjälp av Omar eller en annan specialist inom internmedicin. Du behöver ingen remiss.

Boka tid här