Boka tid
Boka tid Login För företag
Magdalena Babinska, spcecialistläkare inom kardiologi, förmaksflimmer Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Hjärtspecialisten om riskfaktorer och nya riktlinjer för behandling av förmaksflimmer

Förmaksflimmer är inte livshotande i sig men med diagnosen ökar risken för bland annat stroke och blodpropp. – Risken att drabbas ökar med åldern, medan högt blodtryck, livsstil och ärftlighet är andra betydande riskfaktorer. Personens betydelse i behandlingen av sjukdomen har blivit mer central i de senaste riktlinjerna för behandling av sjukdomen, berättar Magdalena Babinska, kardiolog och ansvarig för den digitala hjärtkliniken hos Medicheck.

Hjärtkliniken online

På Hjärtkliniken får du med hjärt- och kärlsjukdomar vård av våra kardiologer.

Läs mer och ansök om plats

Förmaksflimmer är den absolut vanligaste arytmin och i ett världsperspektiv är det de nordiska länderna och Nordamerika som är ”rödast på kartan”. Globalt sett drabbas ungefär en av tre personer. Under de senaste tio åren har mycket forskning skett och man har därför gjort om riktlinjerna för behandling av förmaksflimmer vid flera tillfällen.

Nya riktlinjer i vården för förmaksflimmer

– I de senaste riktlinjerna från 2020 har det ändrats en hel del gällande hur man ser på förmaksflimmer inom vården. Det finns en ”ABC-modell” där A står för behandling och B handlar om symtom, löpande kontroll av hjärtrytmen och operativt ingrepp (ablation).

Inte minst högt blodtryck, som 1,13 miljarder personer i världen lever med idag.

– C handlar om det vi kallar för kardiovaskulär risk, det vill säga vikten av att minimera riskfaktorer. Här handlar det i första hand om livsstil, vilket man inte pratade om tidigare när det gäller förmaksflimmer, förklarar Magdalena.

Förutom livsstilsbetonade riskfaktorer som exempelvis övervikt, brist på fysisk aktivitet och hög alkoholkonsumtion finns även andra betydande orsaker till att man kan drabbas av förmaksflimmer. Inte minst högt blodtryck, som 1,13 miljarder personer i världen lever med idag. Magdalena förklarar att det därutöver handlar om faktorer som stigande ålder och ärftlighet.

Screening av personer över 65 med högt blodtryck för att upptäcka förmaksflimmer

– Genetiken spelar alltid roll, men ålder och livsstil är lika betydande. Hjärtats kärl blir mindre elastiska med åren och befolkningen blir samtidigt allt äldre. Sedan har det stor betydelse om man har högt blodtryck (hypertoni), vilket är en sjukdom som smyger sig på. Med symtom som kan presentera sig i form av exempelvis plötslig huvudvärk. Detta är vanligt från 50-årsåldern och det kan också vara första symtomet på förmaksflimmer varför man inom vården mäter blodtrycket ofta.

Som vid många andra diagnoser är det viktigt att upptäcka högt blodtryck så tidigt som möjligt med tanke på att det är en riskfaktor för förmaksflimmer.

– Ett problem är annars att man kan ha såväl ett förhöjt blodtryck som förmaksflimmer under lång tid utan att känna några symtom. Många i 50-årsåldern söker sig till vården med symtom som plötslig huvudvärk och undrar varför de drabbats trots att de att de alltid känt sig friska, tränar och inte är överviktiga. Som vid många andra diagnoser är det viktigt att upptäcka högt blodtryck så tidigt som möjligt med tanke på att det är en riskfaktor för förmaksflimmer, förklarar Magdalena.

I samband med detta berättar Magdalena att man i de senaste riktlinjerna även pratar om opportunistisk screening. Det betyder att personer som fyllt 65 och har högt blodtryck rekommenderas att screenas för förmaksflimmer.

Träffa en kardiolog

Träffa Magdalena eller någon annan av våra kardiologer via videosamtal. Frikort gäller.

Läs mer

– Det är en bra nyhet i riktlinjerna. Idag finns också en rad digitala hjälpmedel med hjälp av vilka man kan hålla koll på hjärtat och dess rytm endast med sin smartphone som hjälp. Detta är mycket positivt inför framtiden, berättar hon.

Kontroll på blodtrycket blir viktigare ju fler riskfaktorer man har

Även om man är man är i 40-årsåldern bör man dock kontrollera blodtrycket. Om man har riskfaktorer som hjärtproblem i släkten, övervikt, att man röker, inte motionerar eller dricker mycket alkohol.

– Att vi blir äldre är som sagt en riskfaktor i sig med men har man inga av de andra riskfaktorerna ska man inte behöva screenas i den åldern. Vi kan ju inte hindra att vi blir äldre. En del drabbas av högt blodtryck, som förmaksflimmer även som unga men då är det i de allra flesta fall kopplat till livsstil, förklarar Magdalena.

Har man fått diagnosen förmaksflimmer är tillståndet inte livshotande i sig men den ökar samtidigt risken att drabbas av exempelvis stroke eller blodproppar. Magdalena berättar att personens betydelse i behandlingen bland annat därför är väldigt central i de nya riktlinjerna.

Rätt nivå av fysisk aktivitet är viktigt vid förmaksflimmer

– Ja, det handlar om personens engagemang i alla behandlingsbeslut och vilken väg man ska välja. Tidigare var personen mer passiv i behandlingen. Nu påpekar man att denne ska vara aktiv i att lära sig förstå sin sjukdom och även samarbeta med läkaren för optimalt resultat.

Detta samarbete innefattar även viktiga livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet.

Det är därför alltid balansen i fysisk aktivitet kopplat till ålder som är viktigt förutom att ha koll på andra riskfaktorer.

– Det finns en grupp personer med förmaksflimmer som rör sig väldigt lite. De tror att de skyddar sig själva på det sättet men det är inte bra eftersom fysisk inaktivitet kan ge andra följdsjukdomar som exempelvis övervikt. Man åldras också snabbare om man inte motionerar regelbundet.

– Samtidigt finns det en väldigt liten grupp i åldersgruppen 50+ som ägnar sig åt extrem och intensiv träning. Då är det istället en nackdel och kan till och med framkalla en arytmi. Det är därför alltid balansen i fysisk aktivitet kopplat till ålder som är viktigt förutom att ha koll på andra riskfaktorer. Detta gäller såväl proaktivt som vid konstaterat diagnos, avslutar Magdalena Babinska.

Rätt vård direkt

Hjälp av specialistläkare via videosamtal. Frikort gäller. Ingen avgift för barn och ungdom upp till 20 år.

Boka tid

Text: Mats Holmström

Läs mer om hjärt-kärl

Risken för återfall i hjärtinfarkt kan minskas
Koll på blodtrycket med mobillösning 
Förebygg hjärtsjukdomar genom att hitta riskfaktorer i tonåren

Kommentarer inaktiverade.