Boka tid
Boka tid Login För företag
Åke Olsson, kardiolog och projektledare digitala hjärtkliniken, hjärtsvikt Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss

Undvik hjärtsvikt genom att förebygga orsakerna

Hjärtsvikt är ett tillstånd som kan ha flera orsaker och som man kan drabbas av i olika grad.
– Det är ett samlingsnamn för olika former av sviktande hjärtfunktion och inte en sjukdom i sig. Vill man undvika hjärtsvikt gäller det därför att förebygga de förekommande orsakerna, berättar Åke Olsson, kardiolog och projektledare för Medichecks satsning på en digital hjärtsviktsmottagning.

Hjärtkliniken

På Hjärtkliniken får du med hjärt- och kärlsjukdomar vård av våra kardiologer. Vårt mål är att du ska minska dina symtom och besvär och få en ökad livskvalitet.

Läs mer om Hjärtkliniken

Efter en lång karriär som kardiolog jobbar Åke idag med försäkrings- och privata patienter två dagar i veckan. Två dagar i veckan finns han i Södertälje på deras region-hjärtmottagning.

– Därutöver har jag ett eget forskningsföretag där jag genomför kliniska prövningar och provar nya läkemedel åt de stora läkemedelsbolagen, berättar han.
Åke, som skrev sin avhandling på Karolinska sjukhuset om hjärtsvikt, har tidigare arbetat mycket med hjärtintensivvård. Bland annat som hjärtintensivvårdschef på Södersjukhuset under åtta år. Där handlade det mest om akuta hjärtinfarkter. Något som är en vanlig orsak till att man senare i livet drabbas av hjärtsvikt.

Hjärtsvikt har minskat bland befolkningen.

– Ja, förr var det vanligast att den som drabbades hade fått en stor hjärtinfarkt innan. Detta medför att en stor del av hjärtmuskeln inte pumpar blod längre. Man får mindre syre i kroppen och det uppstår hjärtsvikt-symtom som att man blir andfådd lättare än normalt, dvs. även av mindre ansträngningar.

– Hjärtsvikt har minskat bland befolkningen. Detta beror framförallt på att vi har haft allt mindre hjärtinfarkter under de senaste 10–15 åren. Antalet hjärtinfarkter har minskat från 40 000 till 30 000 per år. Vi har helt enkelt blivit mycket bättre på att förebygga dessa, berättar Åke.

Viktigt med uppföljning vid hjärtsvikt

– Samtidigt kan orsakerna bakom att man drabbas av hjärtsvikt vara fler än så. Man kan exempelvis ha en hjärtmuskelsjukdom i botten, men även ett långvarigt, obehandlat förmaksflimmer och för högt blodtryck kan orsaka tillståndet, förklarar Åke

Hjärtsvikt upptäcks bland annat genom ultraljudsundersökning. Med denna metod ser man exempelvis skador efter hjärtinfarkt eller en hjärtmuskelsjukdom. I övrigt är det symtom som andfåddhet och viktförändringar som indikerar tillståndet. Det finns fyra olika symtomgrader, berättar Åke.

Det gäller också att hela tiden ha bra koll på blodtryck och viktförändringar, berättar Åke.

– Det stämmer. Vissa känner inte av sin hjärtsvikt alls men man kan ändå upptäcka tillståndet genom ultraljudsundersökning. Tillhör man den andra graden får man besvär när man anstränger sig fysiskt, medan grad tre ger besvär i det dagliga livet. Man tvingas exempelvis stanna i backar för att man blir andfådd.

– Personer med symtom i fjärde graden är i stort sett sängliggande och då är det oerhört viktigt att de får rätt vård. Hjärtsvikt är ett livshotande tillstånd men processen är ofta väldigt långsam. Därför är det lika viktigt med uppföljning från vårdens sida. Det finns väldigt bra mediciner idag. Men de måste utvärderas hela tiden och dosen justeras. Det gäller också att hela tiden ha bra koll på blodtryck och viktförändringar, berättar Åke.

Hjärtproblem?

Träffa en kardiolog via videosamtal. Du behöver ingen remiss.

Boka tid här

Förebygg hjärtsvikt med kontroller

Finns det något sätt att förebygga hjärtsvikt, förutom de traditionella livsstilsråden?

– Eftersom hjärtsvikt kan ha flera orsaker och inte är en sjukdom i sig kan man endast förebygga de orsaker till tillståndet som vi nämnt här. Det innebär, förutom de traditionella livsstils- och kostråden, att exempelvis ha kontroll på sina blodfetter, eventuellt förmaksflimmer och inte minst blodtrycket.

– Man brukar säga att ”två miljoner svenskar har högt blodtryck, men en miljon vet inte om det”. En dag stiger blodtrycket av okänd anledning, och detta är väldigt svårt att påverka med enbart livsstil. Samtidigt har man olika blodtryck under dagen, då det styrs av ”stundens behov”.

– Därför bör man förebyggande kontrollera sitt blodtryck ett par gånger per månad med samma rutiner runt omkring, och alltså inte för ofta, förklarar Åke.
I samarbete med Medicheck är Åke sedan nyligen projektledare för ett hjärtsviktsprojekt i Värmland. Detta i form av en digital hjärtsviktsmottagning, ett pilotprojekt där tanken är att fler regioner ska erbjudas den här möjligheten i nästa steg.

– Man tar in 50 personer i Värmland. Det fungerar som en fysisk mottagning, där man fångar upp personen när denne är i en försämringsperiod och befinner sig på sjukhuset. Därefter ska denne följas upp, då finns hjärtsviktssköterskor som håller kontakt med personen och läkare finns givetvis i bakgrunden när det behövs.

Digital hjärtsviktsmottagning monitorerar blodtryck och viktförändringar vid hjärtsvikt

– Skillnaden här är att det man normalt gör på en fysisk mottagning i form av uppföljning här görs digitalt. Dels med hjälp av läkare och sköterskekontakt, dels med stöd kring blodtryck och viktförändringar.

– Personen tillfrågas när de är inne på sjukhuset om de vill vara med i den digitala varianten. Det är långa avstånd i Värmland, och tack vare detta kan de många gånger slippa åka in till sjukhuset under uppföljningen.

– När det gäller blodtryck och viktförändringar ingår sedan ett monitoreringssystem. Varje person får en egen ”padda”. I denna registreras dagligen blodtryck och vikt, som registreras med hjälp av en speciell våg. Detta på grund av att en snabb viktökning kan bero på hjärtsvikten och att dosering eller medicinen då eventuellt behöver justeras.
Den digitala hjärtsviktskliniken är ett samarbete mellan Medicheck, Hjärt- och akutmedicinkliniken CSK i Karlstad, läkemedelsbolaget Novartis och Telia, som tagit fram monitoreringssystemet.

– Som i de flesta pilotprojekt har det tagit lite tid men nu är vi på banan och projektet är igång, vilket känns spännande. Jag hoppas att fler regioner kommer att få tillgång till en digital hjärtsviktsmottagning i framtiden, avslutar Åke Olsson.

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, psykologer och dietister. Du behöver ingen remiss.

Boka tid här

Text och foto: Mats Holmström

Läs mer om hjärtproblem

Hjärtkliniken hjälper personer med förmaksflimmer
Hjärtproblem? Specialistläkare Waleed är med dig hela vägen
Viktigt att upptäcka förmaksflimmer tidigt

Kommentarer inaktiverade.