Boka tid
Boka tid Login För företag
Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Oväntat läkemedel återställer följderna av stroke

Ett vanligt läkemedel mot leukemi har visat sig återställa följderna av stroke. Behandlingen minskar andelen drabbade av bestående funktionsnedsättningar samt dödsfall nästan dubbelt så mycket som trombolys. Det har Nils Wahlgren, professor i neurologi vid Karolinska Institutet, konstaterat i en studie.

Boka tid med specialist

Stroke orsakas i de flesta fall av en blodpropp i ett av hjärnans kärl och yttrar sig ofta som en plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida. Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige av stroke, varav så mycket som hälften avlider eller får svåra funktionsnedsättningar. Men Nils Wahlgren, professor för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, har lett en klinisk studie och har väldigt goda nyheter för ny behandling.

Vid en stroke utsätts hjärnan för läckage av celler och ämnen från blodet. I vår studie har vi lyckats förhindra läckagets skadliga inverkan på hjärncellerna, med markant minskade symptom som förlamning och talsvårigheter, berättar Nils Wahlgren.

Helt ny behandlingsstrategi i sikte

Studien vid Karolinska Institutet genomfördes med stöd av Hjärt-Lungfonden. Enligt Hjärtrapporten från Hjärt-Lungfonden är stroke den enskilda kroppsliga sjukdom som svarar för flest vårddagar på svenska sjukhus. Den nya studien kan leda till en helt ny behandlingsstrategi vid stroke och kommer att kunna förändra livet för miljoner människor över hela världen.

– Nils Wahlgrens forskning kommer att minska lidandet och öka livskvaliteten påtagligt för dem som drabbas av stroke. Jag tänker till exempel på den växande grupp av yngre människor som får stroke med långa liv kvar att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Den nya studien kan leda till en helt ny behandlingsstrategi och kommer att kunna förändra livet för miljoner människor över hela världen.

Behandlingen kan vara effektiv även ett dygn efter stroke

Behandlingen skyddar sannolikt mot effekter som inträffar såväl mycket tidigt i förloppet efter stroke som efter något dygn. Därför kan behandlingen vara effektiv även om den inleds senare. Detta ska forskarlaget belysa ytterligare i kommande studier.

AKUT-testet: Lär dig känna igen stroke

Vid stroke är tiden dyrbar och snabba åtgärder minskar skadorna. Genom att känna igen de vanligaste varningssignalerna kan fler strokedrabbade få vård i tid. Ett enkelt sätt att komma ihåg varningssignalerna är genom Hjärt-Lungfondens riktlinjer, så kallat AKUT-testet:

  1. ANSIKTE. Be personen att le. Om mungipan hänger, ring 112!
  2. KROPP: Lyft armarna i 10 sekunder. Om en av armarna faller, ring 112!
  3. UTTAL: Om personen talar sluddrigt och inte hittar orden, ring 112!
  4. TID: Varje sekund är livsviktig. Vänta inte, ring 112!

Läs mer om AKUT-testet hos Hjärt-Lungfonden.

Har du funderingar?

Har du funderingar kring stroke eller rehabilitering och medicin så kan det vara bra att prata med en specialistläkare. Hos Medicheck kan du prata med en specialist inom rehabiliteringsmedicin. Du behöver ingen tidigare remiss. Du kan boka videosamtal, möte via chatt eller skicka en fråga och få svar inom ett par timmar.

Läs mer

Fakta om studien

Studien vid Karolinska Institutet genomfördes med stöd av Hjärt-Lungfonden och publicerades nyligen i Journal of Internal Medicine (JIM). Läkemedlet heter Imatinib och tyder på en minskning av andelen strokedrabbade med bestående funktionsnedsättningar eller död med 18 procent. Grundforskningen är utförd vid Karolinska Institutet hos professor Ulf Eriksson vid institutionen för klinisk biokemi och biofysik. Professor Nils Wahlgren vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har lett den kliniska studien.

Om stroke

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige av stroke, varav hälften avlider eller får svåra funktionsnedsättningar. Stroke orsakas i de flesta fall av en blodpropp i ett av hjärnans kärl och yttrar sig ofta som en plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida. Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna. Förbättrade blodtryckskontroller, bättre mediciner mot höga blodfetter och minskad rökning har minskat risken att insjukna i stroke för medelålders och äldre. Hjärt-Lungfondens mål är att halvera antalet personer som avlider eller får svåra funktionsnedsättningar på grund av stroke.

Boka tid med specialist

Bild: Nils Wahlgren, professor i neurologi vid Karolinska institutet
Fotograf: Sten Jansin för Hjärt-Lungfonden

Kommentarer inaktiverade.