Boka tid
Boka tid Login För företag
Haddy Gibba - Dietist övervikt fetma Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Dietisten Haddy hjälper personer i hela Sverige att minska övervikt och fetma

Ett tidigt intresse för livsmedel och hälsa i kombination med viljan att jobba med människor är ursprunget till att Haddy Gibba valde att utbilda sig till dietist. Hon brinner för att hjälpa personer med övervikt, fetma och relaterade sjukdomar. ”Om man har den här typen av problem är det viktigt med täta vårdmöten under lång tid för att genomföra en individuell vårdplan mot en bättre hälsa”, berättar hon.

Hjälp av dietist online

Hos oss får du hjälp av dietister via videosamtal. Du behöver ingen remiss.

Boka tid

Haddy, som är tillgänglig hos Medicheck för digitala vårdmöten, är utbildad dietist sedan 2016.

– Det som intresserade mig mest var näringsfysiologi, det vill säga vad som händer med maten när den kommer in i kroppen. Då fick jag även upp ögonen för det vårdande perspektivet. Efter examen arbetade jag på sjukhus men framförallt i primärvården i Stockholm. Det gjorde jag fram till början av förra året, då jag tog en paus och funderade på att göra någonting helt annat.

Men suget efter att arbeta som dietist kom tillbaka och i skrivande stund håller Haddy på med att bygga upp sin egen verksamhet Hälsoverket, där digitala vårdbesök via Medicheck ingår.

Individanpassad vård behövs vid övervikt och fetma

– Ja, anledningen till att jag slutade inom primärvården är att det är svårt som patient att få den individanpassade vården som man behöver vid exempelvis övervikt och fetma. Många med dessa besvär kommer förvisso till primärvården men behöver få hjälp av en dietist kontinuerligt, under en lång tid för att få goda resultat.

– Det får man inte möjlighet till idag. Det kan istället handla om ett ”paket” på tre besök eller ett antal gånger i gruppbehandling. Men forskningen säger att det krävs mer än så för att behandla fetma. Bristen på resurser gör att det då blir en uppförsbacke även för oss dietister, konstaterar Haddy.

I sin egen verksamhet kommer Haddy att arbeta som klinisk dietist och förutom med online-konsultationer via Medicheck även som verksamhetsutvecklare inom nutrition.

Få hjälp av Haddy

Så här kan Haddy hjälpa dig via videosamtal.

Läs mer

Det krävs mer än grundläggande kunskap för att motverka övervikt och fetma

– Ja, ett exempel är äldreboenden, där vill jag vara med och hjälpa till. Jag har också planer på att erbjuda matlagningskurser och butiksvandringar för att nämna några exempel, berättar Haddy.

Att övervikt och fetma blev ett huvudspår för Haddy beror till största delen på att hon under sin tid i primärvården såg vilket stort problem fetma är. Det ser inte heller ut att gå åt rätt håll enligt statistiken.

– Det här är väldigt komplext och individuellt vilket är en av anledningarna till att täta uppföljningar behövs. Många som har problem med övervikt möts av fördomar och pekpinnar, som till exempel ”det väl bara är att äta lite mindre och/eller röra på sig mer”. Självdisciplin och viljestyrka är förvisso bra men samtidigt en förhållandevis liten del i processen. Det krävs mer än grundläggande kunskap om vad som påverkar vikten.

Jag brinner för att hitta den rätta lösningen som fungerar

– Jag brinner för att hitta den rätta lösningen som fungerar för respektive person. För att göra det använder jag en samtalsmetod som kallas MI (Motiverande samtal).

Med hjälp av digitala vårdmöten tycker Haddy att hon har större möjlighet att kunna erbjuda kontinuerlig och individanpassad uppföljning som är nödvändig för exempelvis personer med fetma eller med en kronisk följdsjukdom som diabetes.

Kosten är otroligt viktig vid de flesta sjukdomar

– Absolut. Kosten är otroligt viktig vid de flesta sjukdomar, inte minst mag-tarmsjukdomar. Och motsatsen till övervikt, undernäring, är också ett vanligt problem. Framförallt bland äldre, berättar Haddy.

Haddy, hur är ditt upplägg om man konsulterar dig som dietist i ett digitalt vårdmöte?

– Första mötet handlar mycket om att skapa en stabil allians mellan mig och patienten. Vad behöver du hjälp med, vad har du provat tidigare och hur har det gått? Sedan, mellan första och andra tillfället, brukar man börja fylla i en matdagbok. Vi sätter även mål och en tidpunkt när målen ska vara uppnådda.

– Därefter stämmer vi löpande av matdagboken mot hur det går med viktnedgången, om det är viktnedgång som är målet. Under detta justeras kosten tills man ser att vikten går ner. Det blir ett individuellt upplägg och det är precis vad som krävs.

– En livsstilsförändring är en lång och ofta seg process. Det räcker sällan med enbart initiala instruktioner. Det är snarare ett löpande och individuellt stöd från mig som dietist som gör den stora skillnaden, avslutar Haddy Gibba.

Text: Mats Holmström

Rätt vård direkt

Hjälp av specialistläkare via videosamtal. Frikort gäller. Ingen avgift för barn och ungdom upp till 20 år. Du behöver ingen remiss.

Boka tid

Läs mer om förmaksflimmer och om hjärt-kärl-hälsa

Mekanismen som bidrar till diabetes typ 2 och övervikt
Videosamtal ger ökat stöd för personer med övervikt
Studie visar koppling mellan våra tarmbakterier och fetma

Kommentarer inaktiverade.