Boka tid
Boka tid Login För företag
Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Beror dina magproblem på laktosintolerans eller någonting annat?

Många svenskar med magproblem tror att symtomen beror på känslighet mot laktos. Men flera andra mag-tarmbesvär ger identiska symtom. ”Det är viktigt att ta reda på orsaken, och tidigt utesluta laktosintolerans om någonting annat ligger bakom”. Det berättar Atrin Sahafi, specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin på Medicheck.

Gastroenterolog online

Träffa Atrin och andra mag-tarmspecialister via videosamtal. Frikort gäller. Ingen avgift för barn och ungdom upp till 20 år.

Läs mer om Atrin

– Mag-tarmproblem är ofta diffusa och många gånger finns det förutom laktosintolerans en kombination av möjliga orsaker”, fortsätter Atrin, som förutom mag-tarmspecialist på Medicheck även är medicinsk expert på healthtech-bolaget Dynamic Code.

Dynamic Code erbjuder DNA-baserade självtester för olika diagnoser via webben, bland annat för just laktosintolerans. De har låtit Origo Group göra en undersökning som visar att 30 procent av svenskar med magproblem tror att dessa beror på laktoskänslighet. Samma undersökning visar att 61 procent skulle vilja veta om de faktiskt är laktosintoleranta. Nästan 50 procent kan också tänka sig att beställa ett självtest via webben för att få klarhet i detta.

Diagnostiken är viktig

– Samtidigt är Sverige ett av de länder i världen med lägst andel laktosintolerans bland den vuxna befolkningen. Cirka 4–10 procent lider av detta. Det visar hur viktigt det är att ta reda på vad magproblemen faktiskt beror på. Inte heller den som fått diagnosen laktosintolerans kan vara säker på att det är hela sanningen, förklarar Atrin.

Att magproblem kan vara svårtydda och symtomen påminna om varandra innebär, enligt Atrin, att många personer med magproblem kan behöva hjälp av en specialistläkare.

– Det stämmer. Problemet är att såväl allvarliga som mer vardagliga magproblem kan ha identiska symtom. En specialistläkare kan då hjälpa till med att ”tänka rätt” och ta reda på om besvären är något som kommer att gå över eller måste utredas snabbt. Diagnostiken är viktig, säger han.

I de fall behandling visar sig behövas finns allt ifrån dieter och läkemedel till hypnos och akupunktur. Men eftersom diagnosen är viktigast för att komma vidare anser Atrin att det DNA-baserade självtestet från Dynamic Code är ett mycket bra redskap som snabbar på processen.

Primär laktosintolerans är vanligast

– Det generella rådet är annars att under en längre period utesluta laktos för att se om man mår bättre av det. Uteslutningsmetoden är också det enda sättet att komma underfund med orsaken till magproblem. Men det kan ta flera månader att få svaret. Man kan inte heller vara säker på att man gjort rätt, det vill säga om man till exempel fått i sig laktos utan att veta om det, berättar Atrin.

Självtestet som Dynamic Code erbjuder undersöker primär laktosintolerans som är den vanligaste formen av laktosintolerans. Via hemsidan kan man enkelt beställa hem ett DNA-baserat testpaket, och få svar inom några få dagar. Företaget samarbetar sedan med Medicheck för diagnos, rådgivning och behandling.

– Ja, man beställer hem laktosintoleranstestet, ”topsar” sig sedan i munnen och skickar tillbaka. Efter några dagar kan man med hjälp av sin analyskod hämta sitt svar via hemsidan, där man får ett skriftligt svar på om man har anlag för adult laktosintolerans eller inte. I det läget finns också en tydlig länk till att boka tid hos specialistläkare hos Medicheck om man vill ha hjälp med att gå vidare.

Det betyder att man kan få hjälp av självtestet även om det inte visar några tecken på laktosintolerans. Man kan då välja att gå vidare med specialistläkare för att ta reda på den verkliga orsaken till symtomen som man trots allt har.

Magkliniken

På Magkliniken får du som har mag-tarmbesvär rådgivning kring aktuella besvär och hjälp att hitta den bästa behandlingen.

Läs mer och ansök om plats

Uteslutningsmetoden gäller vid magproblem

– Precis. Sedan finns naturligtvis de som visar sig vara känsliga för laktos och sedan mår bättre av att utesluta denna ingrediens. Men också andra som inte känner någon skillnad alls efter att ha genomfört samma åtgärd. I dessa fall beror magproblemen på andra faktorer och då bör man gå vidare med hjälp av en specialistläkare. Det är ofta uteslutningsmetoden som gäller vid mag-tarmbesvär, förklarar Atrin.

Vilka andra vanliga mag-tarmbesvär hjälper du till med på Medicheck?

– Det stora är IBS, där bland annat jobbiga symtom som förstoppning, magsmärtor och diarré är vanliga. På Medicheck är det framförallt just funktionella mag-tarmproblem jag hjälper till med.

– När det gäller inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom kan jag framförallt fungera som en ”second opinion”. De här patienterna behöver ofta fysiska vårdbesök men en del av dem känner att de provat allt och är i behov av kontinuerligt stöd och rådgivning om hur de ska gå vidare. Jag kan förutom rådgivning även skriva ut recept till dessa patienter, eller på samma sätt hjälpa personer med exempelvis lever- och sköldkörtelsjukdomar.

Kontinuerlig rådgivning är till stor hjälp

Har du några allmänna tips till de många som har magproblem men inte vet vad som drabbat dem, eller hur de ska gå vidare?

– En vanlig kategori är personer som har haft problem under några veckor men inte kontaktat vården ännu. Alternativt har man kontaktat Vårdcentralen med sina besvär men känner att man inte fått tillräcklig hjälp. Man kan då kontakta mig på Medicheck och beroende på vilka symtom personen har så föreslår jag hur denne ska gå vidare. På så sätt blir det rätt från början.

– Magproblem är väldigt jobbigt att leva med. Detta oavsett om det handlar om laktosintolerans, IBS, inflammatorisk tarmsjukdom eller någonting annat. Bara möjligheten att få kontinuerlig rådgivning av någon som vet hur det fungerar kan därför vara till stor hjälp, avslutar Atrin Sahafi.

Text: Mats Holmström

Läs mer om mag-tarmbesvär

Fler söker specialistläkare direkt vid mag-tarmbesvär
Unikt samarbete tar upp kampen mot svenskarnas mag- och tarmproblem

Rätt vård direkt

Hjälp av specialistläkare via videosamtal. Frikort gäller. Ingen avgift för barn och ungdom upp till 20 år.

Boka tid

Fakta om laktosintolerans:

Laktosintolerans beror på en brist av enzymet laktas i tunntarmen. Laktas har funktionen att bryta ner laktos (mjölksocker) i kroppen. Primär laktosintolerans är den vanligaste orsaken till laktasbrist. Då beror bristen på ärftliga genetiska variationer och problemen uppkommer oftast tidigast i tonåren. Sekundär laktosintolerans orsakas av skada på tunntarmens slemhinna och när skadan har läkt återkommer oftast förmågan att producera laktas. Medfödd laktosintolerans är en ärftlig, ovanlig sjukdom som innebär att kroppen inte kan bilda laktas.

 

Kommentarer inaktiverade.