Boka tid
Boka tid Login För företag
Lena Uller, professor i immunologi-astma Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Astma är mer än en sjukdom – men nya läkemedel är på väg

Idag, på internationella astmadagen, uppmärksammar vi Lena Uller. Hon är professor i immunologi vid Lunds universitet och tilldelades 2021 års pris ”The Mid-Career Gold Medal in Astma” av Europas största samfund för lungmedicin, ERS (European Respiratory Society). Detta för hennes translationella forskning som bland annat inneburit att ett nytt läkemedel mot svår astma är under utveckling.

Astmakliniken

Hos oss får barn och vuxna ett smart stöd för egenvård samt regelbunden uppföljning med specialistläkare inom astma och allergi.

Läs mer om Astmakliniken

Translationell forskning innebär att resultat från experimentell forskning överförs till vården genom nära kliniskt samarbete för att ge patientnytta. Lena har under de senaste 15 åren inriktat sin forskning på samverkan och förståelse mellan infektioner, allergi och inflammation i luftvägarna. Grunden till hennes intresse är att hon själv är allergisk sedan barndomen och har mycket besvär under säsong.

– Astmatiker har en kronisk inflammation i luftvägarna som kan förvärras av exempelvis allergener som pollen eller pälsdjur. En del patienter reagerar genom långvariga besvär av olika typer av virusinfektioner som vanliga förkylningar. I min forskning har vi upptäckt att lungans epitelceller, de celler som bekläder luftvägarna från näsan och vidare hela vägen i lungan, är en särskilt viktig celltyp för att starta i gång inflammationsprocesser vid astma, berättar hon.

Snart godkänd medicin för behandling av astma

– Vi har visat att ett inflammatorisk protein, cytokinen TSLP, är särskilt potent när det gäller att starta igång immunologiska processer vid astma. Genom att odla upp epitelceller från patienter med astma och friska individer i samband med provtagning där ett borstprov tas vid bronkoskopi, har vi kunnat visa på dessa spännande skillnader. Ett nytt läkemedel som blockerar cytokinen TSLP kommer snart att godkännas som ny biologisk behandling av astma, berättar Lena.
Det har dessutom hänt en hel del inom området astma under de senaste tio åren, berättar Lena.

Utvecklingen av biologiska läkemedel, exempelvis mot cytokinen IL5 som därmed hämmar eosinofiler i luftvägarna, har gjort att många astmatiker mår mycket bättre idag.

– Ja, att man genom klinisk och experimentell forskning utvecklat konceptet att astma inte bara är en sjukdom utan det finns många undergrupper av astmasjukdomen som behöver behandlas på olika sätt. Utvecklingen av biologiska läkemedel, exempelvis mot cytokinen IL5 som därmed hämmar eosinofiler i luftvägarna, har gjort att många astmatiker mår mycket bättre idag.

Träffa en allergolog

Hos får du som har astma rådgivning kring aktuella besvär och hjälp att hitta den bästa behandlingen för dig.

Boka tid här

– Utvecklingen inom precisionsmedicin (biologiska läkemedel) kommer också att fortsätta inom astma. Genom att med biologisk behandling specifikt behandla en sjukdomsmekanism får man bättre klinisk effekt och patienten slipper frekventa behandlingskurer med orala steroider som ju har många kända biverkningar. Utvecklingen av hyposensibilsering eller ”allergivaccination” som det också kallas kommer att utvecklas.

– Genom att öka kroppens tolerans mot det man är allergisk mot, upplever många patienter en stor hjälp. Nu finns allergivaccination tillgängligt i tablettform för björk, gräs och kvalster vilket är enklare en sprutbehandling fast behandlingen är fortsatt lång, det vill säga 3 år.
Lenas och hennes kollegors forskning fortsätter därmed, och det finns intressanta framtida projekt.

Biologiska läkemedel kan vara aktuellt

– Våra forskningsprojekt kommer de närmsta åren att fortsätta fokusera på betydelsen och samverkan mellan luftvägarnas strukturella celler bronkepitelet. Denna celltyp är en viktig fysisk barriär men är också en immunologisk barriär som starkt påverkar de inflammatoriska cellerna vid astma. Vi undersöker hur vanliga luftvägsinfektioner som förkylningar och influensa, som infekterar bronkepitelet, kan förvärra astma och hitta specifika molekylära mekanismer för att behandla just virusutlöst astma. Den 27 maj i år presenterar en doktorand i forskargruppen sin avhandling kring olika molekylära mekanismer av astma.

För den som väl drabbats av astmabesvär finns det en bra möjlighet att få hjälp, berättar Lena.

– De som fått diagnosen astma ska ha kontinuerlig kontakt med vårdcentral eller liknande för en bra behandling. De flesta astmatiker behandlas mycket bra idag av sin underhållsbehandling och lever i princip ett helt normalt liv. Cirka 10% av alla astmatiker har så svåra symtom och handläggs då inom specialistvården där behandling med biologiska läkemedel kan vara aktuellt, avslutar Lena Uller.

Text: Mats Holmström
Foto: Agata Garpenlind

Läs mer om astma och allergi

Typ av astma kan avgöras med urinprov
Allergikliniken hjälper till vid pollenallergi
Allergologen: Astma behöver inte vara ett hinder för att leva ett normalt liv

Kommentarer inaktiverade.