Boka tid
Boka tid Login För företag
Åsa Regnér, foto: Kristian Pohl Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa

Trots att Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder ligger vården efter i digital utveckling. Men nu ska det bli ändring på det. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har enats om en vision för e-hälsoarbetet som innebär att vi ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025.

Enligt pressinformation från Socialdepartementet är detta den första långsiktiga visionen som tagits fram gemensamt mellan regeringen och SKL. 2025 ska vi alltså vara bäst på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd, liksom delaktighet och att ta tillvara på enskildas resurser, menar man.

I mars fastställdes visionen av regeringen följt av SKL:s styrelse. Flera handlingsplaner kommer att följa.

Bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter

– Att kunna använda helt digitala system för att exempelvis boka tider och överföra information, men också ha dialog med en verksamhet dit man går är en självklarhet för många. Det borde också vara det i vården och omsorgen. Vi kan bli mycket bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter till exempelvis effektivitet, delaktighet och tillgänglighet, kommenterar Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér är inne på samma linje:

– Den höga kvaliteten i våra välfärdsverksamheter är en viktig del av den svenska modellen. Den måste ständigt utvecklas och e-hälsoområdet är ett område där utvecklingspotentialen är stor. It-stöd och e-tjänster kan rätt använt underlätta arbetet med att sätta patientens behov i centrum. Nu sätter vi målet att Sverige ska bli bäst i världen på det här området, på att se till att digitaliseringens möjligheter i välfärden används på ett sätt som kommer medborgarna till del, säger hon.

Digitala verktyg bidrar till ökad delaktighet

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i SKL, tror att digitala verktyg hjälper människor att komma närmare vården och bli mer delaktiga.

– Ja, digitalisering är en förutsättning för att vi i kommuner, landsting och regioner ska kunna förändra våra arbetssätt och klara av att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet framöver. Med digitala verktyg kan vi flytta vård, stöd och omsorg närmare invånarna och ge människor ökad självständighet och delaktighet. Det är också bra att visionen omfattar både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det ger oss möjlighet att gemensamt tillgodose den enskilda människans behov, säger han.

Fakta: Kärnan i visionen är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Visionen beskriver också vad detta innebär för bland annat patienter, brukare och klienter respektive medarbetare.

Bild: Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister.
Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Passa på att läsa Anne Carlssons krönika – Min dröm om primärvården.

Kommentarer inaktiverade.