Boka specialist
Boka specialist Login För företag
Välkommen till MediCheck
Din specialistläkare på nätet
Hos oss får du rätt hjälp direkt av Sveriges största nätverk av specialister på nätet.

Du behöver ingen remiss.

Snart kan du läsa din journal på nätet

Som patient i Stockholm kommer du inom kort att få direktåtkomst till dina journaler via nätet. Det meddelade Stockholms läns landsting (SLL) och landstingsrådet Daniel Forslund (L) i slutet på förra året. Nu står man inför att sjösätta modellen till hösten och det långsiktiga målet är ett gemensamt system för hela Sverige.

Möjligheten att ge dig som patient elektronisk direktåtkomst till din egen journalinformation har utretts under flera år inom Stockholms läns landsting. Nu har man valt modell för ändamålet och ska bygga vidare på erfarenheter från tidigare testverksamheter.

Daniel Forslund, hur långt har ni kommit med arbetet sedan detta offentliggjordes?

– Själva arbetet började i december förra året och Journalen via nätet sjösätts i reguljär drift från och med september i år. Jag bedömer att de flesta vårdenheter i Stockholm kommer att ha anslutit sig och börjat använda journalerna inom ett halvår efter det.

Privata och offentliga vårdgivare måste erbjuda tillgång till din journal

– Under 2017 ska detta sedan stegvis komma igång hos alla vårdenheter i Stockholms län. Det kommer också att bli obligatoriskt för både privata och offentliga vårdgivare att erbjuda tjänsten till sina patienter.

– I Stockholm utgår vi från det rekommenderade nationella regelverket. Vi kommer arbeta för att patientens åtkomst till sin egen information ska ske på samma villkor i samtliga landsting och regioner. Idag skiljer sig regelverket mellan olika landsting vilket kan skapa förvirring. Vi har också valt en teknisk lösning som gör det möjligt att få överblick över alla sina vårdkontakter från hela landet.

När projektet offentliggjordes möttes det av ett visst motstånd, bland annat från läkare. Man uttryckte bland annat rädsla för att patienten kan få sina provsvar ”för tidigt” utan att ha fått förklarat för sig om det är något farligt eller inte. Hur är inställningen idag?

Tanken är att detta ska fungera individuellt, alltså att osignerade uppgifter som läkaren lagt i journalen ska finnas tillgängliga för patienten direkt om man verkligen vill det. Detta kan exempelvis vara om patienten har en konstaterad diagnos och därmed är informerad och förberedd på såväl dåliga som bra besked. För övriga patienter fungerar det mer traditionellt, det vill säga att journalinformationen omedelbart blir tillgänglig för den enskilde när den har signerats/vidimerats av vårdgivaren. Men om informationen inte signerats inom 14 dagar publiceras informationen automatiskt för patienten.

– Jag har nu under våren haft en mycket konstruktiv dialog med Stockholms läkarförening där man är positiv till denna utveckling. Det här ska fungera som ett smidigt arbetsverktyg för både vårdgivare och patient. Vården måste vara transparent och öppen för patienten och tillgång till sin egen journal är en väldigt viktig del i det.

Inom vilken tidsperiod tror du att alla patienter i Sverige kommer att kunna erbjudas denna möjlighet?

– Även detta tror jag kommer vara ett faktum innan slutet av nästa år. Jag vet att 12 av 21 landsting har tecknat avtal om själva tjänsten och att åtta har infört den idag. Jag upplever att såväl sjukhus som primärvården är väldigt positiva till denna utveckling, säger Daniel Forslund.

Text: Mats Holmström
Fotograf: Anna Molander

Läs gärna Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa.

Kommentarer inaktiverade.

Våra partners