Boka tid
Boka tid Login För företag
Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Självhjälpsboken om smärta och stress

1,5 miljoner människor lever med svår smärta i Sverige, ett tillstånd som tydligt kan kopplas ihop med stress och psykisk ohälsa. Att många av de som drabbas har svårt att få hjälp hos den traditionella vården är ursprunget till Boken om Ont, en självhjälpsbok för personer med smärta och stress.

Hjälp av smärtspecialist

Hos oss får du hjälp av specialister inom smärta och rehab via videosamtal. Du behöver ingen remiss.

Boka tid

– Tyvärr är det många människor som får höra att de måste finna sig i sin smärta, men det är ofta helt felaktigt, berättar bokens initiativtagare Björn Rudman.

Björn är en känd träningsprofil på sociala medier där han varje vecka delar med sig av personliga tankar och professionella råd kring rehabilitering av smärta och stress. Till vardags är han klinikchef på Caladrius i Göteborg, där personer som drabbats av långvarig smärt- och stressproblematik får hjälp med sin rehabilitering.

– Ja, Caladrius expertis är stress- och smärtrehabilitering. Jag är elitidrottstränare i grunden och tillsammans med fysioterapeuter som vi har anställda på kliniken har vi byggt upp den här metoden. Personalen är också ACT– och KBT-utbildad. Stress hör ju onekligen tätt ihop med smärta, och för en effektiv smärtlindring måste man se på helheten, förklarar Björn.

Smärta och stress kräver ett helhetsgrepp

Medförfattare till Boken om ont är Sofia Göthe, specialistläkare inom allmänmedicin, med intresse för idrottsmedicin, smärta och stress, och Tobias Marmheden, leg. fysioterapeut med erfarenhet inom smärt- och stressrehabilitering.

Idén om boken har i sin tur sitt ursprung i att en patient med svåra ryggbesvär kom till Caladrius. Det visade sig i detta fall finnas ett stort behov av att någon tog ett grepp om helheten.

– Hon kom till mig med många år av ryggsmärtor bakom sig. Hennes rygg var helt utdömd av vården. Flera operationer hade genomförts och elektroder var inopererade i ryggen i ett försök till smärtlindring. Förutom detta hade hon fått morfin under lång tid på grund av de svåra smärtorna.

Morfin kan man inte bara ta bort

– Trots dessa förutsättningar gick det väldigt bra med rehabiliteringen. Det tog bara ett par veckor innan hon var i stort sett smärtfri. Detta genom olika övningar, hjälp med avslappning och stresshantering. Men morfinet var kvar i hennes kropp, och morfin kan man inte bara ta bort utan vidare.

Björn förklarar att anledningen till detta är att kroppen snabbt blir kemiskt beroende av morfin, det vill säga redan efter en kort tids medicinering. Det innebär man drabbas av regelrätta avtändningar om man tar bort morfinet.

– Jag började därför kontakta mina läkarvänner. Jag frågade dem om någon kunde hjälpa henne med en utsättning/nedtrappning av morfinet. Alla svarade nej. Det är hennes läkare som måste hjälpa henne att bli fri från morfin, förklarade de, varpå vi bad henne höra av sig till sin vårdcentral. Men där var det stopp redan vid kassan. De trodde att hon var ute efter abstinensmedicin.

Informationstext om smärta och stress blev bokmanus

– Nu började vi fundera på hur vi skulle kunna hjälpa henne ändå. Kunde vi kanske skriva ett texthäfte om hur mediciner fungerar och hur man exempelvis kan få morfin att försvinna ur kroppen? Plötsligt hade det blivit flera kapitel av den tanken, och där har du embryot till Boken om ont, berättar Björn.

– I bokprojektet ville jag då ha med en specialistläkare som kunde bidra till kapitlet om medicin. Att det blev Sofia Göthe föll sig naturligt, då vi hade gemensamma bekanta. Den andra medförfattaren, Tobias Marmheden, var anställd på Caladrius under tiden som vi jobbade med boken.

Boken om Ont släpptes under sensommaren 2019 och består av tre delar. Tillsammans ska dessa delar skapa såväl kunskap som verktyg hos läsaren, i syfte att återfå hälsan efter långvarig smärt- och/eller stressproblematik.

Smärta och stress äter sig in och påverkar vardagen

– Första delen ska etablera en kunskapsbas hos läsaren om hur smärta och stress fungerar. Slår du dig på handen till exempel så gör det ju egentligen inte ont i handen. Smärtupplevelsen sker i huvudet. Det går en varningssignal ifrån området upp till hjärnan.

– Del två handlar om vad som sker när smärtan har blivit en del av människan. När vardagen har börjat bli påverkad, och så även anhöriga. Smärtan har ”ätit sig in i livet”, och hur kommunicerar vi då med varandra? Hur pratar vi med våra barn om vi föräldrar har ont? Hur gör vi med acceptans för att kunna komma vidare i vår rehabilitering, och i våra liv? Det är frågor som vi hjälper till med här.

– Del tre är självhjälpskapitlet. Här får läsaren ta del av avslappningsmetoder, och t.ex. övningar som tar hand om spänningshuvudvärk och ländryggsvärk. Det är något som väldigt många har besvär med idag. Vi har även filmat de här övningarna. På hemsidan om boken kan man läsa om projektet och även logga in och se hur övningarna ska genomföras, berättar Björn.

Rätt vård direkt

Hjälp av specialistläkare via videosamtal. Frikort gäller. Ingen avgift för barn och ungdom upp till 20 år. Du behöver ingen remiss.

Boka tid

Anledning till att så många med smärta och stress känner att de inte får rätt hjälp

– Den svenska sjukvården har varit resurssvag under många år, det gäller såväl primärvård som sjukhusvård. Besparingar, brist på personal och kompetens är det grundläggande problemet.

– En annan del i detta är att ju längre tid du har haft ont, desto mer stressad är du. Det viktiga är som sagt helhetsbilden, att se hela människan och inte bara områden som ser ut att vara skadade. Har smärta och stress pågått länge måste du in och prata med individen om dennes liv och om stressen. Personer som drabbats av långvariga smärttillstånd känner en stor oro och osäkerhet kring om de någonsin kommer att må bra igen och varför det de gör inte fungerar.

”Någon måste se helhetsbilden”

Det här skapar ännu mer stress och negativa spiraler, vilket gör det ännu viktigare att inte bara se på själva smärtområdet. Björn nämner psykisk ohälsa som exempel. Ett tillstånd som är tätt förknippat med smärta.
– Du kan inte må bra psykiskt om du haft ont väldigt länge. Men du behöver kanske inte gå till en psykiatriker för det. Du är inte psykisk sjuk för att du är ledsen. Inom sjukvården delar man gärna upp vården mellan ovanför och under halsen. Men vad händer om det som är ovanför halsen styr det som är under? Då får sjukvården problem.

– Vården idag har inte tid att på riktigt fråga: ”Hur mår du vännen? Hur är det hemma, hur är det på jobbet?” Vanliga, mänskliga frågor kan göra stor skillnad, konstaterar Björn.

Förhoppningar efter att boken nu har funnits tillgänglig i ett antal månader

– Jag hoppas att boken ska ligga på så många köksbord som möjligt. Men även att den kan bli ett verktyg för sjukvården, att vårdgivaren kan rekommendera boken till patienter med smärtproblematik. På det sättet kommer sjukvården och patienter att inom en snar framtid kunna prata samma språk. Då kommer även behandlingarna att bli bättre, effektivare och mer individanpassade.

– Jag vill samtidigt vara tydlig med att det inte är människorna som jobbar inom vården som är problemet. Vi har till och med dedikerat boken till sjukvårdspersonal. Dessa hjältar gör vad de kan och lite till varje dag, utan de resurser som de borde haft. Det är ett systemfel och handlar om politiska beslut som varit skeva under flera års tid. Min förhoppning är att även kunna påverka detta med hjälp av boken, avslutar Björn Rudman.

Text: Mats Holmström
Foto: Patric Ullaeus

Få hjälp med din smärta

Hos oss får du hjälp av specialister inom smärta och rehab via videosamtal. Du behöver ingen remiss.

Boka tid

Läs mer om smärta

Edina hjälper personer som har långvarig smärta
Sjukhus jobbar för bättre behandling och lindring av smärta
Painpodden lär dig mängder om långvarig smärta

Kommentarer inaktiverade.