Boka tid
Boka tid Login För företag
Andrea Büki, barnpsykiatriker vid barn- och ungdomshabiliteringen, hjälper till vid ADHD, ADD mfl diagnoser och problem. Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Rådgivning av en psykiatriker kan hjälpa i vardagen

Andrea Büki är barnpsykiatriker och delar sin tid mellan barn- och ungdomshabiliteringen och en egen mottagning i centrala Borås. Hon har 10 års erfarenhet av att behandla olika former av psykisk ohälsa hos barn. Under senare år har hon framförallt fokuserat på de neuropsykiatriska diagnoserna AHDH, autism, Tourettes syndrom och sömnstörningar.

– Jag var inriktad på psykiatri redan när jag läste till läkare i mitt hemland Ungern. För 11 år sedan kom jag till Sverige och gjorde min ST-utbildning till specialistläkare här. Sedan blev det barnpsykiatri och här är jag nu, berättar Andrea Büki.

Till Andrea kan man komma med sina besvär upp till 18 års ålder. En del av de som kommer går i förskolan men huvuddelen är äldre skolbarn och tonåringar. Vilka de vanligaste besvären är beror till stor del på vilken åldersgrupp barnet tillhör.

– Små barn har oftast problem med inlärningen eller diagnoser som ADHD och ADD. För tonåringar handlar det vanligen om lite mer ”suddiga” besvär. Till exempel psykisk ohälsa i form av ångest, depression, stressymptom eller missbruk. I nästan samtliga fall är dessa barns problem relaterade till hur det fungerar i hem- och skolmiljö.

Få hjälp av en psykiatriker

Om du mår dåligt kan du få hjälp av Andrea och andra specialistläkare – utan remiss.
Mötet sker via videosamtal.

Hitta din psykiatriker här

Diagnoser som ADHD och ADD uppmärksammas mer idag

– När jag började här i Borås fick inte lika många barn dessa diagnoser. Det var också mindre fokus på själva diagnoserna på den tiden men under senare år har det skett en stor ökning. Inte minst för att detta efterfrågas från flera olika håll. Det går oftast att behandla dessa tillstånd men det kan ta tid då landstingen ofta har svårt att få tillräckligt med resurser till dessa utredningar som det finns en stor efterfrågan på.

Stressrelaterade besvär blir allt vanligare och går allt längre ner i åldrarna.

– Det är ett system inom familjen där barn och deras föräldrar påverkar varandra, på gott och ont.  Man behöver bara titta på hur sjukskrivningarna på grund av stressrelaterade besvär ökar bland vuxna. Barn är inte immuna mot detta utan tar efter.

När det gäller stress hos barn handlar det för mig och mina kollegor mycket om att hjälpa vuxna så att de i sin tur kan hjälpa sina barn genom struktur och trygghet i familjen.

– Det är föräldrarna som har till uppgift att se till att barnen får rätt förutsättningar. Detta genom rätt kost, tillräckligt med sömn och motion.  Detta är grunden till välmåendet. De vuxna som inte mår bra, eller som har egna svårigheter, kämpar extra mycket och får inte alltid ihop det. Detta påverkar naturligtvis också barnen.

Psykoterapi och rådgivning som stöd i vardagen

– Autism och tourettes syndrom är mycket speciella svårigheter som man föds med. Så här finns inga läkemedel som botar utan man lindrar symptom. Det viktigaste är dock att man anpassar livsmiljön efter barnets förutsättningar. När det gäller tourettes syndrom finns det en hög samsjuklighet med ADHD och i dessa fall kan man i viss mån behandla ADHD med läkemedel. Det kan alltså i vissa fall handla om en kombination av medicinering och annan typ av behandling.

– Idag jobbar jag inte med psykoterapi när det är läkarbedömningen som efterfrågas men jag kan naturligtvis tänka mig att göra det. Inom den offentliga vården jobbar barnpsykiatrikern, som i grunden är läkare, med medicinering. Detta medan psykologer och i viss mån kuratorer använder sig av psykoterapeutisk behandling. På min egen mottagning är jag än så länge själv, jag har inga anställda så det är jag som står för all behandling oavsett om det är medicinering eller psykoterapi.

Så här kan det gå till att få hjälp av Andrea

– Först träffar jag föräldrarna utan barnet så att de kan berätta fritt. Därefter träffar jag barnet eller ungdomen. När jag har en klar bild över vad det rör sig om återkopplar jag både till barnet och till föräldrarna. Då föreslår jag vad jag anser vara en bra behandling. Det innebär inte alltid medicinering. Det är minst lika viktigt med de mjuka delarna, dvs. sömn, kost, fysisk aktivitet, rutiner och tydlighet.

Fysisk aktivitet en självklar del i behandlingen vid ångest eller depression.

Psykisk ohälsa blir vanligare men behandlas bättre idag

– Det är en samhällsfråga egentligen med två sidor av samma mynt. Vi diagnosticerar mer och på det sättet ökar vi möjligheterna till att barnen får rätt stöd, och det är positivt. Sedan händer det mycket i världen som kommit oss väldigt nära och det är svårt att inte bli påverkad av allt krig och elände som vi inte kan stoppa eller påverka.

– Personligen tycker jag att vi bör fokusera på vad vi faktiskt kan förändra. Vi behöver se till att barnen är trygga i förskolan och skolan, där de befinner sig största delen av dagen. Det är en fråga för våra politiker. Otrygga, stökiga miljöer ökar risken för stress och koncentrationssvårigheter medan ordning och struktur är gynnsam för alla individer. I familjen är det dock vårt eget ansvar att vi är kloka, trygga vuxna som har sunda livsvanor och att vi skapar en trygg miljö i hemmet. Det är ett ansvar som vi inte kan lägga över på någon annan.

Kan du ge några allmänna tips?

– Mer motion, mindre tid framför skärmen, mer kärlek och mindre tjafs. Det går förstås inte att undvika exempelvis autism eller ADHD med dessa råd men när det gäller ångest eller depression är exempelvis fysisk aktivitet en självklar del i behandlingen.

– Misstänker du att ditt barn har medfödda svårigheter eller att han eller hon inte mår bra ska man dock söka hjälp på en gång. Det finns hjälp att få!

Text: Mats Holmström

På Hjärta för vården kan du läsa mer om ämnet

Mindfulness mot psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa vanligt bland unga kvinnor som utsatts för våld

Kommentarer inaktiverade.