Boka tid
Boka tid Login För företag
Magnus Sköld, professor i lungmedicin på Karolinska Institutet. Foto: Jonas Larsson Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Icke-rökare med KOL ska få bättre vård

Professor Magnus Sköld på Karolinska Institutet ska ta reda på varför icke-rökare drabbas av KOL. Det ska bädda för en bättre behandling i framtiden för dessa personer. Hans nationella forskningsprojekt mottog nyligen Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor.

Minst en halv miljon personer i Sverige lever med KOL. Bara var femte drabbad har fått en diagnos. KOL är en allvarlig sjukdom som långsamt bryter ner luftvägar och lungor. Den försvårar därför luftflödet till lungorna och upplevs till en början av de drabbade som andfåddhet och dålig ork. Många med KOL lider även av hjärt-kärlsjukdom, diabetes och benskörhet.

Den allmänna uppfattningen är att det är rökning som orsakar alla KOL-diagnoser. Men så är alltså inte fallet.

– Nej, KOL är en vanligt förekommande sjukdom som traditionellt har varit förknippad med rökning. Men omkring 20-25 procent av alla som drabbas har aldrig rökt. Och den gruppen vet vi fortfarande väldigt lite om, berättar Magnus Sköld, professor i lungmedicin på Karolinska Institutet.

Med hjälp av den nationella studien SCAPIS kommer man i projektet studera lungor hos icke-rökande KOL-patienter för att öka förståelsen om varför de drabbas. Omkring 600-700 drabbade personer beräknas ingå i studien som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och fem universitetssjukhus.

Man kommer även kartlägga mekanismer i sjukdomsutvecklingen för att hitta den bästa behandlingen för KOL-drabbade som aldrig har rökt. Detta eftersom de mediciner som finns idag främst är testade på rökare med KOL.

Nu får vi möjlighet att studera sjukdomen och få en förklaring till varför så många drabbas. Det kommer att ge möjligheter till en bättre behandling i framtiden, säger Magnus Sköld.

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner delas ut årligen och är det största anslaget i Sverige inom hjärt-lungsjukdomar. Hjärt-Lungforskningens ”nobelpris” delas ut till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

– Det känns fantastiskt för oss att kunna stötta forskning kring KOL som drabbar så många. Magnus Skölds forskning kan få avgörande betydelse för alla dessa patienter och ge dem en bättre livskvalitet i framtidens vård, kommenterar Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Bild: Magnus Sköld, professor i lungmedicin på Karolinska Institutet.
Fotograf: Jonas Larsson

Passa på att läsa om andra fina initiativ som leder till en bättre vård.

Ett svar till “Icke-rökare med KOL ska få bättre vård”

  1. När jag växte upp på 50-talet så rökte alla, även inomhus. På vintern var det som en dimridå av rök inne. På 60-70-talet röktes på alla arbetsplatser vid skrivbord och sammanträdesrum. Själv hatade och hatar allt som har med rökning att göra. Hälsningar