Boka tid
Boka tid Login För företag
Anders Kullberg, internmedicin, kardiologi. Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Viktigt att upptäcka förmaksflimmer tidigt

Anders Kullberg är kardiolog på kliniken för internmedicin vid Kungsbacka sjukhus. Han berättar att kardiologer idag har stort fokus på besvär som arytmier, hjärtklappning och framför allt förmaksflimmer. Besvären skapar mycket oro hos drabbade personer och behöver upptäckas tidigt för att minska risken för allvarliga sjukdomar.

– Vi är två kardiologer här på sjukhuset som utreder, behandlar och följer upp i stort sett alla former av hjärtsjukdomar. Vi hanterar ett stort remissinflöde på utredningar från sjukhus runt omkring och från primärvården.

– Det vanligaste är att vi följer de här personerna från att de remitterats hit av primärvården efter sina första symptom fram till eventuell operation och även efter, berättar Anders.

Få hjälp av en hjärtspecialist

På Medicheck kan du träffa Anders och andra specialistläkare direkt utan remiss.

Välj din läkare här

Många är i behov av en hjärtspecialist

Till Anders kommer personer med tryck över bröstet, blåsljud och andra symptom där primärvården misstänker hjärtsjukdom. Den stora utmaningen är att hantera den stora volym av patienter som behöver hjälp av en kardiolog.

– Ja, det handlar om volym i förhållande till resurser. Det finns ett stort behov av att utreda hjärtåkommor som ju är den vanligaste dödsorsaken i världen. Vid exempelvis kärlkramp är det viktigt att vi hittar och börjar behandla tillståndet tidigt för att minska risken för hjärtinfarkt.

– Hjärtklappning och framförallt förmaksflimmer är väldigt vanligt. Här tillför EKG väldigt mycket.

Kan man hitta förmaksflimmer tidigt så kan man förebygga väldigt mycket, inte minst minskar risken för stroke genom att dessa personer följs upp och behandlas.

– Vissa känner av sitt förmaksflimmer men det förekommer också s. k. ”tysta flimmer”. Det är viktigt att hitta dessa och vi har en hel del bra behandlingsmetoder idag.

Viktigt att tidigt upptäcka och följa upp förmaksflimmer

Inom just förmaksflimmer finns det ett stort behov vad gäller nydiagnostik men även uppföljning, menar Anders.

– Det finns även evidens för screening av flimmer i populationen enligt den s. k. Stroke Stop-studien där man följt personer i åldern 65+ i Stockholm och Halland genom att genomföra två EKG-mätningar per dag. Det visade sig vara ett bra sätt att hitta dessa personer tidigt, berättar han.

När en läkare konstaterat förmaksflimmer finns det två spår. Handlar det om ett flimmer där kammaren och pulsen går ganska lugnt kan man behandla med enbart blodförtunnande. Har man istället stora besvär i att exempelvis bibehålla normal hjärtfrekvens eller symptom finns läkemedel och så kallad ablationsbehandling. Den innebär att man tar bort själva orsaken till flimret genom en speciell teknik.

Viktigt att träffa läkare så fort som möjligt

–  Mycket beror på symptomen samt vilka krav och förutsättningar man har. Gillar man att motionera mycket eller har uppnått hög ålder med mindre krav på fysisk prestationsförmåga så kan behandlingarna skilja sig åt, förklarar Anders.

Man ska kunna leva ett normalt liv med förmaksflimmer.

Det viktiga är att man får träffa någon i ett så tidigt skede som möjligt istället för att gå omkring och vara orolig. Genom ultraljud undersöker man då eventuella bakomliggande orsaker, men Anders påpekar att det första man ska värdera är att sätta in blodförtunnande vid förmaksflimmer. Detta för att minska risken för stroke.

– Under 50 procent av patienterna med förmaksflimmer har blodförtunnande, vilket är för lågt tycker jag. Tröskeln att förskriva blodförtunnande har dock sänkts, vilket är positivt. Men vi har en bit kvar, konstaterar Anders.

Lättare att göra långtidsregistreringar med ny teknik

Dilemmat med förmaksflimmer är att EKG kan vara normalt just när man gör en kontroll på vårdcentralen. Därför är långtidsregistreringar som i Stroke Stop-studien ett mycket bra sätt hitta tillstånd som förmaksflimmer tidigt. Anders konstaterar att detta idag är möjligt på ett helt annat sätt än för bara några år sedan.

– Ja, vi gör fler långtidsregistreringar idag då Stroke Stop-studien visat att man hittar många på det sättet. Här kommer också nya innovationer som Coala in. Det är en liten monitor där man hemma själv kan själv screena sitt hjärta flera gånger om dagen och få svar om EKG, hjärtljud och hjärtfrekvens direkt i sin smartphone. Här finns stora möjligheter att upptäcka rytmrubbningar tidigt. Vi hjärtspecialister kan också ansluta oss till systemet och gå in och titta på våra patienters resultat genom denna tjänst. Det är mycket intressant och bådar gott inför framtiden.

– Är man över 80 år gammal är förmaksflimmer ett vanligt tillstånd men får man det i 50-årsåldern bör man absolut undersöka bakomliggande orsaker. Det handlar inte bara om stroke-risken, man måste vara observant på andra sjukdomar också, berättar Anders.

Hjärtspecialist för dig som använder Coala

På Medicheck kan du träffa Anders och andra kardiologer direkt utan remiss.

Välj din kardiolog här

Att motivera och dämpa oro är viktigt

Anders Kullberg lyfter också fram en annan aspekt i att hitta olika typer hjärtrytmrubbningar tidigt. Det är att även hitta de som är helt ofarliga och därmed motivera dessa personer att fortsätta ett hälsosamt liv med motion, utan att känna oro för hjärtat.

– Det finns många rytmstörningar som är ofarliga så det viktigt att vi fångar upp och långtidsregistrerar även dessa. Då kan vi ge råd och i förlängningen dämpa oron för att anstränga sig med fysisk aktivitet som ju är väldigt viktig för hjärthälsan.

– Att ge motivation och lugna är en viktigt del av mitt arbete, precis som att ge hälsosamma livsstilsråd, säger Anders.

Text: Mats Holmström

Läs mer om hjärtsjukdomar

Kalliopi är hjärtspecialist och hjälper personer genom kunskap och interaktion
Egen hjärtmonitor hemma ska förebygga hjärtsjukdomar
Personer med hjärtsjukdomar träffar läkare via videosamtal

Kommentarer inaktiverade.