Boka tid
Boka tid Login För företag
Philip Siberg, VD, Coala Life, hjärtmonitor för personer med eller med risk för hjärtsjukdomar Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Egen hjärtmonitor hemma ska förebygga hjärtsjukdomar

Nylanserade Coala Heart Monitor är en svensk innovation som ska hjälpa fler att upptäcka hjärtsjukdomar i tid. Nu kan man själv screena sitt hjärta flera gånger om dagen och få svar om EKG, hjärtljud och hjärtfrekvens direkt i sin smartphone. Vid avvikande resultat är det även möjligt att få råd från Hjärtupplysningen eller ansluten specialistläkare.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i världen och orsaken är inte sällan en sen diagnos. Det är bakgrunden till att Coala Heart Monitor har utvecklats.

– Själva projektet startade 2004 av en grupp läkare. De konstaterade att stetoskopen, som funnits sedan 1800-talet, mäter hjärtat på ett analogt sätt, vilket inte är helt optimalt. De ställde sig frågan om man inte istället kunde ”digitalisera hjärtat”. Forskare och entreprenörer utvecklade sedan projektet i 10 års tid, samtidigt som det hände mycket i samhällsutvecklingen gennom digitalisering och smartphones. Jag kom in 2014 och då fanns patent och en teknikplattform att bygga vidare på, berättar Philip Siberg som är vd för Coala Life.

Träffa en hjärtspecialist

Hos Medicheck kan du få hjälp av en specialistläkare digitalt – utan remiss.

Hitta en kardiolog

Skapar trygghet och dämpar oro för hjärtsjukdomar

Hjärtmonitorn säljs via Coala Lifes hemsida och hos Lloyds Apotek i Sverige sedan årsskiftet. Som användare placerar man Coalan mot hjärtat i 30 sekunder och gör sedan en referensmätning med tum-EKG. På så vis får man på bara några sekunder reda på hur hjärtat mår då resultaten visas i appen.

– Målgruppen är personer som kanske haft något hjärtproblem tidigare eller bara känner oro för hjärtat. En typisk kund har haft hjärtsjukdomar i släkten eller vill av någon annan anledning följa sitt hjärta.

Oro för hjärtat är väldigt vanligt skäl att åka in till sjukhus men faktum är att 90 procent skickas hem eftersom det rör sig om någonting helt annat.

– Därför är vår hjärtmonitor bland annat en trygghetstjänst som även kan avlasta vården, menar Philip Siberg.

Upptäck hjärtflimmer i tid

Problem med klaffarna är något som många lever med utan att ens veta om det. Därför kan det vara avgörande att upptäcka en sådan diagnos i tid för att undvika allvarliga konsekvenser i framtiden.

– Många lever med hjärtflimmer utan att känna några symptom. Men har man sjukdomen och andra riskfaktorer löper man fem gånger högre risk att drabbas av stroke i framtiden. Vanligtvis får man blodförtunnande läkemedel som behandling mot hjärtflimmer och ju tidigare den upptäcks och behandling sätts in, desto bättre. Här kan Coala vara till stor hjälp.

Med hjärtmonitorn följer ett abonnemang. Man laddar ner appen och kopplar sedan enkelt ihop hjärtmonitorn med sin smartphone via bluetooth. Man kan välja mellan abonnemangstyperna Coala Basic och Coala Premium. Skillnaden är att om ett avvikande värde upptäcks vid självscreeningen kan Premium-användare få direktkontakt med e-sjukvårdsrådgivaren Hjärtupplysningen för snabb rådgivning per telefon.

Din specialistläkare kan följa dig genom tjänsten

Oavsett typ av abonnemang så kan man även ansluta sin egen specialistläkare till tjänsten. I dessa fall kontaktar läkaren oss och får login-uppgifter till en portal där de kan följa sin patients resultat. Läkaren kan också skicka ett meddelande till sin patient och berätta om avvikande värde som denne vill diskutera eller ge råd kring.

Grundtanken är att erbjuda en konsumentprodukt till att börja med. Men genom att läkaren kan följa hjärtpatienten flera gånger om dagen är Coala även ett effektivt redskap för vården.

Specialistläkare för dig som använder Coala

Här kan du som använder Coala få hjälp av en specialistläkare (kardiolog) – utan remiss. Mötet sker via videosamtal.

Läkare för dig som använder Coala

Coala ska kunna skrivas ut av läkare och spridas internationellt

– Det händer mycket inom den digitala utvecklingen och människor i allmänhet vill ha allt mer koll på sin egen hälsa. Därför började vi att erbjuda en medicinteknisk konsumentprodukt på den svenska marknaden till att börja med. Målet är dock att sprida hjärtmonitorn så pass mycket att den i framtiden också upphandlas av vården och kan skrivas ut av läkare. Vi ser redan ett stort intresse för detta och vi har också förberett för att kunna sprida Coala Heart Monitor internationellt.

Ett annat mål med Coala Heart Monitor är att vården och forskningen ska kunna använda sig av den växande databasen som skapas vartefter användningen av produkten sprider sig.

– Självklart hoppas vi att databasen tillsammans med vår hjärtmonitor ska kunna hjälpa till att ytterligare förbättra vården för personer med hjärtsjukdomar. Hjärtat berör alla och är därför ett ständigt högaktuellt område. Det här är vårt sätt att hjälpa till, avslutar Philip Siberg.

Läs mer hos Coala Life

Text och foto: Mats Holmström

Läs mer om hjärtsjukdomar

Kalliopi är hjärtspecialist och hjälper personer genom kunskap och interaktion
Personer med hjärtsjukdomar träffar läkare via videosamtal
Hjärtpatienter får en egen coach

Kommentarer inaktiverade.