Boka tid
Boka tid Login För företag
Eleni Thomaidi, specialistläkare inom reumatologi Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss

Eleni lyssnar på dig som har besvär med reumatiska sjukdomar

Personer som lever med reumatiska sjukdomar behöver stöd av en specialistläkare som verkligen tar sig tid att lyssna.
– Det kan vara lite tidskrävande ibland, men för mig är det viktigt att lyssna in personen jag träffar så att denne känner sig delaktig och sedan kan få flera alternativ att hantera sin sjukdom. Det berättar reumatologen Eleni Thomaidi, som arbetar med digitala vårdmöten hos Medicheck.

Rätt vård direkt utan remiss

Träffa specialistläkare via videosamtal. Frikort gäller.

Se lediga tider här

Eleni kommer ursprungligen från Grekland och tog sin läkarexamen i Aten 2012. Som ung student fanns egentligen aldrig någon tvekan när det gällde hennes yrkesmässiga vägval.

– Att bli läkare kändes som en stor utmaning. Inte minst då man som läkare är ett viktigt stöd för samhället. Framförallt kändes det intressant att kunna ta hand om människor och få dem att må bättre. Att jag valde att vidareutbilda mig till reumatolog har sin grund i att jag under mina universitetsstudier tyckte att reumatologi var ett väldigt spännande ämne, berättar hon.

Skandinavien är framstående inom reumatiska sjukdomar

– Jag bestämde mig tidigt för att genomföra min ST-tjänstgöring utomlands och visste att Skandinavien generellt är känt för att vara framstående inom reumatiska sjukdomar. Sverige är landet som har störst befolkning i Skandinavien, vilket resulterade i att jag genomförde min ST-tjänstgöring på Universitetssjukhuset i Örebro. Detta efter att ha läst svenska och utbildat mig i internmedicin i Oskarshamn, berättar Eleni.

Som färdig reumatolog flyttade Eleni till Stockholm och arbetade på Karolinska Sjukhuset i ett och ett halvt år. För ungefär ett halvår sedan bestämde hon sig dock för att flytta tillbaka och prova att jobba i Grekland igen.

Det kan ta lite extra tid ibland men för mig är det viktigt att känna in personen jag träffar så att denne känner sig delaktig och sedan kan få fler alternativ att hantera sin sjukdom.

– Det fanns personliga skäl, jag ville bland annat vara nära min familj i dessa pandemitider. Just nu befinner jag mig därför i Aten och arbetar på reumakliniken vid YGEIA-sjukhuset. ”Ygeia” betyder förresten ”hälsa” på grekiska, förklarar Eleni.
Skillnaden mellan att arbeta som reumatolog i Sverige och i Grekland är att det i Sverige finns en välbemannad och välfungerande primärvård, konstaterar Eleni. Det innebär att hon ställs inför ett bredare spektrum av både lättare och mer komplicerade reumatiska besvär på sjukhuset i Grekland.

Har du reumatiska besvär?

Hos oss får du träffa en reumatolog som ger dig råd, stöd och behandling.

Boka tid här

Behandlar både vanliga och ovanliga besvär

– Det stämmer. Här i Grekland tar jag även hand om patienter med mer lättbehandlade besvär, som exempelvis benskörhet eller artros. I Sverige hade dessa patienter fått hjälp redan hos primärvården, varför jag behandlade en större andel mer komplicerade fall på Karolinska Sjukhuset.

– I övrigt träffar jag i båda länderna rutinmässigt personer med vanliga reumatiska sjukdomar såsom ledgångsreumatism och muskelreumatism. Men även icke-reumatiska besvär som fibromyalgi och kroniskt smärtsyndrom. Jag har dessutom träffat en hel del personer med mindre vanliga diagnoser som SLE (systemisk lupus erythematosus, som är en autoimmun inflammationssjukdom som innebär att immunförsvaret angriper den egna kroppen) och vaskulitsjukdomar.

Jag ser fram emot att vara ett stöd och en second opinion för personer med reumatiska sjukdomar.

– Just vaskulitsjukdomar (en grupp av sjukdomar som drabbar blodkärl och kännetecknas av inflammation i kärlväggen) är någonting som jag alltid brunnit extra för och jag gjorde också mitt forskningsarbete inom detta område under mina läkarstudier, berättar Eleni.
Oavsett vilken diagnos Eleni ställs inför tar hon sig alltid tid att lyssna i sina möten med personer hon träffar.

– Ja, först frågar jag alltid varför personen kommit till mig och tar mig då tid att verkligen lyssna. Därefter ställer jag mer riktade frågor. Det kan ta lite extra tid ibland men för mig är det viktigt att känna in personen jag träffar så att denne känner sig delaktig och sedan kan få fler alternativ att hantera sin sjukdom. Det är väldigt viktigt för mig att personen känner sig nöjd, förklarar Eleni.

Fysisk aktivitet påverkar mycket när det gäller reumatiska sjukdomar

För att kunna hantera sin sjukdom på bästa sätt är det vid som vid många andra besvär viktigt att bibehålla en hälsosam livsstil inklusive kost och fysisk aktivitet, berättar Eleni.

– Vikten är en av de faktorer som påverkar mest när det gäller exempelvis artros. Som vid många andra besvär är bland annat därför fysisk aktivitet viktig. Jag pratar också ofta med personer jag träffar om rökning. Rökning påverkar alltid negativt men här är det viktigt att personen verkligen måste ha bestämt sig. Man måste själv ha viljan att förändra för att klara av att exempelvis sluta röka.

Vikten är en av de faktorer som påverkar mest när det gäller exempelvis artros.

– Utvecklingen gällande forskning, nya mediciner och behandlingsmetoder har dessutom varit snabb inom mitt område under de senaste 20 åren. Nya prover och autoantikroppar som hjälper till med att ge en klarare klinisk bild av individen har upptäckts. Det är jättespännande att delta i den här utvecklingen!
Eleni, som vid intervjutillfället just har blivit tillgänglig som reumatolog hos Medicheck, ser bara fördelar med en tjänst som möjliggör snabb och kontinuerlig kontakt med specialistläkare utan remiss.

– Verkligen. Sverige ligger långt framme när det gäller digitala vårdmöten överhuvudtaget, men oavsett om en pandemi råder eller inte är det väldigt bra att man via Medicheck har en enkel tillgång även till specialistvård. Jag ser fram emot att vara ett stöd och en second opinion för personer med reumatiska sjukdomar. Genom min expertis och genom att ge dem tid ser jag stora möjligheter att hjälpa dessa personer även digitalt, avslutar Eleni Thomaidi.

Träffa Eleni via videosamtal

Träffa Eleni som specialist inom reumatologi via videosamtal. Remiss behöv inte.

Boka tid här

Text: Mats Holmström 

Läs mer om specialistvård

FODMAP – en effektiv kostbehandling mot IBS
Fler kan ha diabetes utan att veta om det
Sköldkörtelsjuka måste få vara delaktiga i sin egen vård

Kommentarer inaktiverade.