Boka tid
Boka tid Login För företag
Dietist och kostexpert Sofia Antonsson Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Mekanismen som bidrar till diabetes typ 2 och övervikt

Varför utvecklar vissa personer övervikt och diabetes typ 2? Det har forskare vid Karolinska Institutet försökt finna svar på. Nu har man upptäckt ett samband i olika individers förmåga att bryta ner fett. Resultatet kan ge en förklaring på varför personer svarar olika på samma kosthållning och livstil. 

Forskare har länge försökt förstå varför vissa människor är mer benägna att utveckla fetma, övervikt och typ 2 diabetes. Förutom faktorer som fysisk träning och kosthållning har man misstänkt att skillnader i energiomsättningen, vilket över tid kan bidra till att vikten utvecklas olika, kan spela en roll.

I en omfattande studie vid Karolinska Institutet, som har finansierats av bland annat Diabetesfonden och Vetenskapsrådet, har forskare analyserat vävnadsprover från kvinnor under en uppföljningsperiod på ca 10 år. Ett av målen har varit att kunna identifiera personer som löper risk att utveckla typ 2 diabetes och fetma.

Enligt resultatet kunde fettcellernas förmåga att frisätta fettsyror, så kallat lipolys, vid vävnadsprovet som togs vid studiens start, användas för att kunna förutse vilka kvinnor som skulle ha utvecklat typ 2 diabetes och övervikt tio år senare. Man kunde också se att dessa kvinnor hade mindre aktivitet i ett antal gener som involveras under lipolys.

Få coachning av dietist - utan remisskrav

Hos oss kan du träffa dietister och specialister inom kost, näring och livstil. Snabbt och utan krav på remiss. Möte sker via videosamtal. Du kan boka hur många rådgivningar du vill. Du loggar enkelt och kostnadsfritt in här för att se tider som passar dig.

Logga in säkert med BankID

Nedsatt fettnedbrytning bakom sjukdomar

Fettsyror som frisätts under lipolys används till exempel för att förbränna energi i muskler. Man skiljer på basal, kontinuerlig lipolys och lipolys som är hormonstimulerad. Hormonstimulerad lipolys är kroppens svar på ett ökat energibehov.

– Vi har misstänkt att det finns fysiologiska mekanismer i fettväven som bidrar till att vissa blir överviktiga medan andra förblir normalviktiga, trots att de kanske har liknande livsstil. Nu har vi hittat en sådan mekanism, säger Mikael Rydén, professor i klinisk och experimentell fettvävsforskning vid Karolinska Institutet.

Vi har misstänkt att det finns fysiologiska mekanismer i fettväven som bidrar till att vissa blir överviktiga medan andra förblir normalviktiga, trots att de kanske har liknande livsstil. Nu har vi hittat en sådan mekanism.

Resultatet från studien visade att fettceller från kvinnorna som utvecklade övervikt hade en hög basal lipolys, men en låg hormonstimulerad. Detta gav omkring 3 till 6 gånger ökad risk för utveckling av typ 2 diabetes och viktuppgång.

– Det är ungefär som en bil som går på hög tomgång men som har förlorat sin förmåga att lägga i en växel när det behövs. Den sammantagna effekten blir att fettcellerna på lång sikt tar upp mer fett än de gör av med, säger Mikael Rydén.

Förklarar olika svar på kosthållning

Dietist och kostexpert Sofia Antonsson berättar hur resultatet kan användas för att proaktivt kunna behandla de individer som uppvisar risk. Som dietist har hon erfarenhet av att olika kosthållningar kan ge viktnedgång för olika personer, vilket studiens resultat nu kan förklara.

– Vi har sedan länge förstått att personer som är överviktiga har olika lätt att gå ner i vikt. Därför är det nu intressant att man hittat mekanismer som kan förklara varför en sorts kost fungerar för en person men inte för en annan.

Intressant att man hittat mekanismer som kan förklara varför en sorts kost fungerar för en person men inte för en annan.

– Om man kan utveckla tester som kan användas inom vården för att identifiera individer i riskzonen innebär det att vi kan sätta in tidiga insatser för de som är i riskerar att utveckla övervikt”, säger Sofia.

Förutsättningar för en bättre hälsa

Nu väntar fler studier för att kunna fastställa resultatet, som kan leda till proaktiva insatser för de som visar sig löpa högre risk i framtiden.

– Resultaten behöver nu bekräftas i större studier och även för män, men vi hoppas kunna utveckla ett kliniskt användbart sätt att identifiera individer med ökad risk att utveckla övervikt och typ 2-diabetes. Dessa individer kan behöva mer intensiva livsstilsåtgärder än andra för att behålla en god hälsa, avslutar Mikael Rydén.

Läs mer på Hjärta för vården

3 tips från dietisten
Kostens stora betydelse vid diabetes
Personliga kost- och livsstilsråd vid övervikt och diabetes typ 2
Björn fick diabetes typ 2 utan att visa typiska symtom

Källa: Karolinska Institutet, Forskningsnyheter, 2018-05-31

Bild: Sofia Antonsson, dietist

Kommentarer inaktiverade.