Boka tid
Boka tid Login För företag
Peter Nordström professor i geriatrik. Foto: Mattias Pettersson Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Högt BMI ökar inte risken för hjärtinfarkt

Personer med högt BMI har inte en högre risk att drabbas av hjärtinfarkt. Det visar en ny och uppmärksammad studie som är genomförd av forskare vid Umeå universitet.

Studien innefattade 4 046 genetiskt identiska tvillingpar med olika mängd kroppsfett. Den visar alltså att tvillingar med högre BMI (Body Mass Index) som ett mått på fetma inte har högre risk att drabbas av hjärtinfarkt och död. Däremot visade sig ett högre BMI vara förenligt med en högre risk för diabetes typ 2. Studien publicerades nyligen i JAMA Internal Medicine.

Specialistläkare inom hjärta-kärl

Här kan du få hjälp av en specialistläkare (kardiolog) – utan remiss. Mötet sker via videosamtal eller chatt.

Se vilken hjälp du kan få

Överraskande resultat

– Resultaten talar för att livsstilsförändringar som minskar graden av fetma inte har någon effekt på risken för död och hjärtinfarkt, vilket går kraftigt emot det paradigm som finns vad gäller riskerna med fetma, säger Peter Nordström, som är forskare vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

Studien visar dock en stark association mellan fetma och diabetes, vilket talar för att hälsofrämjande interventioner för viktminskning kan vara mer effektiva mot diabetes än mot hjärtinfarkt och mortalitet.

Unik möjlighet att utvärdera fetma-relaterade hälsorisker

Peter Nordström och hans forskarkollegor vid Umeå universitet har jämfört 4 046 s.k. monozygota tvillingpar (enäggstvillingar). Samtliga tvillingar i studien skilde sig åt vad gäller graden av kroppsfett, mätt i BMI.

Syskonpar med identiska gener men olika BMI utgör en unik möjlighet för forskare att utvärdera fetma-relaterade hälsorisker som inte kan härledas till genetiska faktorer.

Högt BMI förenligt med diabetes

Under en uppföljningsperiod på i genomsnitt 12,4 år jämfördes skillnader mellan tvillingarna vad gäller risk för död, hjärtinfarkt och diabetes typ 2. Resultaten visade tydligt att tvillingar med högre BMI inte hade en större risk för död och hjärtinfarkt jämfört med sina smalare tvillingsyskon. Däremot hade tvillingar med högre BMI en större risk att utveckla diabetes typ 2.

Studien visar att

• Bland tvillingar med högre BMI (medianvärde 25,1) skedde under uppföljningsperioden 203 hjärtinfarkter (5 %) och 550 dödsfall (13,6 %).

• Bland tvillingar med ett lägre BMI (medianvärde 23,9) skedde under samma period 209 hjärtinfarkter (5,2 %) och 633 dödsfall (15,6 %).

• Till och med hos 65 tvillingpar där BMI sinsemellan skiljde sig med ett värde på 7 eller högre och där de större tvillingarna hade ett BMI på 30 eller högre, märktes ingen större risk för död eller hjärtinfarkt associerad med ett högre BMI.

Fakta om studien

Studien, som beskrivs artikeln Risks of Myocardinal Infarction, Death, and Diabetes in Identical Twin Pairs With Different Body Mass Index, är baserad på det svenska nationella registret över monozygota tvillingar (enäggstvillingar). Tvillingparens medianålder var 57,5 och deltagarna hade ett åldersspann på 42-92. Kohortstudien gjordes mellan 1998 och 2003, med uppföljningar gällande incidenter av död, hjärtinfarkt och diabetes under en tioårsperiod fram till 2013. En begränsning i studien är att vikt och längd (de värden som utgör BMI) var självrapporterade.

Text: Mats Holmström
Bild: Peter Nordström professor i geriatrik; Samhällsmedicin och rehabilitering
Foto: Mattias Pettersson

Annan läsning om diabetes, övervikt mm

Videosamtal ger ökat stöd för personer med övervikt
Skype-möten hjälper personer med diabetes
Hjärtpatienter får en egen coach

Kommentarer inaktiverade.

Vi samarbetar med