Boka tid
Boka tid Login För företag
Medicheck använder ePatch för att diagnostisera förmaksflimmer Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

100 000 personer riskerar allvarliga sjukdomar vid uteblivna tester

I Sverige har omkring 300 000 personer hjärtflimmer. Ett obehandlat hjärtflimmer eller arytmi som det även kallas ökar risken för stroke och andra komplikationer. Uppskattningsvis lever idag 100 000 personer med oupptäckt förmaksflimmer*.
– Tidig diagnos är mycket viktig och fullständigt EKG krävs för att ställa diagnos för förmaksflimmer, säger kardiologen Samir Saha på Medicheck. Med hjälp av hjärtmonitorn ePatch kan du mäta långtids-EKG hemma. Där kan vi upptäcka flimmer tidigare och vi kan genomföra det för alla som behöver det i hela landet. 

Förmaksflimmer är den mest förekommande av hjärtarytmier som orsakar både hjärtklappningar, trötthet, orkeslöshet och andfåddhet av olika grader.

Återkommande flimmer leder ofta till många sjukhusvistelser och medför stora hälsoekonomiska kostnader. Därför är det viktigt för oss att vi kan arbeta proaktivt genom att erbjuda långtids-EKG, säger Ingela Hådell som är specialistsjuksköterska inom kardiologi.

Hos Medicheck kan du snabbt få hjälp av en kardiolog via videosamtal. Du får även regelbundna uppföljningar med din kardiolog om du behöver det.

Sedan en tid använder Medicheck ePatch, en smidig liten hjärtmonitor från Philips som du enkelt kan använda själv hemma medan du lever ditt liv som vanligt. Mätresultatet analyseras och följs upp av kardiologer på Medicheck. Resultatet gör det möjligt att kunna upptäcka flimmer tidigare och sätta in rätt behandling. Anledningen till att ett långtids-EKG genomförs är för att upptäcka förändringar i hjärtrytmen under flera dygn, som kan vara svårt att upptäcka vid ett vanligt EKG.

– Vi på Philips är glada över att kunna stödja Medicheck i deras strävan att erbjuda patienterna en bekvämare och effektivare vård, säger Johan Thalén. Vi är gärna med och bidrar till alla samarbeten och processer som syftar till att korta ner väntetiderna. Långa vårdköer kan som bekant få allvarliga konsekvenser. Obehandlat hjärtflimmer resulterar i både försämrad livskvalitet och ökad risk för stroke. Genom samarbetet med Medicheck skapar vi tillsammans ett effektivt flöde som minskar riskerna för att detta sker. Allt för patientens bästa. 

I den ordinarie vården är väntetiderna ofta långa. På Medicheck kan man få hjälp inom ett par dagar. Vi kan även hjälpa personer som har haft en stroke eller hjärtinfarkt och som behöver stöd och rådgivning.

–  Det är väldigt bra att vi nu kan erbjuda monitorering i hemmet för att göra en bedömning av förmaksflimmer, som komplement till vår digitala vård, avslutar Ingela.

Läs mer om ePatch och långtids-EKG.

*Källa: Flimmerrapporten 2021, Riksförbundet Hjärt-Lung.

För mer information, kontakta gärna

Christian Tärnholm, marknadschef, Medicheck
+46-708-18 20 22, christian.tarnholm@medicheck.se

Om Royal Philips

Philips är ett företag inom hälsoteknik fokuserat på att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat över hela hälsokedjan. Från en hälsosam livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med kliniska kompetens såväl som konsumentinsikter gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, bildstyrd behandling, patientmonitorering och hälsoinformatik, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Tillsammans med våra kunder kan vi förändra hur vården tillhandahålls och upplevs, för att uppfylla det fyrdubbla målet: förbättrad patientupplevelse, bättre hälsoresultat, förbättrad personalupplevelse och lägre vårdkostnader.

Om Medicheck

Det ska vara enkelt att få träffa precis rätt läkare direkt – utan omvägar. Därför har vi på Medicheck bara kvalificerade specialister som har lång erfarenhet av både tillfälliga problem och kroniska sjukdomar. Du träffar din specialist online via videosamtal och kan självklart träffa samma specialist igen så länge du behöver det, om du tycker att ni har en bra relation. Du behöver inte ha någon remiss och du behöver inte åka till någon mottagning. Våra tjänster ska vara ett bra komplement till ordinarie vård så att fler människor får den hjälp de behöver – samtidigt som vi använder samhällets resurser på bästa sätt. Medicheck består av ett nätverk med över 300 anslutna specialistläkare och över 50 sjuksköterskor, samt en grupp på cirka 30 personer som har hand om kommunikation, sälj, teknik, ekonomi, HR, medicinskt ansvar och support.

Medicheck är tillgängligt via medicheck.se och apparna på App Store och Google Play.

Kommentarer inaktiverade.