Boka tid
Boka tid Login För företag

Långtids-EKG – kolla flimmer och hjärtrubbningar hemifrån

ePatch är en enkel liten hjärtmonitor som du sätter på kroppen som smidigt mäter din hjärtrytmsaktivitet under flera dagar medan du lever ditt liv som vanligt. Väntetiden på ett långtids-EKG är kort och du slipper onödiga sjukhusbesök.

Anledningen till att ett långtid-EKG görs är för att upptäcka förändringar i hjärtrytmen under dygnet, vilka kan vara svårare att fånga vid ett vanligt EKG. Ditt mätresultat analyseras av din specialistläkare och ger dig en trygghet att denne får reda på hur ditt hjärta mår.

Gör så här för att boka långtids-EKG

 • Gör så här för att tala med kardiolog om långtids-EKG
  • Logga in och registrera dig (länk till inlog) och logga in med BankID
  • Klicka på Sök vård
  • Välj Vårdmöte via videosamtal
  • Sök Hjärta (kardiolog) i listan
  • Välj tid för ditt möte
  • Svara på några frågor om dig
  • Var inloggad i appen på bokad tid

Boka tid

Så här fungerar ePatch

 • Du får ePatch på posten till din folkbokföringsadress. Mätningen görs under sju dagar
 • Instruktioner och information om hur du använder dig av hjärtmonitorn medföljer ditt paket. Läsa noga igenom instruktionerna innan du sätter på sensorn på kroppen
 • Hjärtmonitorn fästs på huden på kroppen. Under mätningen för du dagbok över dina hjärtrelaterade symtom och dessa skickar du sedan in tillsammans med sensorn i ett kuvert som kom tillsammans med sensorn
 • Dina mätvärden analyseras sedan av vår kardiolog
 • Du blir sedan inbjuden till ett videomöte med din kardiolog där ni går igenom ditt mätresultat och där vidare behandling diskuteras med dig

ePatch - Långtids-EKG med

Vad kostar det?

Fösta besök med kardiolog kostar 100 kronor.

Vid beslut på utredning kostar långtids-EKG 1 930 kronor.

Varför ska jag använda mig av ePatch?

För dig som vill utreda om du har en oregelbunden hjärtrytm som är i behov av behandling. Men även för dig som i ett tidigt skede ska kunna upptäcka flimmer som kan leda till allvarligare hjärt- och kärlproblem. Ett långtids-EKG är mycket effektivt för att fånga upp enstaka rytmrubbningar som ett vanligt EKG, som tas på vårdcentralen eller akuten, inte fångar.

När används långtids-EKG?

Du kan göra ett långtids-EKG om du har hjärtklappning, känner yrsel, trötthet, eller om behöver göra en utvärdering av behandling av hjärtarytmier (hjärtrubbningar). Din specialistläkare gör en bedömning om du behöver göra ett långtids-EKG.

Vad är ett långtids-EKG?

Ett långtids-EKG är ett sätt att mäta hjärtrytmen under flera dygn. Hjärtrytmen spelas in med hjälp av en liten sensor som du fäster på huden som är mobil. De sitter kvar under hela perioden som du gör mätningen medan du lever ditt liv som vanligt. På detta sätt kan du i din vardag upptäcka om din puls är oregelbunden, för snabb eller för långsam. Hjärtrubbningar kommer ofta oregelbundet och därför är det bra att göra en mätning under längre period än ett mäta under ett läkarbesök.

Hur får jag mitt analyssvar och vad händer sen?

Du får en rapport efter användandet av ePatch som tilldelas till din specialistläkare. Vi kommer att kontakta dig efter att analysen gjorts och boka in en ny tid. Då går din specialistläkare igenom resultatet med dig och ger förslag på behandling eller hur du ska gå vidare.