Boka tid
Boka tid Login För företag
craig wheelock docent i lungmedicin astma Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Typ av astma kan avgöras med urinprov

Genom att mäta biomarkörer i urinprov går det enligt forskare att avgöra vilken typ av astma en patient har och även hur svår den är. Något som normalt är svårt att fastställa.
– Målet är att kunna identifiera alla olika typer av astma, berättar Craig Wheelock, docent i lungmedicin vid Karolinska Institutet.

Ungefär 800 000 personer i Sverige lever med olika typer av astma. Detta innefattar ett brett spektrum av sjukdomar. Forskningen, som bedrivs med stöd av Hjärt-Lungfonden, ska leda till bättre diagnostik och i förlängningen mer individanpassad behandling. Framför allt för personer med svåra problem.

– Studien är den hittills största i världen i sitt slag och kan innebära ett steg mot framtida precisionsbehandlingar. Urinprov är dessutom enkla att använda för diagnostik. Vilket gör metoden extra användbar inom primärvården där merparten av patienterna behandlas, kommenterar Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Urinprov kan hjälpa till att fastställa typ av astma

Sjukdomen kännetecknas av en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor med symtom som hosta och andnöd. Mellan 15 och 25 procent av de som har sjukdomen uppnår inte en bra kontroll av sin sjukdom trots medicinering.

Enkla metoder för att fastställa vilken typ av sjukdom en person har, saknas idag, vilket försvårar valet av behandling, framför allt vid svår sjukdom.

Men med hjälp av så kallad masspektrometri har forskarna nu identifierat små biomolekyler i urin som kan användas för att beskriva en viss undergrupp av astma – allergisk med typ 2-inflammation. 

Resultaten visar även på en koppling mellan nivån av biomolekyler och svårighetsgraden av astma. Höga nivåer hos personer med svår sjukdom påvisades även efter att de behandlats med kortison. Vilket visar på behovet av andra behandlingar för patientgruppen.

Diagnostik som leder till rätt behandling av astma

– Enkla metoder för att fastställa vilken typ av astma en person har, är speciellt viktiga för att kunna välja rätt behandling för de mest svårhanterade formerna. Nu vill vi undersöka fler biomolekyler för att identifiera olika undergrupper av sjukdomen.

– Målet är att kunna identifiera alla olika typer av astma med ett enkelt urinprov, säger Craig Wheelock, docent i lungmedicin vid Karolinska Institutet, som leder studien.

Fakta om studien
Studien är baserad på data från ett av de största projekten i sitt slag. Den europeiska U-BIOPRED-studien om svår astma. Totalt ingick 411 deltagare med svårkontrollerad astma som ofta kräver behandling med kortisontabletter. Där 86 personer med lindrigare former av astma och 100 friska kontrollpersoner, samtliga i åldrarna 18 till 79 år.

Med hjälp av data från en studie på 95 barn och ungdomar i åldrarna 10 till 16 år med svår astma, kunde forskarna bekräfta sina fynd. Även i barn- och ungdomsgruppen uppvisade barnen med svårast besvär förhöjda värden av de aktuella biomolekylerna i urin.

Text: Mats Holmström

Läs mer om astma

Genombrott i forskning kan leda till framtida botemedel mot astma
Mitt första möte på allergikliniken
Bättre behandling av astma och allergi hos barn

Kommentarer inaktiverade.