Boka tid
Boka tid Login För företag
Anette Skoglund, verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Snabbutredning vid misstänkt cancer

Akademiska sjukhuset inför i september ett snabbspår för patienter i Uppsala län. Det gäller patienter med ospecifika symtom som kan bero på cancer. Primärvården ska kunna remittera direkt till medicinmottagningen för snabbutredning.

– Med ett standardiserat vårdförlopp kan vi säkra att även patienter med ospecifika symtom som kan vara cancer utreds utan medicinskt omotiverad väntetid, berättar Anette Skoglund, verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin.

– Vi räknar med att ta emot den första remissen 1 september. Snabbspåret är ett led i vårt arbete med standardiserade vårdförlopp som syftar till korta ledtiderna vid misstanke om cancer. I dag saknas en remissinstans för patienter som inte har symtom från ett specifikt organ. Det gör att väntan till diagnos och behandling kan bli oskäligt lång eller att patienten tvingas söka vård akut och då måste läggas in på sjukhuset för utredning som egentligen skulle kunna skötas i öppenvården, förklarar Anette Skoglund, verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin.

Ökad tillgänglighet ger snabbare besked vid utredning av cancer

I Uppsala län har cirka 175 patienter per år ospecifika symtom som kan bero på cancer. För ungefär en femtedel handlar det om en cancersjukdom, men flertalet har andra sjukdomar.

– Det här är ett sätt att göra vården mer tillgänglig så att den som har cancersymtom snabbare får ett besked. Ingen ska behöva vänta i onödan, kommenterar Vivianne Macdisi (S), sjukhusstyrelsens ordförande.

Standardiserade vårdförlopp är en nationell satsning av regeringen och SKL för perioden 2015-2018. Syftet är att korta ledtider och minska de regionala skillnaderna så att cancervården blir mer jämlik.

Nya vårdförlopp för 18 olika typer av cancer

I dag omfattas 18 diagnoser. Bland annat bröstcancer, bukspottkörtelcancer, prostatacancer, lever- och lungcancer. Hittills har fem vårdförlopp införts nationellt och ytterligare 13 ska införas under 2016, bland annat allvarliga, ospecifika symtom som kan bero på cancer. Akademiska har redan infört flera av dessa 13 vårdförlopp, berättar man.

För medicinmottagningen innebär standardiseringen att målet från en välgrundad misstanke om cancer tills patienten har avslutande samtal med läkare och erbjuds behandling på berörd klinik ska ta maximalt 22 dagar. En speciell enhet inom internmedicin bildas med ansvar för remisshantering och snabbutredning.

Max tre veckor till besked om cancer

– Med en gemensam remissingång blir det tydligt både för läkare i primärvården och patienterna vem man ska vända sig till. Vårt ansvar blir att säkerställa att patienten inom tre veckor genomgår relevanta undersökningar i syfte att fastställa en diagnos, berättar Sofia Bosdotter Enroth, specialistläkare i internmedicin.

Charlotta Hagström blir kontaktsköterska med ansvar för att informera och stötta patienterna under utredningstiden.

– Många patienter har haft symtom länge och mår dåligt av ovissheten. Det betyder mycket att ha någon att ringa och samråda med, framhåller hon.

Fakta om ”Snabbspår till cancerutredning vid ospecifika symtom”

Målgruppen är patienter med ospecifika symtom som misstänks bero på cancer.
Primärvården får en gemensam remissingång till medicinmottagningen för denna patientgrupp.

En ny enhet inom internmedicin bildas med ansvar för remisshantering och snabbutredning. * Innan remiss skickas in ska noggrann anamnes och status samt basal blodprovstagning ha utförts av läkare inom primärvården.

När remissen kommer in ska sjuksköterskebesök och tid för röntgen ordnas påföljande dag. Läkarbesök ska bokas inom tre dagar. Ambitionen är att patienterna så långt det är möjligt ska erbjudas flera undersökningar samma dag.

Snabbutredning inom tre veckor kan omfatta röntgenundersökning, benmärgsprov och gastroskopi/endoskopi. Därefter remitteras patienten med fastställd cancerdiagnos vidare till berörd klinik för behandling/operation.

Bild: Anette Skoglund, verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin
Foto: Magnus Laupa

Andra artiklar om cancer på Hjärta för vården

Hjältar ökar trygghet för barn med cancer
Snabbare hjälp vid hudcancer förbättrar prognosen vid malignt melanom
Kampen mot prostatacancer fortsätter
Snabbare diagnos vid hudcancer

Ett svar till “Snabbutredning vid misstänkt cancer”

  1. Hej
    Jag har haft två operationer i armen. Kirurgen tog ut sk fettknöl i 9:e sep och kastade den. Det växte något igen. 30:e nov skickade VC läkare remiss till kirurgen. Nu 3:e feb opererade han två knölar och skickade till patologi. Inga svar än. Jag har mycket ont i armen samt varje morgon domningar och lite svullnad i fingrarna. Vänster arm Axeln samt ryggen i vänster (samma arm med knölar) gör ont. Det kan handla att det är i samband med cancersjukdom. Finns det inte möjlighet till snabbare utredning och att någon som bryr sig?
    Det är verkligen förfärligt! Att behöva gå så här.

Vi samarbetar med