Boka tid
Boka tid Login För företag
Gabriella Svanberg är psykolog med specialinriktning neuropsykologi-neuropsykiatriska utredningar Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Psykologen: Neuropsykiatriska utredningar online hjälper fler unga med ADHD, autism och Asperger

Gabriella Svanberg är leg. psykolog med specialinriktning neuropsykologi. Det innebär att hon ofta gör utredningar på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samlingsnamnet för dessa, NPF, (neuropsykiatriska utredningar) innefattar diagnoser som exempelvis ADHD, AST, autism och Asperger. Via Medicheck erbjuder Gabriella digital NPF-utredning, oftast på uppdrag av behandlingshem och vårdboenden.
Dessa utredningar är ett fantastiskt redskap för att kunna hjälpa fler av dem som kämpar, säger hon.

Psykolog online

Träffa psykolog eller specialistläkare via videosamtal. Frikort gäller.

Boka en specialist

Gabriella har över 20 års erfarenhet som psykolog. Intresset för beteenden och grunden till dessa har alltid funnits där men innan utbildningen hade hon fler alternativ än psykologi i åtanke, berättar hon.

Eftersom jag i grunden ville förstå varför vi människor är som vi är beslöt jag mig dock för psykologispåret.

– Jag har alltid varit intresserad av människor och deras beteenden. Först tvekade jag dock mellan att bli manusskribent eller psykolog. Båda yrkena handlar nämligen om personbeskrivningar. Eftersom jag i grunden ville förstå varför vi människor är som vi är beslöt jag mig dock för psykologispåret.

– I början ville jag testa så mycket som möjligt. Jag ville få en bred erfarenhet för att sedan förstå vad jag skulle inrikta mig på. Efter en tid insåg jag dock att det var just bredden och helheten som tilltalade mig mest. Idag jobbar jag väldigt brett, jag träffar allt ifrån bankdirektörer till värstingar och uteliggare. Jag uppskattar verkligen alla typer av människor, berättar Gabriella.

Gör sin bedömning ur olika perspektiv

Genom det breda spektra av personer Gabriella mött som leg. psykolog insåg hon tidigt betydelsen av i vilket sammanhang och på vilken plats som själva mötet sker.

– Efter 8 år inom psykiatrin på Karolinska sjukhuset blev jag egenföretagare. När jag började åka ut till klienter i olika miljöer uppmärksammade jag tidigt att man talar om klienterna på olika vis beroende på vilken kontext de befinner sig i. Är de på sjukhuset kommunicerar vi på ett sätt, på ett behandlingshem för missbrukare på ett helt annat.
Enligt Gabriella kan ett och samma symtom inom NPF nämligen ha en rad olika orsaker och ofta handlar det om en kombination av dessa. Att kunna se personen från olika perspektiv kommer då väl till pass.

Det handlar om människor som redan blivit diagnostiserade men där man inte sett på dem från alla perspektiv.

– Ja, i grunden kan problemet vara så olika saker som stress, anknytning, missbruk eller ett trauma. Det kan också vara genetiskt eller kopplat till uppväxten. Det gör att utredningarna inom neuropsykologi är komplicerade, men delvis just därför väldigt intressanta.

– Att jag lärt mig prata om människor på olika vis beroende på sammanhang och miljö har jag därför haft väldigt stor nytta av. Jag kan gå in och se människan med olika glasögon eftersom jag suttit vid ”alla runda bord”. Det underlättar mycket när jag gör mina utredningar.

– Ganska ofta får jag även second opinion-frågeställningar. Det handlar om människor som redan blivit diagnostiserade men där man inte sett på dem från alla perspektiv. Då får jag titta med nya glasögon för att få ett helhetsperspektiv om sammanhang och kontext, förklarar Gabriella

Vanligt med missbruksproblematik

Oftast är det dock Gabriella själv som gör utredningarna från grunden. Genom möjligheten till digitala vårdmöten via Medicheck menar hon att man då kommer åt en målgrupp som tidigare har varit svår att nå. Det handlar om neuropsykiatriska utredningar som utmynnar i diagnoser som exempelvis ADHD eller autism.

– Många som lever med dessa diagnoser har tidigare varit svårutredda eftersom de ofta ”murar in sig” och inte gärna vill gå ut. Nu kan man göra utredningar även på dessa eftersom de vid digitala vårdmöten inte behöver lämna sin trygghet.

– Det här innefattar även hemmasittande skolbarn som föräldrarna inte lyckats få till en fysisk mottagning. Nu kan de bara ”klicka på datorn” vilket gör det mycket enklare. De är ju de här personerna som behöver en utredning som mest!

Nu kan man göra utredningar även på dessa eftersom de vid digitala vårdmöten inte behöver lämna sin trygghet.

Hos Medicheck gör Gabriella gör neuropsykiatriska utredningar med många ungdomar men även en hel del vuxna. Inte sällan har dessa även en missbruksproblematik varför personer hon utreder via Medicheck till stor del befinner sig på olika behandlingshem, HVB- och SÄBO-boenden.

– Jag har testmaterial från 16-åringar och uppåt. Det handlar även om personer som har varit svårutredda, och äldre som man inte lyckats hjälpa. Mycket vanligt är också att personen har en missbruksproblematik. Man har då ofta hamnat i missbruk för att döva sin ångest. I mina utredningar finns samtidigt en drogfrihetsgräns, du måste vara drogfri för att jag ska göra en utredning.

– Ett ”moment 22” kan därför lätt uppstå genom att när personen inte är på behandlingshem har denne haft så mycket ångest att denne inte klarat av att hålla sig drogfri. Väl på ett behandlingshem tänker vårdgivaren i sin tur att det är bäst att göra utredningen när personen är på plats och drogfri, förklarar Gabriella.

Enklare att följa upp neuropsykiatriska utredningar digitalt

Förutom att man når fler genom att göra neuropsykiatriska utredningar digitalt finns det ytterligare fördelar, enligt Gabriella. Inte minst genom att det blir tidseffektivt och tillgängligt, då många av behandlingshemmen ligger avlägset och det är långt till närmaste psykolog.

– Alternativet för oss psykologer är som sagt att åka ut till behandlingshemmen, något jag gjorde mycket tidigare innan jag började hos Medicheck för cirka två år sedan. Förutom att det blir dyrare och bökigare kan det ibland vara så att personen inte riktigt är mottaglig för utredning just när psykologen är där. Under de digitala mötena är det mycket enklare att ta en paus, och ta upp tråden igen senare.

Man slussas alltså inte alltid vidare till en psykiatriker som kan skriva ut recept efter utredningen.

– När jag fysiskt åker ut till ett behandlingshem blir det också ibland problematisk efter utredningen, dvs. om/när personen behöver få medicin utskriven. Som psykolog skriver jag inte ut recept och det är inte alltid självklart att de får sin medicin, ibland är det ingen som automatiskt följer upp personen. Man slussas alltså inte alltid vidare till en psykiatriker som kan skriva ut recept efter utredningen.

– Här finns nog den allra största fördelen med att boka en neuropsykiatriska utredning hos mig via Medicheck. Med ett stort nätverk av specialister som är kopplade till varandra och som enkelt kan se mina journalanteckningar via plattformen får man en bra insyn. Man kan enkelt skicka recept, följa upp och ha koll på personen även efter utredningen.

– Digital vård med snabb och enkel tillgång till specialistläkare är ett fantastiskt redskap inom mitt område, avslutar Gabriella Svanberg.

Träffa psykologen Gabriella digitalt

Träffa Gabriella eller någon annan av våra psykologer via videosamtal.

Boka tid

Text: Mats Holmström

Läs mer om psykisk ohälsa

Ina hjälper personer som lider av psykisk ohälsa
Hjärnstimulering utgör ny behandling mot depression
Psykiatrikern: Många väntar för länge med att söka hjälp vid depression

Kommentarer inaktiverade.