Boka tid
Boka tid Login För företag
Anna Palm, överläkare vid kvinnokliniken och ungdomsmottagningen i Sundsvall Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Psykisk ohälsa vanligt bland unga kvinnor som utsatts för våld

Anna Palm är överläkare vid kvinnokliniken och ungdomsmottagningen i Sundsvall. I en studie visar hon att över hälften av de unga kvinnor som kommer till ungdomsmottagningen har utsatts för någon typ av våld. Den visar också en tydlig koppling till psykisk ohälsa bland dessa kvinnor. I intervjun berättar Anna om hur vården kan hjälpa bättre.

Anna Palm disputerade 12 januari 2017 med studien som genomförts vid ungdomsmottagningarna i Västernorrland. Totalt har 1 051 kvinnor mellan 15 och 22 år deltagit. Alla som kom till mottagningen tillfrågades under studieperioden och 73 procent valde att delta.

Psykisk ohälsa är inte huvudorsaken till att man söker till ungdomsmottagningen

– Vi frågade alla och 85 procent av dessa sökte till barnmorskan angående bland annat p-piller, rådgivning, testning för könssjukdomar eller mensvärk. Nästan alla kom av helt andra anledningar än psykisk ohälsa. I jämförelser med gymnasieskolor har vi även sett att denna fördelning är representativ för unga kvinnor generellt. Endast 15 procent av kvinnorna sökte för någon form av psykisk ohälsa.

– Det vi ser är att många ungdomar blivit utsatta för våld. 56 procent berättade att de någon gång varit med om psykiskt, fysiskt eller sexualiserat våld, eller att de upplevt våld inom familjen. 10 procent berättade att de utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök.

– Något som också förvånade mig var att den grupp som är icke-hetero eller osäkra på sin sexualitet var dubbelt så utsatt som de andra. Det är anmärkningsvärt att det ska behöva vara så i dagens moderna samhälle, säger Anna Palm.

Få hjälp av en psykiatriker

Om du mår dåligt kan du få hjälp av en psykiatriker, specialistläkare – utan remiss. Mötet sker via videosamtal.

Hitta din psykiatriker här

Unga berättar sällan för vuxna

En anledning till att de här problemen sällan når vården är att man som ung kvinna sällan berättar för sjukvårdspersonal eller andra vuxna om att man blivit utsatt för våld.

– Nej, om man berättar för någon överhuvudtaget så är det för andra ungdomar, det här är något som är dolt för vuxenvärlden.

– Dessutom har hälften av de våldsutsatta utsatts för flera olika typer av våld, ofta återkommande. De kvinnorna mår mycket dåligt psykiskt medan de som inte utsatts alls uppskattar sin hälsa som väldigt bra, förklarar Anna Palm.

Många förstår inte att de utsatts för våld

Kopplingen till psykisk ohälsa är alltså tydlig bland studiedeltagarna som fått frågan om de utsatts för någon form av våld. Symptomen visar sig i form av exempelvis självmordstankar, självskadebeteende och posttraumatiska stressymptom. De unga kvinnorna är ofta omedvetna om att de utsatts för våld innan de får frågan på mottagningen.

– Så är det faktiskt. Det uppmärksammade jag inte minst när jag gjorde en separat intervjustudie med 15 av de deltagande kvinnorna. När våld är en del av vardagen är det svårt att veta var gränserna går. Vad är exempelvis bara ett skämt? Det kan också vara svårt att till exempel veta var gränsen för så kallat ”tjatsex” går. Det kan vara svårt även för vuxna men förstås ännu svårare för ungdomar att bedöma när det inte är ok längre.

Ungdomar är mest våldsutsatta

Visar statistiken att unga kvinnor utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexualiserat våld ökat under senare år?

– Det vet man inte säkert men jag tror inte det. Det vi är mer medvetna om idag är däremot att ungdomar är de mest våldsutsatta. Och då framförallt av andra ungdomar, bekanta, kompisar, partners och så vidare. Och de utsatta berättar som sagt snarare för andra ungdomar än för vuxna.

– Generellt vet man inte riktigt men jag tror inte att det var färre våldsutsatta för 30 år sedan.

Nya rutiner skulle öka nyttan

Anna föreslår i sin avhandling att man rutinmässigt frågar ungdomar om våldsutsatthet i deras kontakt med sjukvården.

– Ja, det är ett sätt att få bukt med problemet. Psykisk ohälsa har en tydlig koppling till våldsutsatthet. Många hade ont i magen, huvudvärk eller gynekologiska besvär. Idag frågar man rutinmässigt om exempelvis rökning, alkohol och matvanor men eftersom våld har en så stark koppling till psykisk ohälsa så borde man fråga om det också. Risken är även stor att kvinnorna hamnar fel i vården om man inte vet vad symptomen i grunden beror på.

Vad är dina egna tankar om hur vi vända den negativa trenden med ökande psykisk ohälsa?

– Svår fråga. Vi bedömer att psykisk ohälsa i allmänhet ökar men samtidigt att allvarliga tillstånd som schizofreni och självmord inte gör det.

– Oavsett grundorsaker till psykisk ohälsa är det viktigt att hitta personerna när de är unga. Chanserna att hjälpa och ge stöd åt de här personerna ökar ju tidigare vi fångar upp grundproblemet, säger Anna Palm.

Om studien: Alla som besökte ungdomsmottagningarna under studieperioden tillfrågades om att delta och 73% (1051 st) av de tillfrågade unga kvinnorna tackade ja. Dessa lottades i två grupper, hälften fick ett hälsosamtal där ungdomsmottagningens barnmorska eller kurator frågade om våldsutsatthet. Våldsutsatta erbjöds stöd och fortsatt samtalskontakt. Kvinnorna som lottats till den andra gruppen besvarade enkätfrågor om våldsutsatthet. 15 våldsutsatta ungdomar som fått hälsosamtal intervjuades fyra till fem månader efter samtalen. Ungdomarna beskrev att frågorna om våld hjälpt dem att sätta ord på vad de varit med om och att bearbeta händelserna. För en del hade frågorna lett till att de börjat i terapi eller avslutat en destruktiv relation. Studiedeltagarna tillfrågades i undersökningen också om alkoholkonsumtion.

Kommentarer inaktiverade.

Vi samarbetar med

Genom att besöka Medicheck godkänner du vår användning av cookies i enlighet med vår Integritetspolicy. Mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till "tillåt cookies" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med vår Integritetspolicy.

Stäng