Boka tid
Boka tid Login För företag
Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Lindra smärta utan läkemedel

Efter 20 år med kronisk smärta har Cecilia Lind äntligen blivit smärtfri. Vägen dit var lång och Cecilia har samlat på sig en mängd erfarenheter som hon nu vill dela.

– Med ökad kunskap om hur laserbehandling kan lindra smärta och påskynda läkning kommer allt fler smärtpatienter att få hjälp, det är jag övertygad om, säger Cecilia.

Att Cecilia Lind idag brinner för att sprida information om laserbehandling mot smärta är ett resultat av att hon själv varit smärtpatient i 20 år. Hon ”valsade runt” i vården med svår ryggvärk och tvingades till slut avsluta en karriär som professionell dansare och artist i början av 2000-talet. En lång och brokig väg ledde henne till att bli utbildad sjukgymnast/fysioterapeut.

Specialistläkare inom smärta och rehab

Har du frågor eller funderingar? Du som har problem med smärta kan få hjälp av en specialistläkare online – utan remiss. Mötet sker via videosamtal eller chatt.

Hitta din specialist här

– Det var inte det lättaste att hitta en ny passion när jag fick ge upp dansen. Till slut lyckades jag bli av med mina ryggsmärtor på egen hand trots att jag ansågs som ett ”hopplöst fall” inom vården. Jag botade mig själv genom att hitta rätt intensitet i träningen och även genom att behandla mig själv med laser. Men som nyutbildad sjukgymnast var jag mycket skeptisk till att laser kunde hjälpa mot kronisk och akut smärta.

– Slumpen gjorde dock att jag lyckades hjälpa en kvinna med liknande bakgrund. Jag hade fått låna en laser till kliniken där jag arbetade och som sista utväg testade vi att behandla henne med laser. När hon redan efter första behandlingen visade en klar förbättring tändes något hos mig, berättar Cecilia som började studera ämnet och idag är passionerad och licensierad laserterapeut.

Akut och kronisk smärta kan lindras utan smärtstillande läkemedel

I sin praktik har Cecilia hjälpt många patienter med långvariga, kroniska besvär i rörelseapparaten. Ofta personer som prövat det mesta utan att få hjälp och som nästan gett upp. Dessutom föreläser hon och utbildar andra inom laserterapi, eller medicinsk laser som metoden också kallas. En viktig anledning till att Cecilia vill sprida information om metoden är den höga användningen av smärtstillande läkemedel.

Genom laserbehandling kan man lindra smärta och inflammation så att patienten kan komma igång med nödvändig rehabiliteringsträning. Laser ska alltså inte utesluta den aktiva delen av rehabiliteringen utan snarare möjliggöra den. Detta kan många gånger ske utan eller med mindre behov av smärtstillande läkemedel.

I maj deltog Cecilia vid världskongressen WIP (World Institute of Pain) i New York. Där lades stort fokus på problemet med smärtstillande läkemedel och dess biverkningar.

– Ja, den stora frågan som togs upp under kongressen var att man försöker införa restriktioner kring s.k. opioider (smärtstillande läkemedel med morfinliknande substanser). Opioider har många kända biverkningar och orsakar bland annat stora beroendeproblem. Detta samtidigt som de inte har någon klinisk signifikant effekt på smärta. Det är även en svår process att införa hårdare restriktioner då risken finns att missbruk av andra droger ökar. Men, att det finns behandlingsmetoder som både kan lindra smärta och minska användandet av opioider bör uppmärksammas mer.

Laserterapi – en praktisk guide

Boken ”Laserterapi – en praktisk guide” ser Cecilia som det första steget i att sprida information om metoden på ett lättillgängligt sätt. Och i förlängningen ge fler möjligheten att få hjälp.

Boken kom till av flera skäl. Dels fanns och finns det fortfarande många fördomar om metoden. Något som till stor del bygger på okunskap. Ett annat skäl är att det tidigare rådde brist på lättillgänglig litteratur inom smärtbehandling med laser. Samtidigt har olika former av ljus använts som medicin i hundratals år.

– Laser som behandlingsmetod har också etablerat sig inom till exempel kirurgi, ögon och skönhetsbehandlingar. Medicinsk laser mot smärta har haft lite svårare att etablera sig på bred front inom vården. Det vill jag ändra på, säger Cecilia.

– Tidigare var det mest allmänheten som efterfrågade metoden. Ofta personer som själva levt med långvarig smärta och sett eller läst information om medicinsk laser. Sedan boken släpptes har fler och fler manuella terapeuter upptäckt och börjat använda metoden. Boken fungerar som en guide och består av en del med allmän information om hur laserljus påverkar läkning och smärtlindring. Den andra delen innehåller riktlinjer för behandling av över 30 olika besvär. Det handlar såväl om kroniska sjukdomar i rörelseapparaten som om mer akuta tillstånd.

Webbkurs om laserbehandling mot smärta

För att ytterligare sprida kunskap erbjuder Cecilia sedan i våras webbaserade diplomkursen ”Grundläggande Laserbehandling – Smärta och läkning”. Här får man träffa Cecilia virtuellt då hon leder deltagaren genom de olika avsnitten. Man kan gå kursen i sin egen takt och på valfri plats. Medan boken främst vänder sig till manuella terapeuter riktar sig webbkursen även till allmänheten.

– Ja, man kan säga att webbkursen motsvarar den första delen av boken. Dvs. den del som inte går in på specifika diagnoser. Man lär sig grunderna i hur laserljus i olika våglängder påverkar våra celler och dess läkande effekt. Jag brinner för att informera både vårdgivare och allmänhet om detta. Jag vill att fler ska känna till hur laserterapi fungerar och att fler ska efterfråga metoden i vården.

Samarbete med patienten – framtidens vård

Cecilia ser en framtid där vård och behandling sker allt mer i samråd med patienten. Idag googlar man på sina besvär på både gott och ont. Patienter blir också ständigt mer uppdaterade genom den enorma mängd information som finns tillgänglig på nätet.

– Jag tror mycket på individens förmåga att känna sig själv närmast. Samtidigt är det givetvis inte alltid en fördel att diagnostisera sig själv. Men ett tätare samarbete är definitivt att föredra och att utnyttja internet för att hålla båda parter informerade är bra.

– Men det måste också bli tydligare från vårdsidan att det är ett samarbete. Vi vårdgivare måste snappa upp initiativförmågan och viljan som finns hos allmänheten. Det är framtiden, säger Cecilia och avslutar:

Jag tror att ju mer informerad man är, både som patient och som vårdgivare, desto bättre är det. Som patient så vet man då vad som finns och vad man kan efterfråga. Som vårdgivare vet man vad som finns där ute. Därför vill jag sprida information om laserterapi som behandling för smärta och påskyndad läkning.

Fakta om laserterapi, medicinsk laser

Cecilia Lind och fysioterapeuten Anders Bergström i artikel om metoden på infosajten Skadekompassen.

Cecilias hemsida med info om laser, boken, webbkurs, patientberättelser m.m.

Text: Hjärta för vården
Fotograf: Linus Pettersson

Kommentarer inaktiverade.