Boka tid
Boka tid Login För företag
Anna Duberg, forskare och fysioterapeut. Foto: Kicki Nilsson Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Psykisk ohälsa bland unga flickor lindras med dans

Psykisk ohälsa bland unga flickor har ökat drastiskt sedan mätningar började göras på 80-talet. Regelbunden dansträning, utan prestationskrav kan ge flickorna en chans till en bättre hälsa. Det har forskaren och fysioterapeuten Anna Duberg nyligen doktorerat i. Nu utbildar hon nya instruktörer löpande i ”Dansprojektet” som spritt sig över hela landet.

Ungdomar är en oerhört viktig målgrupp

– Dans har jag hållit på med under större delen av mitt liv, mestadels som gruppträningsinstruktör men också professionellt under min tid i Stockholm, då jag till att börja med utbildade mig till idrottslärare på GIH. I början av 2000-talet utbildade jag mig till sjukgymnast på Karolinska Institutet. Jag har alltid varit intresserad av kopplingen mellan kropp och själ och har jobbat mycket med avslappningsövningar, inte minst tillsammans med ungdomar som är en oerhört viktig målgrupp.

Efter att Anna jobbat ett par år inom primärvården i Örebro fick hon 2008 frågan om att bli instruktör i ”Dansprojektet”, som är ett resultat av att forskningsnämnden avsatt pengar för forskning kring kultur och vård.

– Jag tackade ja ganska omgående när jag hörde att projektet riktade sig mot ungdomar. Jag fick också ansvara för att utveckla interventionen i projektet. Att forska hade jag dock inte haft någon tanke på tidigare, men när min handledare föreslog att jag skulle doktorera med Dansprojektet var jag redan så involverad att jag bestämde mig för att köra på. Detta är något jag absolut inte ångrar. Det är fantastiskt utvecklande att arbeta med forskningsprojekt, säger Anna, som disputerade i maj med avhandlingen ”Dance Intervention for Adoloescent Girls with Internalizing Problems – Effects and Experiences”.

Få hjälp av en psykiatriker

Om du mår dåligt kan du få hjälp av en psykiatriker, specialistläkare – utan remiss. Mötet sker via videosamtal.

Logga in nu

Psykisk ohälsa ökar och fler än någonsin mår dåligt

I sin studie vid Universitetssjukvårdens Forskningscentrum i Örebro har Anna Duberg undersökt effekter och upplevelser av tonårstjejers dansträning två gånger i veckan under två terminer. Resultaten visar bland annat att dansen upplevdes som en fristad från vardagens stress för de deltagande flickorna. Det här är ett projekt som verkligen behövs.

– Så här höga siffror för tonårsflickor som mår dåligt har det inte varit någonsin sedan Folkhälsomyndighetens mätningar startade på 80-talet. Flickor tar på sig för mycket ansvar och har högre krav på sig själva än pojkar, bland annat i skolarbetet. Utöver det så upplever de också kravet från media att se bra ut och vara en trevlig kompis som hänger med på allt. Sedan har vi sociala medier och pressen att prestera bra i många andra sammanhang. Till slut orkar tjejerna inte med mer prestation. Därför kom dansprojektet lägligt, då det inte bygger på prestation. Vi dansar för dansens skull, för att uttrycka våra känslor och för att känna en grupptillhörighet och en egen identitet.

Rörelser och musik ger en paus från negativa tankemönster eftersom det flyttar fokus från tankar till upplevelse.

Dansen upplevs som en fristad från stress

I studien ingick flickor mellan 13-18 år som ofta besökte skolhälsovården för återkommande problem, så som huvudvärk, magont, nedstämdhet, ångest, oro och stress. Man undersökte om dans två gånger i veckan under åtta månader kunde påverka flickornas hälsa. Dansklasserna gavs efter skoltid och det var ungefär tjugo flickor i varje grupp.

– Fokus låg på att lyfta fram flickornas resurser genom att uppmuntra rörelseglädje istället för prestation, att helt enkelt uppleva kroppen på ett positivt sätt istället för prestationshöjande träning. Kravlös atmosfär, stödjande gemenskap, kreativitet och medbestämmande var viktiga grundstenar. Rörelser och musik ger en paus från negativa tankemönster eftersom det flyttar fokus från tankar till upplevelse. Dessutom är dansen en chans att få utlopp för olika känslor på annat sätt än med ord.

Fler och fler vill starta upp en verksamhet där de bor

Resultaten från studien visar tydliga, positiva, kroppsliga och mentala hälsoeffekter för gruppen som fick dansa jämfört med kontrollgruppen. Bland annat minskad stress och smärta och ökad självtillit. Närvaron i dansgruppen var genomgående hög och 92 procent skattade dansen som positiv. Dessutom visade det sig vara en hälsoekonomisk och fördelaktig insats.

– Det beror på beräkningar som visar ökad livskvalitet i förhållande till att det var en billig insats. Dansklasserna innebar ingen kostnad för flickorna eller deras föräldrar. Det har också visat sig att flickorna behövt färre besök hos skolhälsovården och att även deras behov av läkemedel minskat under de två terminerna som projektet pågått, konstaterar Anna Duberg.

Sedan första artikeln om Dansprojektet publicerades 2013 har många hört av sig till Anna och velat starta upp en verksamhet där de bor.

– Ja, och det har också kommit intresseanmälningar från andra länder. Mycket har jag inte hunnit ta tag i ännu eftersom jag just disputerat. Projektet har redan spritt sig över hela landet och ökningspotentialen är stor eftersom behovet är stort.

Dansprojektet kan bara bli större

– Som det ser ut nu så tar man kontakt med mig om man är intresserad att utbilda sig till instruktör och starta ett dansprojekt i sin hemkommun. Man behöver en finansiär till projektet, ha rätt bakgrund och givetvis en lokal. Många som hört av sig är till exempel f.d. dansare, fysioterapeuter och skolsköterskor. Det är viktigt med en medicinsk eller pedagogisk grundutbildning för att kunna möta dessa flickor på ett professionellt sätt, berättar Anna Duberg.

Vårt samhälle ser annorlunda ut idag. Man använder sig inte av de självläkande effekterna av grupp och rörelse tillräckligt mycket, samtidigt behöver vi detta mer än någonsin. Stillasittandet ökar och Anna konstaterar att ungdomar i Sverige i genomsnitt kommer upp i högst 15 procent av rekommenderad daglig fysisk aktivitet.

Idag är många ensamma på fritiden och i vår studie såg vi att gemenskapen i dansen var lika viktig som kravlösheten. Här får tjejerna en identitet i en grupp samtidigt som de får en bättre fysisk hälsa. Kan det här projektet inspirera till fortsatta positiva levnadsvanor så är det optimalt.

– Jag hoppas att dans och rörelse ska bli ett kompletterande behandlingsalternativ i vården, en naturlig del av skolhälsovården och psykiatrin. Detta projekt har till exempel inneburit att man här i Örebro startat verksamheten ”Bara dansa” och även Malmö, Karlskoga, Jönköping och Haparanda är igång med dansgrupper som vi utvärderar vetenskapligt nu. Fler forskningsprojekt är också på gång med andra åldersgrupper. Det är så härligt när forskning blir verklighet, avslutar Anna Duberg.

Text: Mats Holmström
Fotograf: Kicki Nilsson, icon-photo.se

Krånglande mage? Läs om

Kostbehandling mot IBS

Kommentarer inaktiverade.

Vi samarbetar med