Boka tid
Boka tid Login För företag
Bengt Lavö, specialistläkare mage-tarmsjukdomar-IBS Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss

Individanpassad specialistvård online är betydande vid IBS

Gastroenterolog Bengt Lavö har behandlat personer med mag-tarmbesvär i över 30 år. Han var även tidig med att erbjuda vårdmöten online och finns tillgänglig som specialistläkare hos Medicheck.
– Många med magproblem behöver rådgivning gällande IBS eller andra mag-tarmbesvär. Idag finns mycket information att finna på nätet, men den kan vara svår att tolka. Då är det bra att på ett lättillgängligt sätt att kunna träffa en specialist som kan individanpassa råden, berättar han.

Träffa specialist online

På Magkliniken får barn och vuxna med mag- och tarmsjukdomar regelbunden uppföljning med mag-tarmspecialister och dietister.

Läs mer om Magkliniken

Bengt tar emot på Sophiahemmet i Stockholm, där han började som mag-tarmspecialist redan 1997. Idag arbetar han dock mestadels som konsult inom sitt specialområde koloskopi och endoskopi, samt även som företagsläkare.
Hos Medicheck har han funnits med från starten för cirka fem år sedan.

– Formatet med online-konsultationer fungerar väldigt bra. I och med coronapandemin har alla vårdinrättningar haft begränsningar vilket bidragit till att den här delen av vården har växt. Då har jag haft nytta av att ha varit med ett tag. Det här är ett lättillgängligt sätt att kontinuerligt kunna följa upp personer med mag-tarmbesvär. Inte minst de som bor i glesbygd med begränsad tillgång till specialist.

IBS är en vanlig diagnos – stress är en betydande faktor

Bengt berättar att IBS sannolikt är den vanligaste diagnosen som han ställs inför. IBS är en s.k. funktionell mag-tarmsjukdom där felet är processen i mag-tarmkanalen snarare än organen i sig.

– Ja, funktionella mag-tarmbesvär som IBS är vanliga. Men även exempelvis halsbränna, sura uppstötningar, magkatarr och gallsten. Personligen träffar jag också många patienter med celiaki (glutenintolerans), då även detta är ett specialintresse för mig.

– Sedan har vi inflammatoriska tarmsjukdomar som IBD, Crohns sjukdom och Ulcerös kolit. Det är diagnoser som inte är funktionella utan där det finns en skada på tarmen och där det i de allra flesta fall krävs medicinering. Här forskas det och görs stora framsteg med nya, biologiska läkemedel som kan blockera inflammationen. Till vissa inflammatoriska mag-tarmdiagnoser används exempelvis numera en typ av blockerare som påminner om de som används mot reumatoid artrit, berättar Bengt.
Oavsett om det rör sig om funktionella eller inflammatoriska magbesvär är det viktigt med tät uppföljning och en hållbar livsstil för att hålla besvären i schack. Här har de allmänna livsstilsråden under senare år till stor del fokuserats kring kosten. Bengt anser dock att stress är en än mer betydande faktor.

Kosten en viktig del i att både förebygga och lindra mag-tarmbesvär.

– Visst är kosten en viktig del i att både förebygga och lindra mag-tarmbesvär. När det gäller funktionella tarmbesvär som IBS finns också exempelvis kostbehandlingen FODMAP som ett betydande redskap som hjälpt många. Men att man uteslutande äter sig sjuk eller frisk är överdrivet och kan uppfattas som krångligt, förklarar han.

Magproblem?

Träffa en mag- och tarmspecialist via videosamtal. Du behöver ingen remiss.

Boka tid här

Mag-tarmbesvär och IBS ökar vid för mycket stress

– När det gäller kosten kan man generellt säga att det är bra att ha regelbundna mattider och att äta lagad mat snarare än råkost, som är mer svårsmält. Man ska också komma ihåg att dricka tillräckligt med vatten, undvika för mycket kaffe och vara försiktig med alkohol. Framförallt om man stressar mycket. Stress påverkar nämligen motoriken i tarmkanalen.

– Den delen av mag-tarmsystemet som sköter matsmältningen får stå tillbaka när du stressar. Magen pausar, matsmältningen fungerar sämre och det är lätt att få gaser eller andra besvär. Det behöver alltså inte vara något grundläggande fel på organen, utan stresspåslaget gör att det uppstår en obalans.
För att motverka stress, som onekligen är en del av vår vardag idag, menar Bengt att våra grundläggande behov i livet måste fungera.

– Det stämmer. Fysisk aktivitet och regelbunden sömn är bra för att dämpa stress. Om det grundläggande i livet fungerar, mår också magen bättre. Där finns det en stark koppling, särskild vid funktionella mag-tarmbesvär, förklarar Bengt.

Fokus på individanpassade råd vid IBS

Under sina digitala vårdmöten handlar det för Bengt till stor del om att vara en rådgivare, en ”second opinion” för personer som har en mag-tarmdiagnos. En del har även gjort någon form av ingrepp och behöver individanpassade råd för att må och återhämta sig optimalt.

– Det kan exempelvis vara att personen har gallopererats och har diarré. Den sjukdomshistoria som man kan se och det faktum att många har tillgång till sina journaler gör att man kan komma långt med den typen av vårdmöten. Jag träffar exempelvis yngre personer med IBS som har googlat och hittat information men behöver hjälp att tolka den. ”Ska jag äta mer fiber eller mindre?” är en vanlig fråga.

Det roliga med att arbeta digitalt är att man gör så tydlig nytta.

– Här kan jag hjälpa personen med en individanpassning gällande såväl kost som stresshantering. Jag upplever också att det vid digitala möten är mer fokus på det man pratar om. Ingenting annat stör, vilket gör att den tid man använder blir effektiv. Det är väldigt bra. Sedan leder jag naturligtvis personen vidare om det krävs en fysisk undersökning.

– Det roliga med att arbeta digitalt är att man gör så tydlig nytta. Den positiva feedback jag får visar att den här möjligheten verkligen uppskattas. Det är ett fantastiskt sätt att jämna ut tillgängligheten till specialistvård över landet, avslutar Bengt Lavö.

Träffa Bengt eller någon av våra andra specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, psykologer och dietister. Du behöver ingen remiss.

Boka tid här

Text och foto: Mats Holmström 

Läs mer om magproblem

Magrapporten: Färre svenskar har magproblem under pandemin
FODMAP – en effektiv kostbehandling mot IBS
Dietisten reder ut frågetecken vid laktosintolerans

Kommentarer inaktiverade.