Boka tid
Boka tid Login För företag
Patrik Midlöv, professor vid Lunds universitet Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Koll på blodtrycket med mobillösning

För att minska risken för stroke, hjärtinfarkt och andra sjukdomar är det viktigt att hålla koll på sitt blodtryck. Nu påbörjar flera universitet en stor medicinsk utvärderingsstudie av ett system för blodtryckskontroll. Deltagarna ska själva kontrollera sitt blodtryck genom bland annat en mobilbaserad lösning.

Högt blodtryck är en av de viktigaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt och stroke. I Sverige beräknas mer än var fjärde vuxen ha högt blodtryck. Trots att det finns effektiva läkemedel är det endast en mindre del av de medicinerande som når sitt målvärde för blodtrycket.

– Det finns mycket lidande och pengar att spara genom förebyggande arbete. Men många med högt blodtryck känner sig friska och det kan vara svårt att motivera en behandling som är inriktad på framtida sjukdomsrisk. Det behövs därför nya sätt att öka följsamhet och förståelse, förklarar Patrik Midlöv, professor vid Lunds universitet och projektansvarig.

Många med högt blodtryck känner sig friska och det kan vara svårt att motivera en behandling som är inriktad på framtida sjukdomsrisk.

Utvärdering med 400 patienter våren 2018

Utvärderingen av systemet genomförs i projektform vid universiteten i Lund, Linköping och Göteborg och startar under våren 2018. Mer än 400 patienter kommer via 36 vårdcentraler i Skåne, Västra Götaland och Östergötland att delta i studien. Därutöver etableras en kontrollgrupp som omfattar lika många deltagare.

Projektet bygger vidare på studier sedan 1990-talet under ledning av Karin Kjellgren vid Linköpings universitet. I dessa har patienter medverkat i sin behandling av högt blodtryck. I en pilotstudie vid Göteborg universitet har det interaktiva mobilbaserade självrapporteringssystem utvecklats och testats på 50 patienter.

Pilotstudie gav användarvänlig teknisk lösning

Forskningen har syftat till att skaffa kunskap om hur långvarig sjukdom upplevs och hanteras av den enskilde, samt att implementera och utvärdera personcentrerad vård. Pilotstudien har rapporterats i en avhandling från Ulrika Bengtsson, numera universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Både patienter och vårdpersonal har varit mycket positiva till systemet och ansåg att det fungerade bra. I det nu aktuella projektet ska medicinsk och ekonomisk nytta utvärderas.

Om resultatet från den medicinska utvärderingen blir positivt finns möjlighet till ett snabbt införande i vården.

– Tack vare pilotstudien vet vi att den tekniska lösningen håller måttet och att den är användarvänlig. Om resultatet från den medicinska utvärderingen blir positivt finns möjlighet till ett snabbt införande i vården via medverkande primärvårdsorganisationer, berättar Karin Kjellgren, professor emerita vid Linköping universitet.

Träffa en specialist på hjärta-kärlsjukdomar

Hos oss kan du boka tid med en specialist på hjärta-kärlsjukdomar. Du behöver ingen remiss. Möte sker online via videosamtal.

Logga in och se lediga tider

Stort intresset för e-hälsa bland patienter

I det mobiltelefonbaserade självrapporteringssystemet för kontroll av blodtryck ingår:

  • Interaktiv plattform för självrapportering via mobiltelefon av blodtryck, symtom, följsamhet till läkemedel, biverkningar, livsstil och välmående. Via plattformen finns möjlighet till individuella påminnelser och uppmuntrande meddelanden för bättre livsstil.
  • Hemblodtrycksmätare.
  • Webbaserat feedbacksystem som i grafer visar insamlade självrapporterade data.

Intresset för olika e-hälsokoncept är stort både bland patienter och vårdgivare eftersom de kan leda till bättre hälsa och lägre kostnader. Hittills finns dock få vetenskapliga utvärderingar av den medicinska nyttan, menar huvudmännen för det aktuella projektet. Vid en lyckad utgång ser de möjligheter till ringar på vattnet:

Exempel är njursjukdom, diabetes, KOL och olika allergier.

– Det finns flera kroniska tillstånd där liknande upplägg med förebyggande hälsokontroll kan vara intressant. Exempel är njursjukdom, diabetes, KOL och olika allergier, säger Ulrika Bengtsson, universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Bild: Patrik Midlöv
Fotograf: Renneth Rauna

Läs mer på Hjärta för vården

Egen hjärtmonitor hemma ska förebygga hjärtsjukdomar
Kalliopi är hjärtspecialist
Ny behandlingsform för högt blodtryck i sikte

Kommentarer inaktiverade.