Boka tid
Boka tid Login För företag
Calle Waller, vice ordförande i Prostatacancerförbundet. Foto: Torsten Sundberg Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Kampen mot prostatacancer fortsätter

Män med prostatacancer kommer att få en allt bättre vård i framtiden. Bland annat med hjälp av nya läkemedel och behandlingsmetoder. Calle Waller, intressepolitisk talesman och tidigare vice ordförande i Prostatacancerförbundet, ser samtidigt ett behov av att omorganisera vården för att den positiva trenden ska fortsätta. 

För ett år sedan meddelade Prostatacancerförbundet att nya och lovande läkemedel som hade godkänts tre år tidigare äntligen skulle komma att ingå i högkostnadsskyddet.

– Ja, och ungefär samtidigt togs ett beslut om att rekommendera landstingen att använda två läkemedel vid kastrationsresistent, det vill säga långt gången prostatacancer. SKL:s så kallade NT-råd som tog beslutet hade tidigare avtalat med landstingen att alla skulle följa rekommendationerna.

– Vi har på olika sätt försökt följa utvecklingen sedan dess och kan konstatera att vägen till patient inte blev så enkel. Användningen ökar tydligt hela tiden men avståndet är fortfarande stort till att alla får de nya alternativen. Vissa landsting har varit snabbare, andra riktigt långsamma, berättar Calle Waller.

Hinder som Waller och hans kollegor sett är till exempel att landstingen inför begränsande regler och att de dröjer med de budgetbeslut som behövs för att komma igång. Det kan även handla om att budgetar är delegerade ända till kliniknivå vilket gör att läkaren inte kan behandla patienten utifrån behov utan måste väga in om kliniken har råd. Totalt blir effekten att vi fortfarande har en stor variation mellan landsting och kliniker i hur läkemedlen används.

Vad är skillnaden mellan gamla och nya läkemedel mot prostatacancer?

– Hittills har kastrationsresistens inte kunna mötas med annat än någon tids cellgiftsbehandling. Det innebär en palliativ behandling med oftast svåra biverkningar. De nya läkemedlen förlänger livet i detta skede och därtill med måttliga biverkningar. Vissa patienter svarar inte alls – kanske en tredjedel. Nästa tredjedel svarar hyfsat med några månaders överlevnad. Sista tredjedelen svarar bra eller mycket bra. Man brukar säga att överlevnadstiden för denna grupp förlängts från cirka två till fem 5 år.

Hur ser utvecklingen ut gällande antal dödsfall i prostatacancer under de senaste åren. Har trenden vänt?

– Antalet ligger fast på detta tal ungefär. Men med hänsyn till att befolkningen växer så bröts utvecklingen för några år sedan. Orsaken är med största sannolikhet att PSA-testet började användas brett kring sekelskiftet. Följden blev att många fler upptäcktes innan cancern hann utvecklas förbi möjligheten till botande behandling. Prevalensen var 30 000 år 1995 och är nu 95 000! Flertalet av dessa ”nya” hade inga symtom vid upptäckt och har sådär 20-30 år kvar att leva.

Säkrare diagnostik och fler behandlingar mot prostatacancer

Utvecklingen har gått mycket fort de senaste åren och mycket spännande är på gång. Dels kommer vi snart att ha betydligt säkrare diagnostik så att man kan skilja aggressiv och behandlingskrävande prostatacancer från sådan som man kan leva med utan att de påverkar livskvaliteten. Dels kommer fler behandlingar som bidrar till att allt fler kan hanteras som kroniker snarare än dödligt sjuka.

– Det rör sig till exempel om nya immunbehandlingar och andra sätt att sabotera cancertillväxten.

Vad är förbundets närmaste planer i form av aktiviteter och insatser?

– Vi ser ett stort behov att omorganisera vården. Radikal behandling bör ske vid ett fåtal specialiserade multidisciplinära kliniker med kvalitetssäkring. Resten av vården tillgodoses bäst med urologiska öppenvårdsmottagningar.

– Vi jobbar också med att driva på screeningfrågan. Senaste året man mätte (2014) fick 1 720 av de nära 10 000 som fick diagnosen beskedet att deras cancer redan utvecklats förbi möjligheten till botande behandling. Många av dessa hade kunnat räddas med ett system för tidig upptäckt.

Väntetiderna i vården för personer med prostatacancer är fortfarande mycket långa. Detta bearbetas nu i regeringens projekt för att minska köerna för personer med cancer. Men här måste vi ligga på. Och tillgången till läkemedel är ytterligare en fråga som vi inte kan släppa.

Text: Mats Holmström
Foto: Torsten Sundberg

Kommentarer inaktiverade.

Vi samarbetar med